Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Histopathological Fate in the Inguinal Hernia Sac in the Children

International Journal of Pediatric Research, cilt.4, ss.1-7, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anal fissure epidemiology and related diseases in children

Southern Clinics of Istanbul Eurasia, cilt.29, ss.295-300, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hair Coil Penile Tourniquet Syndrome in an Unusual Age

Case Reports in Urology, cilt.2015, ss.1-2, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

LEVEL OF HEALTH ANXIETY IN MOTHERS WITH SICK CHILDREN APPLYING TO THE HOSPITAL IN AN OUTPATIENT SETTING

NATIONAL JOURNAL OF MEDICAL RESEARCH, cilt.4, ss.185-188, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Adolesan Bır Kızda Aksesuar Meme: Nadir Bir Aksiller Kitle Olgusu

Bozok Tıp Dergisi, cilt.4, ss.71-74, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gecikmiş Tanılı İnguinal Bölge Patolojilerinin Tedavisine İlişkin Deneyimlerimiz

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.5, ss.74-77, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Henöch Schönlein purpurasına bağlı nekroz ve perforasyonla seyreden invajinasyon

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP DERGİSİ, cilt.24, ss.109-112, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

ONYEDİ YAŞ SORUNU

37.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 15 - 19 October 2019, ss.298-299 Creative Commons License

SÜNNET NEREDE, NE ZAMAN ve NASIL YAPILMALIDIR?

2nd International Symposium on Silk Road Academic Studies, 20 - 22 September 2018

Adolesan bir kızda granülomatöz apandisit: Nadir bir olgu

33. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 October - 31 March 2015

Pediatrik hastada bacak yerleşimli multipl subkutan granüloma annülare

24. Ulusal Patoloji Kongresi, Trabzon, Türkiye, 19 - 23 November 2014

Erkek bir çocukta scrotal taş: nadir bir olgu

32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 17 - 20 September 2014

İnfantlarda inkarsere inguinal herniye bağlı testiküler hemorajik nekrozda tedavi yaklaşımı.

32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Çocuk Cerrahisi Dergisi, Trabzon, Türkiye, 17 - 20 September 2014, cilt.28, ss.26

Çocuklarda akut abdomenin nadir bir sebebi: Çekal apendiks epiploikanın primer torsiyonu

32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 17 - 20 September 2014

Adolesan bir kızda fibrokistik hastalıklı aksiller aksesuar meme: nadir bir olgu

32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 17 October - 20 September 2014

Künt toraks travması sonrası birinci kot fraktürü olmadan hemototaksa bağlı Horner Sendromu Nadir bir olgu

31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 30 October - 02 November 2013

Glans penis kavernöz hemanjiomu: Sünnetsiz bir hastada tedavi seçimi

4. ULUSAL PEDİATRİK ÜROLOJİ KONGRESİ, Konya, Türkiye, 23 - 25 May 2013

Kitap & Kitap Bölümleri

PEDİATRİK JİNEKOLOJİ

Yenidoğan, Çocuk ve Adölesanlarda Jinekolojik Laboratuvar Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Hüseyin İLHAN, Editör, TÜRKİYE KLİNİKLRİ, Ankara, ss.14-22, 2018

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

Çocuklarda Fonksi̇yonel Kabızlık, Cengiz YAKINCI, Editör, Akademisyen Kitabevi A.Ş., Ankara, ss.35-42, 2018

HEALTH SCIENCESSURGERY

PENILE ANOMALIES IN CHILDREN, Ömer Alabaz, Editör, Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.21-36, 2018