Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Otizm spektrum bozukluğu bağlamında çevrimiçi öğretim çalışmalarının sistematik tarama yöntemiyle incelenmesi

7th International Eurasian Educational Research Congress, Eskişehir, Turkey, 10 - 13 September 2020, pp.427-440

Videolarda Konu Anlatımı Yapan Kişinin Kimliğinin Dikkat Çekme ve Anlama Düzeyine Etkisi

8th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Edirne, Turkey, pp.181

Etkileşimli Video Kullanan Tıp Öğrencilerinin Karar Verme Süreçleri

10th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Rize, Turkey, pp.57

Öğretmenlerin Uzaktan Hizmetiçi Eğitim Deneyimlerinin İncelenmesi

7th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Erzurum, Turkey, pp.59

Discovering Generation Z

Teaching, Learning and E-learning Conference, 5 - 06 July 2019

The Views of the Academicians for the Technologies about Generation Z

Interantional Academic Conferences: Teaching, Learning and E-Learning, Vienna, Austria, 5 - 06 July 2019, pp.13-14

The Views of the Academicians for the Education Technology Usage about Generation Z

Interantional Academic Conferences: Teaching, Learning and E-Learning, Vienna, Austria, 5 - 06 July 2019, pp.13-14

DERSLERDE VİDEO-BLOG KULLANIMININ ÖZ DÜZENLEMELİÖĞRENME ÜZERİNE ETKİSİ

13th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Kırşehir, Turkey, 2 - 04 May 2019, pp.240

EĞİTİM VİDEOLARININ SINIFLANDIRILMASI: ÖN ANALİZ SONUÇLARI

X.Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Turkey, 27 - 30 April 2018, pp.1

Uzaktan Eğitimde Yüz Tanıma ve Göz İzleme Teknolojileri ile Derse Katılım Durumunun Belirlenmesi

11. International Computer and Instructional Technologies Symposium, Malatya, Turkey, 24 - 27 May 2017, pp.962-963

The Experiences of the Students about Scenario-Based Interactive Videos

5 International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium - ITTES 2017, İzmir, Turkey, 11 - 13 October 2017, pp.369

INTERNET ADDICTION OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS AND ATTITUDES OF THEIR PARENTS

International Technology, Education and Development Conference - INTED 2017, Valencia, Spain, 6 - 08 March 2017 identifier

THE USE OF SOCIAL MEDIA AND FEAR OF MISSING OUT AMONG COLLEGE STUDENTS

International Technology, Education and Development Conference - INTED 2017, Valencia, Spain, 6 - 08 March 2017 identifier

Books & Book Chapters

Uyarlanabilir Öğrenme Ortamları

in: Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm, Karaman., S., Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.261-278, 2020

EĞİTİMDE ÇOKLU ORTAM MATERYALLERİ VE TASARIMI

in: Öğretim Teknolojileri, Prof.Dr. Mehmet Arif ÖZERBAŞ, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.109-134, 2020

E-Öğrenmede Etkileşimli Videolar

in: E-Öğrenmede Videoları Uygulamalar ve Güncel Eğilimler, Dr. Mehmet Kokoç, Dr. Hale Ilgaz, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.137-153, 2020

Canlı Derslerde Nasıl İyi Bir SunumYaparım?

in: UZAKTAN ÖĞRETİMDE CANLI DERS UYGULAMA İLKELERİ VE ÖRNEKLERİ, Selçuk Karaman, Engin Kurşun, Editor, Atatürk Üniversitesi Yayınevi, Erzurum, pp.58-67, 2020

Yükseköğretimde Dijital dönüşüm

in: Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm, Karaman, Selçuk, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.19-34, 2020

Bilimsel Araştırmalarda Örnekleme ve Örneklem Seçim Yöntemleri

in: Araştırma Yöntem ve Teknikleri I, Karaman., S., Editor, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI, Erzurum, pp.129-148, 2020

Nitel Araştırmada Veri Toplama

in: Araştırma Yöntem ve Teknikleri II, Karaman, Selçuk, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, pp.1-16, 2016

Bilimsel Araştırmalarda Örnekleme ve Örneklem Seçim Yöntemleri

in: Araştırma Yöntem ve Teknikleri I, Karaman S., Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınevi, Erzurum, pp.129-148, 2015

Other Publications

Metrics

Publication

59

Citation (WoS)

5

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

4

H-Index (Scopus)

1

Project

3

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals