Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Alternatif Turizm Potansiyeli Açısından Doğa İle Tarihin Buluştuğu Bir Yer İncelemesi: Arapgir (Malatya)

I. Uluslararası Coğrafya ve Turizm Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 14 - 15 October 2021, no.1312, pp.83-84

Yöresel Gıda Ürünlerinin Bölgesel Kalkınmaya Etkisi: Erzincan İli Örneği

20. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi , Erzincan, Turkey, 20 - 21 May 2021, pp.94

Artvin İlindeki Geleneksel Kırsal Mesken Mimarisine Bir Örnek: Ahşap Yığma Evler

I. Uluslararası İstanbul Coğrafya Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 22 June 2019, pp.420-430

Turistik Konaklamada Alternatif Bir Yöntem-Ev Pansiyonculuğu ve Geleneksel Artvin Evlerinde Uygulanabilirliği

III. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, Van, Turkey, 26 September - 29 June 2019, pp.649-659

Artvin İlindeki Geleneksel Mesken Mimarisine Bir Örnek: Göz Dolması Evler

III. Uluslararası Avrasya Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Gaziantep, Turkey, 4 - 07 April 2019, pp.303

Ekonomik ve Kültürel Coğrafya Özellikleri Açısından Artvin İlinde Arıcılık Faaliyetleri

III. Uluslararası Avrasya Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Gaziantep, Turkey, 4 - 07 April 2019, pp.828-834

Erzincan Depremleri

Human and Civilization Congress From Past to Future, Antalya, Turkey, 17 - 21 April 2019, pp.178

Maddi Kültür Öğelerine Göre Bosna Hersek’te Türk Kültürünün İzleri

I. Uluslararası Bir Bilge Bir Ülke Sempozyumu, Gümüşhane, Turkey, 3 - 05 October 2018, pp.249-259

Geleneksel Köy Meskenlerinin Ekoturizm Açısından Önemi: Artvin Örneği

III. Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, Üsküp, Macedonia, 5 - 08 September 2018, pp.233-241 Sustainable Development

Türkiye’de Mevsimlik Göçlere Bir Örnek: Gezici Tarım İşçiliği

Tücaum 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, Ankara, Turkey, 3 - 06 October 2018, pp.412-423

Kültürel Coğrafya Özellikleri Açısından Geleneksel Sinop Evleri

Uluslararası Geçmişten Günümüze Sinop’ta Türk-İslam Kültürü Sempozyumu, Sinop, Turkey, 5 - 07 October 2018, vol.1, pp.429-439

Maddi Kültür Öğelerine Göre Bosna Hersek’xxte Türk Kültürü’xxnün İzleri

I. Uluslarası Bir Bilge Bir Ülke Sempozyumu Aliya İzzetbegoviç ve Bosna Hersek, Gümüşhane, Turkey, 3 - 05 October 2018, pp.249-259

Ulusötesi Bir Millet: Ana Vatanlarından Sürgün Edilen Ahıska Türkleri

II. International Scientific and Vocational Studies Congress – Social and Human Sciences, Nevşehir, Turkey, 5 - 07 July 2018, pp.1840-1847

Geleneksel Artvin Mesken Mimarisinin Oluşmasında Etkili Olan Coğrafi Faktörler

Uluslararası Artvin Sempozyumu, Artvin, Turkey, 18 - 20 October 2018, pp.1403-1415

Coğrafî ve Turistik Özellikleri Açısından Tomara Şelalesi

I. Uluslararası Gümüşhane Sempozyumu, Gümüşhane, Turkey, 16 - 18 October 2017, pp.62

Erzincan’da Mevsimlik Gezici Tarım İşçiliği ve Çocuk İşçiler

Uluslararası Mevsimlik Tarım İşçiliği Sempozyumu, Düzce, Turkey, 4 - 05 October 2017 Sustainable Development

Bir Tarihi Coğrafya İncelemesi: Erzurum Yolgeçti Köyü Ahıska Türkleri

Uluslarası Ahıska Türkleri Sempozyumu, Erzincan, Turkey, 11 - 13 May 2017, vol.2, pp.613-620

Kentsel Dönüşümün Turizme Etkisi: Erzurum Kalesi ve Çevresi Örneği

International West Asia Congress of Tourism Research, Van, Turkey, 28 September - 01 October 2017, pp.287-288

Kültürel Miras Kaynağı Olarak Ele Alınması Gereken Bir Değer: Geleneksel Artvin Evleri

International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development, Isparta, Turkey, 21 - 23 September 2017, pp.315-316

Demografik Özelliklerin Bölgesel Planlama ve Kalkınma Üzerindeki Etkileri: Tunceli İli Örneği

4. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, Tunceli, Turkey, 21 - 23 September 2017, pp.1090

BİR TARİHİ COĞRAFYA İNCELEMESİ: ERZURUM YOLGEÇTİ KÖYÜ AHISKA TÜRKLERİ

Uluslarası Ahıska Türkleri Sempozyumu, Erzincan, Turkey, 11 - 13 May 2017, pp.613-620

SOMUT KÜLTÜREL MİRAS ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN ERZİNCAN IN TURİZM POTANSİYELİ

ULUSLARARASI ERZİNCAN SEMPOZYUMU, 28 September - 01 October 2016, vol.3, pp.33-40

Somut Kültürel Miras Özellikleri Açısından Erzincan ın Turizm Potansiyeli

Uluslararası Erzincan Sempozyumu, Erzincan, Turkey, 28 September - 01 October 2016, vol.3, pp.33-39

Türkiye’de Erzincan İli Nüfusuna Kayıtlıların Coğrafi Dağılımı

Uluslararası Erzincan Sempozyumu, Erzincan, Turkey, 28 September - 01 October 2016, vol.3, pp.181-188 Sustainable Development

Erzincan’da Bakırcılığın Dünü, Bugünü ve Yarını

Uluslararası Erzincan Sempozyumu, Erzincan, Turkey, 28 September - 01 October 2016, vol.2, pp.61-69

Kırsal Turizmde Geleneksel Kırsal Meskenlerin Rolü: Şavşat Örneği

I. Ulusal Alternatif Turizm Kongresi, Erzincan, Turkey, 7 - 09 April 2016, pp.244

Traditional Plateau Residences and Touristic Value in Northern Eastern Turkey (Artvin Province)

AAG (American Association of Geographers) Annual Meeting, San Francisco, United States Of America, 27 March - 02 April 2016, pp.936

Baraj Göllerinin Alternatif Ekonomki Faaliyetlerde Kullanımı Borçka Baraj Gölü Örneği

Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Yıllık Kongresi, Ankara, Turkey, 21 - 23 May 2015, pp.862

Kırsal Turizm Kapsamında Cittaslow (Sakin Şehir) Şavşat

Kentsel Gelişimin Dünya Örnekleri Şavşat Çalıştayı, Artvin, Turkey, 23 July 2015, pp.1

Baraj Göllerinin Alternatif Ekonomik Faaliyetlerde Kullanımı: Borçka Baraj Gölü Örneği

Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi, Ankara, Turkey, 21 - 23 May 2015, pp.862

Books & Book Chapters

Alternatif Turizm Potansiyeli Açısından Doğa İle Tarihin Buluştuğu Bir Yer İncelemesi: Arapgir (Malatya)

in: Beşeri Coğrafya, Prof. Dr. Saliha KODAY,Dr. Öğr. Üyesi Cemal SEVİNDİ, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.185-224, 2021

Yeraltı Zenginlikleri

in: Erzincan-2019, Akın, Hüsrev, Editor, Erzincan Valiliği Yayını, Uyum Ajans, Ankara, pp.375-380, 2019

Cumhuriyet Döneminde Başlıca Nüfus ve Yerleşme Özellikleri

in: Erzincan 2019, Akın, Hüsrev, Editor, Erzincan Valiliği Yayını, Uyum Ajans, Ankara, pp.277-294, 2019

Ahıska’dan Erzincan’a Uzanan Bitmeyen Göç: Ahıska Türklerinin Sürgün ve Zorunlu Göç İle Geçen Hayatı

in: Zorunlu Göçler ve Doğurduğu Sosyal Travmalar, Adem Solak, Vahap Özpolat, Editor, Hegem Vakfı Yayınevi, Ankara, pp.87-110, 2018

Şavşat'ın Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası (2. Baskı)

Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, 2017

Türkiye Beşerî Coğrafyası (5. Baskı)

Pegem Akademi Kitabevi Yayınları, Ankara, 2016

Şavşat'ın Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası

Eflal Ajans Yıldırım, Ankara, 2015

Prof. Dr. Hayati Doğanay’xxın Özgeçmişi ve Eserleri

in: Coğrafya ya Adanmış Bir Ömür Prof Dr Hayati Doğanay, Serhat Zaman, Ogün Coşkun, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.1-8, 2015

Öğrencileri Gözüyle Prof. Dr. Hayati Doğanay

in: Coğrafya ya Adanmış Bir Ömür Prof Dr Hayati DOĞANAY, Serhat Zaman, Ogün Coşkun, Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.125-134, 2015

Metrics

Publication

66

Citiation (TrDizin)

1

H-Index (TrDizin)

1

Project

6
UN Sustainable Development Goals