Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kültürel İncelemelere Coğrafi Bir Katkı: Erzincan’xxda Kahvehanelerin Mekânsal Özellikleri

Atatürk Üniversitesi Sosyla Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.23, ss.577-604, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Depremlerin Şehir ve Mesken Mimarisine Olan Etkilerine CoğrafiBir Bakış: 1939 Erzincan Depremi Örneği

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.23, ss.339-364, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tunceli İlinin Başlıca Nüfus Özellikleri ve Planlama Açısından Önemi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.12, ss.381-394, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erzincan’da Mevsimlik Gezici Tarım İşçiliği ve Yaşanan Sorunlara Yönelik Coğrafi Bir İnceleme

Doğu Coğrafya Dergisi, ss.47-56, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Traditional Plateau Residences And Touristic Value In Northeastern Turkey (Artvin Province)

GeoJournal of Tourism and Geosites, cilt.2, ss.148-157, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Türkiye’nin Sakin Şehirlerinden Biri Olan Şavşat’ın Turizm Potansiyelinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, ss.303-326, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Şavşat İlçesinde Hayvancılık ve Hayvansal Üretim

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.21, ss.513-530, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

ZORUNLU GÖÇLERE YENİ BİR ÖRNEK: AHISKA TÜRKLERİNİN ERZİNCAN’A GÖÇLERİ

TÜRK COĞRAFYA DERGİSİ, ss.41-50, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Example of the Copper Production Area in Anatolia: Coppersmith in Erzincan (Turkey) and Importance of the Production Branch as the Cultural Heritage Value

International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, cilt.6, ss.37-53, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Baraj Yapımı Nedeniyle Yeri Değiştirilen Yerleşmelere Örnek: Oruçlu ve Zeytinlik Köyleri (Artvin)

Doğu Coğrafya Dergisi, cilt.21, ss.131-148, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Baraj Göllerinin Alternatif Ekonomik Faaliyetlerde Kullanımı: Borçka Baraj Gölü Örneği

e-Marmara Coğrafya Dergisi (elektronik), ss.380-402, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kırsal Turizm Çekicilikleri Yönünden Maden Köyü ve Yaylası (Şavşat)

Doğu Coğrafya Dergisi, cilt.19, ss.101-122, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Şavşat`ta Geleneksel Köy Meskenleri ve Başlıca Sorunları

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.18, ss.273-296, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Artvin İlinde Nüfusun Başlıca Özellikleri

Doğu Coğrafya Dergisi, ss.1-22, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Artvin İlindeki Geleneksel Kırsal Mesken Mimarisine Bir Örnek: Ahşap Yığma Evler

I. Uluslararası İstanbul Coğrafya Kongresi, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Haziran 2019, ss.420-430

Turistik Konaklamada Alternatif Bir Yöntem-Ev Pansiyonculuğu ve Geleneksel Artvin Evlerinde Uygulanabilirliği

III. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, Van, Türkiye, 26 Eylül - 29 Haziran 2019, ss.649-659

Artvin İlindeki Geleneksel Mesken Mimarisine Bir Örnek: Göz Dolması Evler

III. Uluslararası Avrasya Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 4 - 07 Nisan 2019, ss.303

Ekonomik ve Kültürel Coğrafya Özellikleri Açısından Artvin İlinde Arıcılık Faaliyetleri

III. Uluslararası Avrasya Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 4 - 07 Nisan 2019, ss.828-834

Erzincan Depremleri

Human and Civilization Congress From Past to Future, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2019, ss.178

Maddi Kültür Öğelerine Göre Bosna Hersek’te Türk Kültürünün İzleri

I. Uluslararası Bir Bilge Bir Ülke Sempozyumu, Gümüşhane, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2018, ss.249-259

Geleneksel Köy Meskenlerinin Ekoturizm Açısından Önemi: Artvin Örneği

III. Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, Üsküp, Makedonya, 5 - 08 Eylül 2018, ss.233-241

Türkiye’de Mevsimlik Göçlere Bir Örnek: Gezici Tarım İşçiliği

Tücaum 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 3 - 06 Ekim 2018, ss.412-423

Kültürel Coğrafya Özellikleri Açısından Geleneksel Sinop Evleri

Uluslararası Geçmişten Günümüze Sinop’ta Türk-İslam Kültürü Sempozyumu, Sinop, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2018, cilt.1, ss.429-439

Ulusötesi Bir Millet: Ana Vatanlarından Sürgün Edilen Ahıska Türkleri

II. International Scientific and Vocational Studies Congress – Social and Human Sciences, Nevşehir, Türkiye, 5 - 07 Temmuz 2018, ss.1840-1847

Geleneksel Artvin Mesken Mimarisinin Oluşmasında Etkili Olan Coğrafi Faktörler

Uluslararası Artvin Sempozyumu, Artvin, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2018, ss.1403-1415

Coğrafî ve Turistik Özellikleri Açısından Tomara Şelalesi

I. Uluslararası Gümüşhane Sempozyumu, Gümüşhane, Türkiye, 16 - 18 Ekim 2017, ss.62

Erzincan’da Mevsimlik Gezici Tarım İşçiliği ve Çocuk İşçiler

Uluslararası Mevsimlik Tarım İşçiliği Sempozyumu, Düzce, Türkiye, 4 - 05 Ekim 2017

Kentsel Dönüşümün Turizme Etkisi: Erzurum Kalesi ve Çevresi Örneği

International West Asia Congress of Tourism Research, Van, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2017, ss.287-288

Demografik Özelliklerin Bölgesel Planlama ve Kalkınma Üzerindeki Etkileri: Tunceli İli Örneği

4. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, Tunceli, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017, ss.1090

Kültürel Miras Kaynağı Olarak Ele Alınması Gereken Bir Değer: Geleneksel Artvin Evleri

International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development, Isparta, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017, ss.315-316

Ahıska Türkü Kökenli Vatandaşlarımızın Kimlik Algısı Üzerine Bir Araştırma: Şavşat Örneği

Uluslararası Ahıska Türkleri Sempozyumu, Erzincan, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2017, ss.12-20

Geçmişten Günümüze Ahıska Türklerinin Bilim Ve Bürokrasi Alanında Yetiştirdiği Önemli Şahsiyetler

Uluslararası Ahıska Türkleri Sempozyumu, Erzincan, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2017, ss.20-26

BİR TARİHİ COĞRAFYA İNCELEMESİ: ERZURUM YOLGEÇTİ KÖYÜ AHISKA TÜRKLERİ

Uluslarası Ahıska Türkleri Sempozyumu, Erzincan, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2017, ss.613-620

SOMUT KÜLTÜREL MİRAS ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN ERZİNCAN IN TURİZM POTANSİYELİ

ULUSLARARASI ERZİNCAN SEMPOZYUMU, 28 Eylül - 01 Ekim 2016, cilt.3, ss.33-40

Erzincan’da Bakırcılığın Dünü, Bugünü ve Yarını

Uluslararası Erzincan Sempozyumu, Erzincan, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2016, cilt.2, ss.61-69

Türkiye’de Erzincan İli Nüfusuna Kayıtlıların Coğrafi Dağılımı

Uluslararası Erzincan Sempozyumu, Erzincan, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2016, cilt.3, ss.181-188

Kırsal Turizmde Geleneksel Kırsal Meskenlerin Rolü: Şavşat Örneği

I. Ulusal Alternatif Turizm Kongresi, Erzincan, Türkiye, 7 - 09 Nisan 2016, ss.244

Traditional Plateau Residences and Touristic Value in Northern Eastern Turkey (Artvin Province)

AAG (American Association of Geographers) Annual Meeting, San Francisco, Amerika Birleşik Devletleri, 27 Mart - 02 Nisan 2016, ss.936

Kırsal Turizm Kapsamında Cittaslow (Sakin Şehir) Şavşat

Kentsel Gelişimin Dünya Örnekleri Şavşat Çalıştayı, Artvin, Türkiye, 23 Temmuz 2015, ss.1

Baraj Göllerinin Alternatif Ekonomik Faaliyetlerde Kullanımı: Borçka Baraj Gölü Örneği

Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi, Ankara, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2015, ss.862

Kitap & Kitap Bölümleri

Yeraltı Zenginlikleri

Erzincan-2019, Akın, Hüsrev, Editör, Erzincan Valiliği Yayını, Uyum Ajans, Ankara, ss.375-380, 2019

Cumhuriyet Döneminde Başlıca Nüfus ve Yerleşme Özellikleri

Erzincan 2019, Akın, Hüsrev, Editör, Erzincan Valiliği Yayını, Uyum Ajans, Ankara, ss.277-294, 2019

Ahıska’dan Erzincan’a Uzanan Bitmeyen Göç: Ahıska Türklerinin Sürgün ve Zorunlu Göç İle Geçen Hayatı

Zorunlu Göçler ve Doğurduğu Sosyal Travmalar, Adem Solak, Vahap Özpolat, Editör, Hegem Vakfı Yayınevi, Ankara, ss.87-110, 2018

Şavşat'ın Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası

Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, 2017

Türkiye Beşerî Coğrafyası

Pegem Akademi Kitabevi Yayınları, Ankara, 2016

Şavşat'ın Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası

Eflal Ajans Yıldırım, Ankara, 2015

Öğrencileri Gözüyle Prof. Dr. Hayati Doğanay

Coğrafyaya Adanmış Bir Ömür-Prof. Dr. Hayati Doğanay, Zaman S., Coşkun O., Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.125-134, 2015

Prof. Dr. Hayati Doğanay’ın Özgeçmişi ve Eserleri

Coğrafyaya Adanmış Bir Ömür-Prof. Dr. Hayati Doğanay, Zaman S., Coşkun O., Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.1-8, 2015