Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kamu Çalışanlarının İnternetten Ürün Satın Alma Davranışları Üzerine Bir Araştırma

BUSINESS AND ECONOMICS RESEARCH JOURNAL, cilt.3, ss.145-157, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığında Hizmet Kalitesinin Ölçümü: Tokat Örneği

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.23, ss.167-190, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Amaçlı Sivil Toplum Kuruluşlarının Tutundurma Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi

V. International NGO’s Conference, Çanakkale, Türkiye, 24 October 2088 - 26 October 2008, ss.963-975

Türk Yükseköğretim Sisteminde Üniversite Sanayi İşbirliğini Geliştirme Çabaları

2. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, Elazığ, Türkiye, 16 - 17 May 2013, ss.618-634

Bedestens in Ottoman Empire As a Shopping Venue

2nd.Balkans and Middle East Countries International Conference on Auditing and Accounting History, İstanbul, Türkiye, 15 - 18 September 2010, ss.207

Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Yerel Yönetimler

International Health and Hospital Management Congress, Lefkoşe, Kıbrıs (Kktc), 1 - 03 June 2007, ss.1100-1118

Kitap & Kitap Bölümleri

Uluslararası Pazarlama

Uluslararası Stratejik Pazarlama Planlaması, Yağcı M.İ., Kılıç S., Editör, Lisans Yayıncılık, İstanbul, ss.152-174, 2014

Tokat İli Müşteri Memnuniyeti Araştırması

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İ.İ.B.F. Yayınları, Tokat, 2008