Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ERZİNCAN KENTİ AÇIK YEŞİL ALANLARDA TESPİT EDİLEN BİTKİ TÜRLERİ

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.9, ss.57-74, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

PARKLARDA KULLANILAN BİTKİSEL MATERYALLER: ERZİNCAN KENT MERKEZİ ÖRNEĞİ

3.ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, Gaziantep, Türkiye, 21 - 22 Haziran 2018, ss.896

ERZİNCAN KENTİÇİ YOL BİTKİLENDİRMELERİNİN ESTETİKFONKSİYONEL YÖNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KULLANILAN BİTKİ TÜRLERİNİN TESPİTİ

3.ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, Gaziantep, Türkiye, 21 - 22 Haziran 2018, ss.897

ENDEMİK VE DOĞAL BİTKİLERİN PEYZAJ MİMARLIĞINDA KULLANIM ALANLARI ‘ERZİNCAN KENT PARKI PROJE ÖRNEĞİ’

ULUSLARARASI YEŞİL BAŞKENTLER KONGRESİ, Konya, Türkiye, 8 - 11 Mayıs 2018, ss.453-459