Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2001 - 2009Doktora

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Türkiye

 • 1998 - 2001Yüksek Lisans

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Türkiye

 • 1994 - 1998Lisans

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2009Doktora

  Milli Edebiyat Dönemi Romanlarında Çocuklar

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

 • 2001Yüksek Lisans

  Servet-i Fünun Nazmında Vezin, Şekil ve Kâfiye

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstüİngilizce