Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Çizgi filmler ne anlatır?

Hece Dergisi Çocuk Edebiyatı Özel Sayısı, ss.542-552, 2018 (Hakemsiz Dergi)

Okul öncesi çocuk kitaplarında ileti problemi: Leyla Fonten’den öyküler serisi

Ekev Akademi Dergisi, ss.241-262, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yabancı Çizgi Filmlerde “Kardeşlik” İlişkileri Üzerine Bir Değerlendirme

Ana Dili Eğitimi Dergisi, cilt.5, ss.837-853, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yaratıcı drama tekniğinin öğrencilerin yazma kaygıları üzerindeki etkileri

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.6, ss.975-992, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkçe öğretmeni adayları için “yazma alışkanlığı ölçeği” geliştirme.

TÜRKİYE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, cilt.16, ss.171-194, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ebeveynlerinin eğitim düzeylerinin Türkçe öğretmeni adaylarının yazma alışkanlıklarına etkisi.

The Journal of Academic Social Science Studies, ss.227-245, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkçe eğitimi alanındaki yüksek lisans tezlerinin başlıklarına ve özetlerine eleştirel bir bakış

International Journal of Turkish Literature Culture Education, cilt.1, ss.174-186, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkçe öğretmeni adaylarının yazma alışkanlıklarının bazı değişkenler açısından değerlendirilmesi

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.4, ss.102-129, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MEDYA TÜKETİMİNDE ÇEVRE FAKTÖRÜ

IX. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Malatya, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2017

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin TürkçeKonuşma Yeterliklerine İlişkin Düşünceleri

III. INTERNATIONAL CONGRESS OF TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE ICOTFL, Tirane, Arnavutluk, 19 - 21 Mayıs 2017

Çizgi Filmlerde “Kardeşlik” İlişkileri Üzerine Bir Değerlendirme

Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Bilgi Şöleni, Erzurum, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2017

7 SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MEDYA OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

9. ULUSLARARASI TÜRKÇENİN EĞİTİMİ-ÖĞRETİMİ KURULTAYI, Burdur, Türkiye, 6 - 08 Ekim 2016

TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

2. Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Kongresi, Munich, Almanya, 20 - 21 Mayıs 2016, ss.153-160

Kitap & Kitap Bölümleri

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminin Tarihsel Temelleri

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi, İlhan Erdem, Bahar Doğan, Hatice Altunkaya, Editör, Pegem Akademi, ss.1-12, 2019

Akıcı Okuma

Okuma Eğitimi, Doç. Dr. Oğuzhan SEVİM Dr. Öğr. Üyesi Yusuf SÖYLEMEZ, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, 2018