General Information

Institutional Information: Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi, Bankacılık Ve Finans Bölümü, Bankacılık Anabilim Dalı
Research Areas: Social Sciences and Humanities, Tax Law, Public Finance, Theory of Public Finance, Fiscal Law, Budgeting and Fiscal Planning, Financial Economics

Metrics

Publication

39

Project

1

Open Access

14
UN Sustainable Development Goals

Biography

2010 yılında Uşak Üniversitesi Maliye Bölümü'nde mezun olan Mustafa TEKDERE, aynı yıl Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimine başlamıştır. 2013 yılında "Eğitim Hizmetlerinin Yerelleşmesinin Ekonomik, Sosyal ve Siyasal Boyutları: Türkiye'de Uygulanabilirliği" adlı tez çalışması ile yüksek lisans eğitimini başarıyla tamamlamıştır. 2013 yılının Güz Dönemi'nde Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalında doktora eğitimine başlamıştır. Ders ve yeterlilik sürecini başarıyla tamamlayarak tez aşamasına geçen Mustafa TEKDERE, yerel yönetimlerin öz gelir kaynaklarını arttırmayı esas alan "Yerel Vergi Sistemlerinin Karşılaştırmalı Analizi: Türkiye'deki Belediyeler İçin Bir Model Önerisi" isimli tez çalışmasını 2018 yılında tamamlamıştır. 2011 yılında araştırma görevlisi olarak Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde çalışmaya başlayan ve 2019 yılında Dr. Öğr. Üyesi olan Mustafa TEKDERE'nin yerelleşme, yerel yönetimler, kent konseyleri, yerel vergiler, vergi ahlakı, göç, kadına şiddet, mali sürdürülebilirlik, bölgesel refah, enerji ve eğitim hizmetleri konusunda hakemli dergilerde, kitaplarda ve ulusal/uluslararası bilimsel sempozyumlarda yayınlaşmış çalışmaları bulunmaktadır. Ayrıca ilgili çalışmalardan elde edilmiş 200'den fazla bilimsel atıfı vardır.

Contact

Email
mtekdere@erzincan.edu.tr
Other Email
mustafatekdere@gmail.com
Web Page
https://scholar.google.com.tr/scholar?hl=tr&as_sdt=0%2C5&q=Mustafa+Tekdere&oq=
Office Phone
+90 446 225 2092 Extension: 41037
Fax Phone
+90 446 225 2097
Office
KAPI NO: E4ZO8
Address
Erzincan Üniversitesi/İİBF, Yalnızbağ Yerleşkesi, Sivil Havacılık Binası, Zemin Kat, Erzincan