Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

TÜRKİYE’DEKİ DIŞ TİCARET ÜZERİNE AMPİRİK BİR ANALİZ

BALKAN 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, Kırklareli, Turkey, 6 - 07 January 2024, pp.392-400

TÜRKİYE’DE E-TİCARET, SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ VE ENFLASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ

BALKAN 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, Kırklareli, Turkey, 6 - 07 January 2024, pp.401-407

ÇEVRESEL DÜZENLEMENİN ÇEVRE KİRLİLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

CUMHURIYET 10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED SCIENCES, Ankara, Turkey, 29 October 2023, pp.330-340

’ AN EMPIRICAL ANALYSIS ON SECTORAL CARBON EMISSIONS: THE CASE OF TURKIYE

EGE 8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, İzmir, Turkey, 2 - 04 June 2023, pp.566-574

RELATIONSHIP BETWEEN TOURISM SECTOR and CARBON EMISSION in MINT COUNTRIES

EGE 8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, İzmir, Turkey, 2 - 04 June 2023, pp.575-582

HOW INDUSTRIALIZATION AFFECTS FINANCIAL DEVELOPMENT TRENDS IN TURKEY: AN EMPIRICAL INVESTIGATION

8. INTERNATIONAL PARIS CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES, Paris, France, 1 - 03 April 2023, pp.995-1002

TÜRKİYE’DE ÇEVRE VERGİLERİ İLE KARBON EMİSYONU ARASINDAKİ İLİŞKİ

ÇANKAYA INTERNATIONAL CONGRESS ON SCIENTIFIC RESEARCH , Ankara, Turkey, 10 - 12 April 2023, pp.258-265 Sustainable Development

CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ VE EKONOMİK KARMAŞIKLIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: MIKTA ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ

ÇANKAYA INTERNATIONAL CONGRESS ON SCIENTIFIC RESEARCH , 10 - 12 April 2023, pp.266-272 Sustainable Development

JEOPOLİTİK RİSKİN DIŞA AÇIKLIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

BURSA 3RD INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE, Bursa, Turkey, 22 - 23 October 2022, pp.666-673

GELİR EŞİTSİZLİĞİ ve TERÖRİZM ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

BURSA 3rd INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS, Bursa, Turkey, 22 - 23 October 2022, pp.674-682 Sustainable Development

TERÖRİZM DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM GİRİŞLERİNİ ENGELLER Mİ? TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN AMPİRİK BİR TAHMİN

INTERNATIONAL KORKUT ATA SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE, Osmaniye, Turkey, 28 June 2022, pp.240-246

Covid-19 Pandemisinin Türkiye'nin Gıda Güvenliğine Etkisine Yönelik Bir Değerlendirme

21. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi, Ankara, Turkey, 26 - 28 May 2022, pp.24 Sustainable Development

GÖÇ KAVRAMININ GELİR EŞİTSİZLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: G-7 ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

2nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM "GLOBAL MIGRATION PHENOMENON", Ankara, Turkey, 23 - 24 March 2022, pp.176-181 Sustainable Development

GÖÇ HAREKETLERİNİN ÇEVRE ÜZERİNDEKİ ETKİSİ:ALMANYA ÖRNEĞİ

2. INTERNATIONAL SYMPOSIUM "GLOBAL MIGRATION PHENOMENON», Ankara, Turkey, 23 - 24 March 2022, pp.169-175 Sustainable Development

MIKTA ÜLKELERİNDE KÜRESELLEŞME BAĞLAMINDA ÇEVRESEL KUZNETS HİPOTEZİNİN TEST EDİLMESİ

5. Uluslararası İzmir İktisat Kongresi , İzmir, Turkey, 25 - 26 February 2022, pp.143-150

N-11 Ülkelerinde Ekonomik Karmaşıklık ve Çevresel Bozulma İlişkisine Yönelik Ampirik Analiz

INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2021, İstanbul, Turkey, 25 - 26 August 2021, pp.324-329 Creative Commons License Sustainable Development

THE RELATIONSHIP BETWEEN INCOME INEQUALITY AND ENERGY POVERTY

MIDDLE EAST INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONTEMPORARY SCIENTIFIC STUDIES, 20 - 22 September 2021, pp.291-297 Creative Commons License Sustainable Development

FINANCIAL DEVELOPMENT AND INCOME DISTRIBUTION

MIDDLE EAST INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONTEMPORARY SCIENTIFIC STUDIES-VI, Bayrut, Lebanon, 20 - 22 September 2021, pp.298-305 Creative Commons License Sustainable Development

THE RELATIONSHIP BETWEEN HUMAN DEVELOPMENT LEVEL AND ENVIRONMENTAL POLLUTION: AN EMPIRICAL ANALYSIS ON G7 COUNTRIES

ISPEC 7 TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES, Muş, Turkey, 18 - 19 September 2021, pp.676-684 Creative Commons License Sustainable Development

TESTING THE POLLUTION HAVENS HYPOTESIS FOR MINT COUNTRIES

TESTING THE POLLUTION HAVENS HYPOTESIS FOR MINT COUNTRIES , Muş, Turkey, 18 - 19 September 2021, pp.669-675 Creative Commons License Sustainable Development

Çevre Teknolojileri ve Gelir Eşitsizliğinin Karbon Emisyonu Üzerindeki Etkisi: MIST Ülkeleri Üzerine Ampirik Bir Analiz

International CEO(Communication, Economics, Organization) Social Sciences Congress, Gorajde, Bosnia And Herzegovina, 18 - 19 December 2020, pp.586-593

Mülteci Akımının Çevresel Etkileri:Seçilmiş Ülkeler Üzerine Ampirik Bulgular

18. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Sakarya, Turkey, 12 - 14 December 2020, pp.269-274 Sustainable Development

THE FOREIGN AID FACTOR IN ACCEPTANCE OF REFUGEE: THE CASE OFTURKEY

4. ECONOMIC RESERACH AND FINANCIALMARKETS CONGRESS, Konya, Turkey, 15 - 17 October 2020, pp.80 Sustainable Development

ÇEVRESEL KAMU HARCAMASI İLE NÜFUS YAPISI ARASINDAKİ İLİŞKİ: SEÇİLMİŞ AB ÜLKELERİ ÖRNEĞİ

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ECONOMICS-ECONTR2020, Eskişehir, Turkey, 10 - 12 September 2020

G-8 ÜLKELERİNDE EKONOMİK ÖZGÜRLÜK VE GELİR EŞİTSİZLİĞİ

4.ULUSLARARASI SOSYOLOJİ VE EKONOMİ KONGRESİ, Ankara, Turkey, 21 - 22 December 2019, pp.230-243 Sustainable Development

EKONOMİK BÜYÜME, FİNANSAL GELİŞMİŞLİK, DIŞA AÇIKLIK VE ENERJİ TÜKETİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

HOCA AHMET YESEVİ 2. ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 6 - 08 December 2019, pp.1182-1187 Sustainable Development

SERMAYE KAÇIŞI İLE GELİR EŞİTSİZLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ:MISIR ÜZERİNE BİR İNCELEME

HOCA AHMET YESEVİ 2. ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 6 - 08 December 2019, pp.1188-1194 Sustainable Development

LİNDER HİPOTEZİNİN GEÇERLİLİĞİNİN ÇEKİM MODELİ İLE TEST EDİLMESİ: TÜRKİYE VE SEÇİLMİŞ GEÇİŞ EKONOMİLERİ

ULUSLARARASI AVRASYA EKONOMİLERİ KONFERANSI-2019, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 11 - 13 June 2019, pp.187-196

DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİMİN FİYATLARA GEÇİŞ ETKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: SEÇİLMİŞ ÜLKE ÖRNEĞİ

Altıncı Uluslararası Ekonomi Konferansı UEK-TEK 2018, Antalya, Turkey, 1 - 03 November 2018, pp.1155-1185

TÜRKİYE’DE YERLİ VE YABANCI SERMAYENİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

IV.ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 7 - 09 December 2018, pp.383-393 Sustainable Development

BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ, EKONOMİK BÜYÜME VE ELEKTRİK TÜKETİMİ: TÜRKİYE İÇİN BULGULAR

IV.Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, Erzurum, Turkey, 7 - 09 December 2018, pp.372-382 Sustainable Development

DOĞALGAZ TALEBİNİN FİYAT VE GELİR ESNEKLİĞİ: AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ

II Uluslararası Ekonomi, Sİyaset ve Yönetim Sempozyumu, Diyarbakır, Turkey, 10 - 13 October 2018, pp.354-364

VERGİ TÜRLERİNİN EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ: ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMI

II. Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu, Diyarbakır, Turkey, 10 - 13 October 2018, pp.502-512

GOVERNANCE CRITERIAS EFFECTS ON DOMESTIC ORIGINAL SIN INDICATORS: AN EMPIRICAL ANALYSIS FOR TURKEY

3nd International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), Ankara, Turkey, 9 - 11 November 2017, pp.244-265

Türkiye’de Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme Bağlantısı: Bootstrap Yaklaşımına Dayalı Nedensellik Analizi

International Congress on Politic, Economic ve Social Studies, Ankara, Turkey, 9 - 11 November 2017, pp.160 Sustainable Development

ENERJİ TÜKETİMİ VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: BDT ÜLKELERİ ÖRNEĞİ

18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.149 Sustainable Development

KÖRFEZ İŞBİRLİĞİ KONSEYİ ÜLKELERİNDE DOĞAL KAYNAK LANETİ HİPOTEZİ GEÇERLİLİĞİNİN İNCELENMESİ

INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2017, Bishkek, Kyrgyzstan, 5 - 07 October 2017, pp.281-285

HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI TALEP ESNEKLİĞİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ANALİZ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES-2017, İstanbul, Turkey, 10 - 12 July 2017, pp.149-154

TEKNOLOJİK GELİŞME GÖSTERGELERİ İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2017, İstanbul, Turkey, 10 - 12 July 2017, pp.332-338 Sustainable Development

PETROL TÜKETİMİNİN BELİRLEYENLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ANALİZ: MINT ÜLKELERİ ÖRNEĞİ

International Congress of Energy, Economy and Security, İstanbul, Turkey, 25 March 2017, pp.24 Sustainable Development

OIL CONSUMPTION AND ECONOMIC GROWTH: THE CASE OF MINT COUNTRIES

International Congress of Energy, Economy and Security, İstanbul, Turkey, 25 March 2017, pp.43 Sustainable Development

OKUN KATSAYISI’NIN YAPISAL KIRILMALAR ALTINDA İNCELENMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

International Congress of Management Economy and Policy (ICOMEP) 2016, İstanbul, Turkey, 26 - 27 November 2016, pp.411

HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI TALEBİ İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

International Congress of Management, Economy and Policy (ICOMEP)-2016, İstanbul, Turkey, 26 - 27 November 2016, pp.468 Sustainable Development

TERÖRİZMİN FİNANSAL PİYASALARA ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

INTERNATIONAL CONFERENCEON EURASIAN ECONOMIES, Kaposvár, Hungary, 29 - 31 August 2016, pp.624-631 Sustainable Development

ORTA GELİR TUZAĞININ BELİRLEYENLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

INTERNATIONAL CONFERENCEON EURASIAN ECONOMIES-2016, Kaposvár, Hungary, 29 - 31 August 2016, pp.404-411

EKONOMİK BÜYÜME VE FİNANSAL GELİŞME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

INTERNATIONAL CONFERENCEON EURASIAN ECONOMIES-2016, Kaposvár, Hungary, 29 - 31 August 2016, pp.814-820 Sustainable Development

PURCHASING POWER PARITY IN SELECTED LATIN AMERICAN COUNTRIES

19th International Academic Conference, Florence, Italy, 16 - 19 September 2015

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ: GEÇİŞ EKONOMİLERİ ÖRNEĞİ

ECON-ANADOLU IV.Anadolu International Conference in Economics, Eskişehir, Turkey, 10 - 12 June 2015

BRICS ÜLKELERİ VE TÜRKİYE DE BEŞERİ SERMAYE, EKONOMİK BÜYÜME VE İHRACAT ÜÇLÜSÜ

12. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Kazan, Kazan, Russia, 30 August - 06 September 2014 Sustainable Development

TÜRKİYE’DE ELEKTRİK VE PETROL TÜKETİMİ

17. Ulusal İktisat Sempozyumu-Erzurum, Erzurum, Turkey, 31 October - 02 November 2013 Sustainable Development

ELEKTRİK TÜKETİMİNİN BELİRLEYENLERİ:TÜRKİYE EKONOMİSİ ÖRNEĞİ

III. Uluslar arası Ekonomi Konferansı (TEK), İzmir, Turkey, 1 - 03 November 2012

ELECTRICITY CONSUMPTION IN HOUSING AND INDUSTRY

Eurasia Business and Economics Society Conference, Ekaterinburg, Rusya, Jekaterinburg, Russia, 12 - 14 September 2013 Sustainable Development

ECONOMIC DYNAMICS OF ELECTRICITY CONSUMPTION IN TURKEY, GERMAND AND GREECE

Eurasia Business and Economics Society Conference , Varşova, Polonya, Varşova, Poland, 1 - 03 November 2012 Sustainable Development

DOES ENERGY CONSUMPTION DETERMINE ECONOMIC DEVELOPMENT

Eurasia Business and Economics Society Conference, Ekaterinburg, Rusya, Jekaterinburg, Russia, 12 - 14 September 2013 Sustainable Development

Elements of Electricity Consumption in Turkey and Spain

Proceedings of International Conference on Economics, Finance and Banking, Bişkek, Bishkek, Kyrgyzstan, 26 - 28 June 2013 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Erzincan

in: Cumhuriyetin 100. Yılında İllerin İktisadi Gelişimi: 100. Yıldan Yüzyıllara DOĞU ANADOLU BÖLGESİ, Ersin Yavuz,Fatih Akçay,Muhammet Ensar Yeşilyurt, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.173-202, 2023

BRIC-T ÜLKELERİ İÇİN OTOMOTİV PAZARININ İNCELENMESİ

in: DOĞRUSAL OLASILIK MODELLERİ VE UYGULAMALARI, Aşır Genç,Erkan OKTAY, Editor, NEU, Konya, pp.261-281, 2022 Creative Commons License

Çin Halk Cumhuriyeti’nde Uluslararası İşçi Dövizlerinin Makroekonomik Boyutu: İstihdam Üzerine Etkiler

in: İSTIHDAM ÜZERINE TEORIK VE AMPIRIK ÇALIŞMALAR, Devran Şanlı, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.263-273, 2022 Sustainable Development

Türkiye’deki Belediyelerin Katı Atık Üretimi Üzerine Ampirik Bir Analiz

in: Sürdürülebilir Kalkınma Politikaları Çerçevesinde Döngüsel Ekonomi, Aslı Özpolat,Ferda Nakıpoğlu Özsoy, Editor, özgür yayınevi, Ankara, pp.55-70, 2022

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KÖMÜR

in: İKLİM KRİZİ VE ENERJİ , EMRAH AKYÜZ, Editor, paradigma akademi, Çanakkale, pp.21-38, 2022

MIKTA ÜLKELERİNDE BÜYÜMENİN NİTEL BELİRLEYİCİLERİ

in: İKTİSADİ BÜYÜMENİN DİNAMİKLERİ, Yusuf Muratoğlu, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.117-134, 2022

TURİZM İLE EKONOMİK BÜYÜME, ENERJİ TÜKETİMİ VE ÇEVRE ARASINDAKİ İLİŞKİ

in: İKTİSADİ KONULAR ÜZERİNE SEÇME YAZILAR, Şaduman Yıldız,Duygu Baysal Kurt, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.201-218, 2022

YENİLENEBİLİR ENERJİ VE GELİR EŞİTSİZLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ-OECD ÜLKELERİ ÖRNEĞİ

in: Yenilenebilir Enerjiye Farklı Yaklaşımlar, Selahattin Yavuz,Turgut Karabulut, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.157-169, 2022 Sustainable Development

Türkiye’nin Sanayileşme Süreci ve Sektörel Gelişmeler

in: 2023'E GİDERKEN TÜRKİYE’DE EKONOMİK GÖRÜNÜM, Ahmet Fazıl Özsoylu, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.29-48, 2021 Creative Commons License

Investigating the Impact Natural Resource Abundance on Capital Flight: Evidence from African Countries

in: Economic Growth and Financial Development, Muhammad Shahbaz,Alaa Soliman,Subhan Ullah, Editor, Springer, London/Berlin , London, pp.225-236, 2021 Creative Commons License Sustainable Development

EKONOMİK KÜRESELLEŞME, KURUMSAL KALİTEYİ İYİLEŞTİRİYOR MU?

in: KÜRESELLEŞME ÇERÇEVESİNDE YENİ EKONOMİ VE BİLEŞENLERİ, Ferda Nakıpoğlu Özsoy, Aslı Özpolat, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.91-112, 2020

Yeşil Büyümenin Sağlanmasında Çevre Teknolojilerinin Önemi:Türkiye Üzerine Bir Araştırma

in: Yeni Eko-Tek Dünya Teknolojinin Son Sürümü, Emine Kef, Ezgi Kovancı, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.87-108, 2020

EGE DENİZİ EKONOMİSİNDE POLİTİK GELİŞMELER VE YUNANİSTAN

in: Cilt 2-EGE JEOPOLİTİĞİ, Hasret Çomak,Dimitri Ioannides,Burak Şakir Şeker, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.1687-1703, 2020

İNOVASYON KAVRAMININ DEĞİŞEN YÜZÜ

in: 21. YÜZYIL İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ DEĞİŞEN DİNAMİKLERİ, Zeynep Köse, Fatma Gül Bilginer, Editor, Hiperlink Yayınları, İstanbul, pp.51-75, 2019

GELİR EŞİTSİZLİĞİ İLE KARBON EMİSYONU ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

in: HEDEFLER ARASI UYUM VE ÇATIŞMALARIYLA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA, Mehmet Akif DESTEK, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.9-22, 2019

EKOLOJİK İKTİSATIN KAVRAMSAL BOYUTU

in: EKOLOJİK İKTİSAT, Gülçin Güreşçi, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.1-12, 2019

KARBON EMİSYONUNUN MAKROEKONOMİK BELİRLEYİCİLERİ: MINT ÜLKELERİ ÜZERİNE ARDL YAKLAŞIMI (1980-2015)

in: EKONOMETRİDE GÜNCEL KONULAR, Kenan Terzioğlu, Süreyya Dal, Editor, Gazi Kitapevi, Ankara, pp.287-302, 2018

İNOVASYON VE TURİZM

in: MAKROEKONOMİK GÖSTERGELERLE TURİZM EKONOMİSİ, Nalan Işık, Eda Dineri, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.249-276, 2018

TÜRKİYE EKONOMİSİNİN KONUT VE SANAYİDE ENERJİ BAĞIMLILIĞININ ÖLÇÜLMESİ

in: CARİ AÇIK ENERJİ SEKTÖRÜ VE ORTADOĞU VE ASYA İLE EKONOMİK İLİŞKİLER, Dürdane Şirin Saraçoğlu- Fahriye Öztürk, Editor, İmaj Yayınevi, Ankara, pp.119-144, 2016

TÜRKİYE’NİN ENERJİ TÜKETİMİ, EKONOMİK BÜYÜME VE KALKINMA ÜÇLÜSÜ

in: FARKLI BOYUTLARIYLA TÜRKİYE’DE KALKINMA, Selahattin Bekmez, Editor, Efil Yayınevi Yayınları, Ankara, pp.195-211, 2014

Metrics

Publication

145

Citation (WoS)

32

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

199

H-Index (Scopus)

3

Project

5

Thesis Advisory

1

Open Access

18
UN Sustainable Development Goals