Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kadınlarda Fonksiyonel Gıda Tüketimini Etkileyen Faktörler: Iğdır İli Örneği

15. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Çanakkale, Turkey, 6 - 08 September 2023, pp.64-74

Türkiye’de Buğday Fiyatlarının Ekonomik Analizi, Pazarlama Marjları ve Arz Duyarlılığ

UBAK 15 TH International Scientific Research Congress. Science and Engineering, Ankara, Turkey, 17 December 2022, pp.448-460

Van İli Silajlık Mısır Üretim Maliyetinin Tespiti Üzerine Bir Araştırma

XIV. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Aydın, Turkey, 15 September 2021

AB ve Türkiye’de Organik Tarım Uygulamaları

Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi, Antalya, Turkey, vol.2, pp.90

Türkiye’nin Irak ve Suriye ile Olan Su Sorunu

Türkiye V. Tarım Ekonomisi Kongresi, Erzurum, Turkey, vol.2, pp.395

Books & Book Chapters

Makroekonomi Kavramları

in: Genel Ekonomi, Fahri Yavuz, Editor, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ofset, Erzurum, pp.111-120, 2015

Metrics

Publication

28

Citation (WoS)

12

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

2

H-Index (Scopus)

1

Citation (Scholar)

6

H-Index (Scholar)

1

Citiation (TrDizin)

3

H-Index (TrDizin)

1

Project

1

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals