Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

AB Üyesi Ülkelerdeki Yerel Vergi Uygulamaları ve Türkiye’deki Belediyeler İçin Vergi Önerileri

Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.9, ss.37-70, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bazı Kurumsal Çalışmalar Çerçevesinde Belediyelerin Mali Durumu Hakkındaki Temel Değerlendirmeler

Lefke Avrupa Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.10, ss.19-55, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerin Yerel Yönetim Yapıları

Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, ss.248-282, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’deki Belediyelerin Mali Sorunları ve Muhtemel Etkiler

Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, cilt.4, ss.167-182, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mali Yerelleşme ve Metropolleşme İkilemi

Sosyal Bilimler Dergisi, ss.436-464, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yerelleşme Teorisinin Analizi ve Ekonomik Parametreler Üzerindeki Rasyonalitesi

İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi, cilt.3, ss.55-83, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kent Konseylerinin Mali Kısıtları

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.8, ss.175-190, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye ve OECD Ülkelerinde Yapılan Eğitim Harcamalarının Karşılaştırmalı Analizi

Lefke Avrupa Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.5, ss.1-30, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Avrupa Birliği İlerleme Raporları Doğrultusunda Türk Vergi Politikalarında Yaşanan Değişimler

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.7, ss.95-114, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Potansiyel Etkileri ve Gönüllü Uyum Açısından Vergi Afları: 6111 Sayılı Kanunun İrdelenmesi

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.6, ss.249-270, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Mükelleflerin Vergi Algılaması ve Vergi Psikolojisi Üzerine Bir Analiz: Erzurum İli Örneği

2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Erzurum, Türkiye, 6 - 08 Aralık 2019, ss.21-39

Mali Yerelleşme ve Metropolleşme İkilemi

32. Uluslararası Maliye Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 10 - 14 Mayıs 2017, ss.1

Eğitim Hizmetlerinin Yerelleşmesinin Muhtemel Etkileri: Türkiye’de Uygulanabilirliği

Üçüncü Uluslararası Ekonomi Konferansı, Barcelona, İspanya, 1 - 03 Şubat 2016, ss.1-30

Vergi Türleri ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: 1970-2014 Arası Türkiye Örneği

Üçüncü Uluslararası Ekonomi Konferansı, Barcelona, İspanya, 1 - 03 Şubat 2016, ss.1

Kent Konseylerinin Mali Kısıtları

II. Ulusal Kent Konseyleri Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 10 - 11 Nisan 2015, ss.48-75

Türkiye’de Sosyal Belediyecilik Uygulamaları ve Siyasete Etkisi

IV. Arap-Türk Sosyal Bilimler Kongresi, Amman, Ürdün, 26 - 27 Ekim 2014, ss.1

Ana Hatlarıyla Vergi Afları

Uluslararası Bölgesel ve Küresel Dinamikler Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 28 - 29 Nisan 2011, ss.20

Kitap & Kitap Bölümleri