Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Muhasebe Bilgi Sisteminin Kurumsal Yönetim Uygulamalarına Etkisi

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, cilt.17, ss.297-313, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARINA ETKİSİ

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları, cilt.17, ss.297-313, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Measurement of intellectual capital components through activity reports of companies

2nd World Conference on Business, Economics and Management (BEM), Antalya, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2013, cilt.109, ss.614-621 identifier

Risk Yönetim Aracı ve Finansman Alternatifi Olarak Sendikasyon Kredileri

Uluslararası Finans Kongresi 2012, İstanbul, Türkiye, 13 Haziran - 14 Şubat 2012, ss.80-90

Etik İkilemden Çıkışta Kişisel Değerin Rolü: Muhasebe Meslek Mensupları Üzerine Bir Araştırma

1. Uluslararası Muhasebe ve Finans Sempozyumu, Gaziantep, Türkiye, 31 Mayıs - 02 Haziran 2012, ss.100-105