Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2005 - 2014Doktora

  Sakarya Üniversitesi, İşletme Ana Bilim Dalı, Pazarlama, Türkiye

 • 1996 - 2002Yüksek Lisans

  Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Üretim Yönetimi Ve Pazarlama, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2014Doktora

  Şehir Pazarlaması Açısından Algılanan Pazar Odaklılık ile Algılanan Performans Arasındaki İlişki, Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı Yayınlanmamış Doktora Tezi

  Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme

 • 2002Yüksek Lisans

  Sağlık Hizmetlerinde Kalite: İki Eğitim Hastanesinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma

  Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Üretim Yönetimi Ve Pazarlama

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstüİngilizce