Asst. Prof. KAYA AĞIN


Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon Bölümü

Lojistik Pr.


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Management, Management and Organization

Email: kagin@erzincan.edu.tr
Office Phone: +90 446 226 6603 Extension: 43286
Fax Phone: +90 446 226 6601
Web: kagin@erzincan.edu.tr
Office: C4-123
Address: Erzincan Üniversitesi MYO Yalnızbağ Yerleşkesi

Metrics

Publication

61

Citiation (TrDizin)

2

H-Index (TrDizin)

1

Project

1

Thesis Advisory

1

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals

Education Information

1996 - 2001

1996 - 2001

Doctorate

Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Yönetim Ve Organizasyon), Turkey

1991 - 1996

1991 - 1996

Postgraduate

Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Yönetim Ve Organizasyon), Turkey

1993 - 1994

1993 - 1994

Undergraduate

Anadolu University, Open Educatıon Faculty, Turkey

Dissertations

2001

2001

Doctorate

Küreselleşme Sürecinde Örgüt Liderliği ve Kriterleri

Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilkimler Enstitüsü, Yönetim Ve Organizasyon

1996

1996

Postgraduate

Türkiye'de Demokratikleşme Sürecinde Örgütsel, Yönetsel Sorunlar ve Halkın Katılımı Açısından Belediyeler

Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

French

Certificates, Courses and Trainings

2021

2021

Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı

Vocational Training

Erzıncan Bınalı Yıldırım Unıversıty

2018

2018

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Occupational Health and Safety

Erzıncan Bınalı Yıldırım Unıversıty

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Management

Management and Organization

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Assistant Professor

Erzincan Binali Yildirim University, Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon Bölümü

2001 - 2018

2001 - 2018

Assistant Professor

Erzincan Binali Yildirim University, Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon Bölümü

1980 - 2001

1980 - 2001

Lecturer

Erzincan Binali Yildirim University, Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon Bölümü

Managerial Experience

2019 - Continues

2019 - Continues

Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyesi

Erzincan Binali Yildirim University, Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon Bölümü

2006 - Continues

2006 - Continues

Head of Department

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Yönetim Ve Organizasyon, Lojistik Programı

2012 - 2019

2012 - 2019

University Executive Board Member

Erzincan Binali Yildirim University, Kemah Meslek Yüksekokulu

2014 - 2018

2014 - 2018

Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyesi

Erzincan Binali Yildirim University, İliç Dursun Yıldırım Meslek Yüksekokulu

2006 - 2009

2006 - 2009

Erasmus Program Institutional Coordinator

Erzincan Binali Yildirim University, Meslek Yüksekokulu, -

1990 - 1993

1990 - 1993

Assistant Director of Vocational School

Ataturk University

1984 - 1987

1984 - 1987

Head of Department

Ataturk University

1984 - 1987

1984 - 1987

Assistant Director of Vocational School

Atatürk Üniversitesi, Erzincan Myo

1983 - 1987

1983 - 1987

Assistant Director of Vocational School

Ataturk University

Non Academic Experience

1999 - 2001

1999 - 2001

Bakan danışmanı

Other Public Institution, Milli Eğitim Bakanlığı, Talim Terbiye Kurulu

1978 - 1980

1978 - 1980

Öğretmen Teğmen (Fransızca)

Other Public Institution, Bursa Işıklar Askeri Lisesi, Öğretim Birimi Başkanlığı

1978 - 1980

1978 - 1980

TEĞMEN ÖĞRETMEN (FRANSIZCA)

IŞIKLAR ASKERİ LİSESİ

1976 - 1978

1976 - 1978

Fransızca Öğretmeni

National Education Directorate, Meb, Erzincan Lisesi

1976 - 1978

1976 - 1978

Fransızca Öğretmeni

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Courses

Undergraduate

Undergraduate

MAHALİ İDARELER

Associate Degree

Associate Degree

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ

Associate Degree

Associate Degree

GENEL İŞLETME

Associate Degree

Associate Degree

KALİTE YÖNETİM SİSTEMELERİ

Associate Degree

Associate Degree

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Associate Degree

Associate Degree

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Undergraduate

Undergraduate

GENEL İŞLETME

Associate Degree

Associate Degree

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE LİDERLİK

Undergraduate

Undergraduate

GENEL İŞLETME BİLGİSİ

Associate Degree

Associate Degree

MESLEKİ YAZIŞMALAR

Associate Degree

Associate Degree

ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA

Associate Degree

Associate Degree

ULUSLARARASI TİCARİ BELGE veYAZIŞMA TEKNİKLERİ

Associate Degree

Associate Degree

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Undergraduate

Undergraduate

FRANSIZCA

Advising Theses

2018

2018

Postgraduate

PERLİT MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

AĞIN K. (Co-Advisor)

E.MUTLU(Student)

Articles Published in Other Journals

2020

2020

YÖNETİMLERDE KAİZEN FELSEFESİ

AĞIN K.

19 Mayıs Sosyal Bilimler Dergisi , vol.1, no.1, pp.67-75, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2023

2023

Sağlık Kurumlarında Otantik Liderlik, Çalışanların Örgüte Olan Güvenini Etkiler mi?

AĞIN K.

International Topkapı Congress II, İstanbul, Turkey, 20 - 21 October 2023, pp.650-660

2023

2023

Sağlık Çalışanlarında Etkileşimsel Adalet ile İş Tatmini Arasındaki İlişkide, Duygusal Bağlılığın Aracı Rolü

AĞIN K., ŞİRİN M. S.

Cumhuriyet 9. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Afyonkarahisar, Turkey, 30 August 2023, pp.212-220

2022

2022

Çalışma Hayatında Büyük Engel: Örgütlerde Modern Kariyer Yönetimi

AĞIN K.

Sivas International Conference on Scientific and Innovation Research, Sivas, Turkey, 13 - 15 October 2022, pp.59-62

2022

2022

Leadership in The 21st Century: Is Management Perrished in History?

AĞIN K.

Ahi Evran 2nd International Conference on Scientific Research, Kırşehir, Turkey, 21 - 23 October 2022, pp.63-64

2022

2022

DİYABETİK AYAK HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN YÖNETİM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ağın K.

DİYABETİK AYAK SEMPOZYUMU ENFEKSİYON, Trabzon, Turkey, 26 - 27 February 2022 Creative Commons License Sustainable Development

2002

2002

DİYABETİK AYAK HASTALIKLARININ SOSYOLOJİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ

Ağın K.

SSD JOURNAL 3.INTERNATIONAL CNFERENCE ON SOCIAL SCIENCES&HUMANITIES, Şanlıurfa, Turkey, 05 February 2002 - 06 February 2022, pp.29-36 Creative Commons License Sustainable Development

2021

2021

Effects of Globalization on Branding and Brand Strategies

Ağın K., Aykut O. H.

4th International Congress of Human Studies, Ankara, Turkey, 10 - 11 December 2021, no.1, pp.36 Creative Commons License

Books & Book Chapters

2023

2023

Bilgi Çağında Örgütsel Davranış

AĞIN K.

in: İktisadi ve İdari Bilimlerde Uluslararası Araştırma ve Derlemeler, Mete, Mustafa; Akardeniz, Erhan, Editor, Serüven Yayınevi, Ankara, pp.85-104, 2023

2023

2023

İş Stresi ile İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişki: Erzincan İlinde Bulunan Kobi Uzmanları Üzerine Bir Çalışma

AĞIN K.

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Uluslararası Araştırmalar 2, Köse, Dursun, Editor, Platanus Publishing, Ankara, pp.539-562, 2023

2023

2023

İnsan ve Örgüt Odağında Liderlik

AĞIN K.

in: Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Serisi Sosyal Bilimlerde Güncel Yaklaşımlar 2, Prof. Dr. Salih YILDIZ, Dr. Öğr. Üyesi İbrahim AVCI, Öğr. Gör. Dr. Ali KÖROĞLU, Editor, Gazi Kitabevi Tic. Ltd. Şti., Ankara, pp.167-204, 2023

2023

2023

Sosyal Zeka

AĞIN K.

in: Yönetim ve Strateji Alanında Yaşanan Gelişmelere İlişkin Akademik Çözümlemeler, Karabulut, Şahin, Editor, Ekin yayınevi, Bursa, pp.159-172, 2023

2022

2022

Küreselleşme Sürecinde Örgüt Liderliği ve Kriterleri

AĞIN K.

Lisans Yayıncılık, İstanbul, 2022

2022

2022

İşyerinde Mobbing

AĞIN K.

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Uluslararası Araştırmalar XIX, Öğr. Gör. Dr. Nedim SARIGÜZEL, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.473-489, 2022

2021

2021

Englısh Grammar

Ağın K.

Lisans Yayıncılık, İstanbul, 2021 Creative Commons License

2021

2021

Branding and Brand Strategies in the Process of Globalization

Ağın K., Aykut O. H.

in: Current Debates on Social Sciences 7 Human Studies, Zeynel Karacagil, Editor, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara, pp.114-125, 2021 Creative Commons License

2021

2021

Küreselleşme Sürecinde Markalaşma ve Marka Stratejileri

AĞIN K., AYKUT O. H.

in: Current Debates on Social Sciences 7-human Studies, , Editor, Bilgin Kültür ve Sanat Yayınları, Ankara, pp.114-125, 2021

2017

2017

KÜLTÜREL HAKLAR VE DEMOKRASİ

AĞIN K.

Erzincan Üniversitesi, Erzincan, 2017

2016

2016

Genel İşletme

AĞIN K.

Lisans Yayıncılık, İstanbul, 2016

2016

2016

(3.ünite) Finansman Fonksiyonu

Ağın K.

in: Genel İşletme, Nurcan Turan ve Yeter Demir Uslu, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.208-216, 2016 Creative Commons License

2009

2009

Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri

AĞIN K.

Murathan Yayınevi, Trabzon, 2009

2009

2009

Türk Dili

AĞIN K.

Lisans Yayıncılık, İstanbul, 2009

2009

2009

Noktalama İşaretleri

Ağın K.

in: Türk Dili, Yusuf Tepeli,Cafer Gariper, Editor, Lisans, İstanbul, pp.180-189, 2009 Creative Commons License

2009

2009

Anlatım Bozuklukları

Ağın K.

in: Türk Dili, Yusuf Tepeli,Cafer Gariper, Editor, Lisans, İstanbul, pp.293-299, 2009 Creative Commons License

Other Publications

2018

2018

KÜRESELLEŞME

AĞIN K.

Other, pp.244, 2018

2017

2017

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ

AĞIN K.

Other, pp.102, 2017

2012

2012

DEMOKRASİ ve İNSAN HAKLARI

AĞIN K.

Lecture Note, pp.235, 2012

2012

2012

Kültürel Haklar ve Demokrasi

Ağın K.

Lecture Note, pp.1-326, 2012

2012

2012

Kadın Hakları ve Demokrasi

Ağın K.

Lecture Note, pp.1-46, 2012 Sustainable Development

2006

2006

ZAMAN YÖNETİMİ

AĞIN K.

Presentation, pp.175, 2006

2000

2000

KÜRESELLEŞME veYÖNETİM

AĞIN K.

Other, pp.80, 2000

2000

2000

İletişim

Ağın K.

Lecture Note, pp.1-279, 2000

1999

1999

Örgütlerde Davranış

Ağın K.

Lecture Note, pp.1-102, 1999

1997

1997

KÜRESELLEŞME veETKİLERİ

AĞIN K.

Other, pp.72, 1997

1997

1997

DEĞİŞİM YÖNETİMİ

AĞIN K.

Other, pp.47, 1997

1997

1997

ÖRGÜT GELİŞTİRME

AĞIN K.

Other, pp.34, 1997

1996

1996

YÖNETİM

AĞIN K.

Lecture Note, pp.65, 1996

Scientific Refereeing

May 2024

May 2024

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

Other Indexed Journal

November 2023

November 2023

Akademik Yaklaşımlar Dergisi

Other Indexed Journal

June 2022

June 2022

erciyes Akademi

Other Indexed Journal

December 2021

December 2021

Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Other Indexed Journal

March 2021

March 2021

Akademik Yaklaşımlar Dergisi

Other Indexed Journal

Awards

April 2007

April 2007

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMİ

ERZİNCAN DEFTERDARLIĞI

April 2004

April 2004

2007

Erzincan DefterdarlığıCongress and Symposium Activities

01 May 2011 - 01 May 2011

01 May 2011 - 01 May 2011

LOJİSTİK SEMPOZYUMU

Attendee

Erzincan-Turkey

01 October 2005 - 01 October 2005

01 October 2005 - 01 October 2005

LİDER OLARAK ATATÜRK'ÜN FÜTÜRİST YAKLAŞIMLARI

Attendee

Erzurum-Turkey

01 May 2004 - 01 May 2004

01 May 2004 - 01 May 2004

ATATÜRK'ÜN LİDERLİĞİNİN KÜRESEL LİDERLİK BOYUTUNDA TARTIŞILMASI

Attendee

Erzincan-Turkey

01 May 2002 - 01 May 2002

01 May 2002 - 01 May 2002

KÜRESELLEŞMENİN ÖRGÜT KÜLTÜRÜNE ETKİLERİ

Attendee

Erzincan-Turkey

01 May 2000 - 01 May 2000

01 May 2000 - 01 May 2000

TÜRKİYEDE YEREL YÖNETİMLER VE SORUNLARI

Attendee

Erzurum-Turkey

Jury Memberships

January-2023

January 2023

Academic Staff Examination

Academic Staff Examination - Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

January-2023

January 2023

Academic Staff Examination

Academic Staff Examination - Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

April-2022

April 2022

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Appointment Academic Staff - Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

January-2020

January 2020

Post Graduate

Post Graduate - Avrasya Üniversitesi

January-2020

January 2020

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Appointment Academic Staff - Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

January-2019

January 2019

Academic Staff Examination

Academic Staff Examination - Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

April-2018

April 2018

Academic Staff Examination

Academic Staff Examination - Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

April-2018

April 2018

Academic Staff Examination

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ SINAV JÜRİ ÜYELİĞİ - ERZİNCAN MYO

June-2017

June 2017

Academic Staff Examination

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ SINAV JÜRİ ÜYELİĞİ - KEMAH MYO

May-2017

May 2017

Academic Staff Examination

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ SINAV JÜRİ ÜYELİĞİ - KEMAH MYO

May-2016

May 2016

Academic Staff Examination

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ SINAV JÜRİ ÜYELİĞİ - ÜZÜMLÜ MYO

May-2016

May 2016

Academic Staff Examination

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ SINAV JÜRİ ÜYELİĞİ - KEMAH MYO

April-2015

April 2015

Academic Staff Examination

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ SINAV JÜRİ ÜYELİĞİ - KEMAH MYO

April-2014

April 2014

Academic Staff Examination

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ SINAV JÜRİ ÜYELİĞİ - SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU

May-2007

May 2007

Academic Staff Examination

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ SINAV JÜRİ ÜYELİĞİ - EĞİTİM FAKÜLTESİ

May-2007

May 2007

Academic Staff Examination

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ SINAV JÜRİ ÜYELİĞİ - EĞİTİM FAKÜLTESİ

May-2006

May 2006

Academic Staff Examination

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ SINAV JÜRİ ÜYELİĞİ - EĞİTİM FAKÜLTESİ

May-2004

May 2004

Academic Staff Examination

YRD.DR SINAV JÜRİ ÜYELİĞİ - İLAHYAT FAKÜLTESİ

May-2004

May 2004

Academic Staff Examination

YRD.DR SINAV JÜRİ ÜYELİĞİ - EĞİTİM FAKÜLTESİ