Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Herta Müller'in "Keşke Bugün Kendimle Karşılaşmasaydım" Adlı Eserinde Olumlamalar

XIV. Uluslararsı Türk Gernanistik Kongresi, Erzurum, Turkey, 25 - 27 October 2018

“Bilim İnsanları Gibi Çalışmak” Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması

Third International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, Trabzon, Turkey, 9 - 11 September 2015, pp.101

Metrics

Publication

7

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals