Publications & Works

Articles Published in Other Journals

The Effects Of Correspondence On Literal Improvement

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.13, no.2, pp.17-30, 2020 (National Refreed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

SAMPLE GERMAN LANGUAGE LESSON FOR TEACHING FOREIGN LANGUAGE THROUGH GAMES AT EARLY AGES

Turkish Studies, vol.12, no.5, pp.279-294, 2017 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License

EDEBİ METİNLERİN YABANCI DİL DERSLERİNDE KULLANILMASI

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, no.25, pp.159-177, 2012 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Herta Müller'in "Keşke Bugün Kendimle Karşılaşmasaydım" Adlı Eserinde Olumlamalar

XIV. Uluslararsı Türk Gernanistik Kongresi, Erzurum, Turkey, 25 - 27 October 2018

“Bilim İnsanları Gibi Çalışmak” Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması

Third International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, Trabzon, Turkey, 9 - 11 September 2015, pp.101