Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kentiçi Kavşakların Mikrosimülasyon Yöntemiyle Modellenmesi: Erzurum İli Örneği

European Journal of Science and Technology, cilt.1, ss.444-451, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Erzurum Şehir Hastanesi’nin Bölge Trafiği Etkisinin Araştırılması

2nd International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2020), Gaziantep, Türkiye, 7 - 09 Eylül 2020, ss.72 Creative Commons License

Erzurum Gürcükapı Kavşağının Mikrosimülasyon İle Değerlendirilmesi

International Conference On Access To Recent Advances In Engineering And Digitalization, Kayseri, Türkiye, 5 - 07 Mart 2020, ss.154-155

Üniversite Öğrencilerinin Toplu Taşıma Memnuniyetlerinin Değerlendirilmesi Üzerine Çalışma: Erzincan İli Örneği

V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Antalya, Türkiye, 2 - 03 Kasım 2018, ss.149-151