Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

CAHİT SITKI TARANCI’NIN DEĞİRMEN ŞİİRİNİ PSİKANALİTİK EDEBİYAT KURAMI AÇISINDAN OKUMA DENEMESİ

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tanpınar ın Selâm Olsun Şiirini Ontolojik ÇözümlemeYöntemi ile Tahlil Denemesi

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cahit Sıtkı'nın Şiirine Kaynak Olarak Din

TURKISH STUDIES, cilt.5, ss.762-771, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

II. Meşrutiyet Döneminde Kısa Ömürlü Bir Dergi: Hıyâbân

TURKISH STUDIES, cilt.5, ss.709-720, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

-(X)p bar- (-(X)b ba:-/(X)b bar-) TASVİR FİİLİ

ERZİNCAN ÜNİNVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.3, ss.1-11, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

BEHÇET NECATİGİL'DE İNANÇ/SIZLIK

TÜRK EDEBİYATI, ss.66-70, 2009 (Hakemsiz Dergi)

Milli Edebiyat Dönemi Romanlarında Çocuk Eğitimi

TURKISH STUDIES, cilt.4, ss.427-441, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Müellifinin Ölümüyle Yarım Kalmış Bir Mesnevî: Leylâ vü Mecnûn

TURKISH STUDIES, cilt.4, ss.28-96, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fuzûlî’nin “Görgeç” Redifli Gazelinin Göstergebilim Açısından İncelenmesi

TURKISH STUDIES, cilt.4, ss.1-12, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Attila İlhan ın Şiirlerinde Erzincan

Uluslararası Erzincan Sempozyumu, 28 September 2016

OSMANLI TÜRKÇESİNDEN YAPILAN SADELEŞTİRME/ÇEVİRİLERDE ÜSLUP PROBLEMLERİ VE ÇEVİRİ HATALARI

2. ULUSLARARASI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SEMPOZYUMU, Isparta, Türkiye, 19 - 21 September 2011, cilt.1, ss.33-45