Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Erzincan Tarımında Kimyasal Pestisit Yerine İkame Edilebilecek Biyopestisitler1

Gaziosmanpasa Journal of Scientific Research, cilt.8, ss.14-28, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Isolation Entomopathogenic Fungi at Erzincan Province

Advances in Ecological and Environmental Research, cilt.4, ss.39-52, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KOZMETİK ÜRÜNLERDE KORUYUCU MADDE KULLANIMI VE KORUYUCU ETKİNLİK TESTLERİ

TÜRK FARMAKOPE DERGİSİ, cilt.3, ss.89-113, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TİCARİLEŞMİŞ MİKOİNSEKTİSİTLER VE TEDAVİDE KULLANILAN TOKSİNLERİ

TÜRK FARMAKOPE DERGİSİ, cilt.3, ss.17-30, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Propolis ve Antimikrobiyal Özelliği

Türk Farmakope Dergisi, cilt.3, ss.60-75, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Environmental Friendly Insects is Tenebrio molitor (Coleoptera: Tenebrionidae)

Advances in Ecological and Environmental Research, 1-13, cilt.3, ss.5-9, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Synthesis, Characterization and Antimicrobial Activity of NovelEtoksibenzilidenamino Eerived 1,2,4-triazoles

Erzincan University Journal of Science and Technology, cilt.10, no.2, ss.255-265, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Awareness of the Biocidal is the Students of Faculty of Pharmacy at Erzincan University

The Turkish Journal of Occupational / Environmental Medicine and Safety, cilt.2, ss.44, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Contribution to the knowledge of Alleculinae Coleoptera Tenebrionidae fauna of Turkey Zoological Record, Biosis Previews

Linzer Biologische Beiträge, cilt.1, ss.1011-1016, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erzurum'dan iğde (Eleagnus angustofolia L.) İçin yeni bir zararlı, Omophlus flavipennis Küster (Coleoptera: Alleculidae: Omophlinae)

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.40, ss.21-24, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Beyazsineklerin (Homoptera: Aleyrodidae) mücadelesinde entomopatojen fungusların kullanım imkanları

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.39, ss.249-254, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Arıcılık Meslek Okulları İle TKV Arasındaki İşbirliğinin Geliştirilmesi

Teknik Arıcılık Dergisi, cilt.60, ss.27-29, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

evalation of entomopathogenic fungi aganinst Apis fabae (Homoptera; Aphididae) under laboratory condiditon

HASAT-international Agriculturel and Forest Congress, Ankara, Türkiye, 21 - 24 Haziran 2019, cilt.1, no.1, ss.36

evalation of entomopathogenic fungi against Apis gossypi Glover (Homoptera; Aphididae)

4.th International Conference on Advance in Natural &Applied Science (ICANAS, Ağrı, Türkiye, 19 - 22 Haziran 2019, cilt.1, no.1, ss.29

The evalation of entomopathogenic Fungi against Myzus persicae (Homoptera; Aphididae)

4.th International Conference on Advance in Natural &Applied Science (ICANAS, Ağrı, Türkiye, 19 - 22 Haziran 2019, cilt.1, no.1, ss.28

TİCARİLEŞMİŞ MİKOİNSEKTİSİTLER VE TEDAVİDE KULLANILAN TOKSİNLERİ

Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık kongresi, Aydın, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2018, cilt.1, no.2, ss.27

Comparing the Potential of Galleria mellonella and Tenebrio molitor Larvae for Isolating Entomopathogenic Fungi from Soil

The sixth International Entomopathogens and Microbial Control Congress, Tokat, Türkiye, 14 - 16 Eylül 2017, ss.16

Isolation of Entomopathogenic Fungi from Erzincan Province

The sixth International Entomopathogens and Microbial Control Congress, Tokat, Türkiye, 14 - 16 Eylül 2017, ss.42

M. Burjanedze' K Koridze, Engin KILIC, T. Abrahamisvili, M. Arjavenidze. Natural occurences entomopathogenic fungi for major harmful pest control in georgia

Stateand perspectives of plant protectionMaterials of the international scientific conference., Minsk, Rusya, 17 - 19 Mayıs 2016, ss.340-341

Erzincanda tarim alanlarinda pestisit kullanimi ve yerine ikame edebilecegimiz biyoinsektistler,

Türkiye’de Ekotoksikoloji Çalışmaları ve Eğitimi Çalıştayı" Bildirileri, Düzce, Türkiye, 10 - 11 Mayıs 2016, ss.14

saglik turuzminde apiterapi ve erzincan potansiyeli

I. Ulusal alternatif Turizm Kongresi, Erzincan, Türkiye, 7 - 09 Nisan 2016, ss.436

erzincanin ekoturizm potansiyeli

I. Ulusal alternatif Turizm Kongresi, Erzincan, Türkiye, 7 - 09 Nisan 2016, ss.254

Biopesticides marked and Turkey

7. International Biyopesticides Congresses, Antalya, Türkiye, 14 Kasım 2015 - 17 Kasım 2014, ss.36

Modify method for isolation of entomopathogenic fungi from soil using mealwormTenebrio molitor

The Fifth International Entomopathogens and Microbial Control Congress, Ankara, Türkiye, 9 - 11 Eylül 2015, ss.29

The effects of entomopathogenic fungi against Heliothis armigera, Spodoptera littoralis, Tenebrio molitor and Blattella germanica

The Fifth International Entomopathogens and Microbial Control Congress, Ankara, Türkiye, 9 - 11 Eylül 2015, ss.28

Isolation of Beauveria bassiana from the larvae of the European cockchaferMelolontha melolontha L.(Col: Scarabaeidae ) at Erzincan Province in Turkey

The Fifth International Entomopathogens and Microbial Control Congress, Ankara, Türkiye, 9 - 11 Eylül 2015, ss.17

Factor affecting the occurence and distrubition of entomopathogenic fungi at Erzincan

The Fifth International Entomopathogens and Microbial Control Congress, Ankara, Türkiye, 9 - 11 Eylül 2015, ss.35

Apiterapy

INTERNATIONAL EURASIA PHARMACY CONGRESS, Erzincan, Türkiye, 3 - 07 Eylül 2015, ss.24

Entomoterapy and Turkey

Euroasia Pharmacy Congress., Erzincan, Türkiye, 3 - 07 Eylül 2015, ss.79-80

apiterapy

Euroasia pharmacy congress, Erzincan, Türkiye, 3 - 07 Eylül 2015, ss.17

The potential of plants are important in terms of implication the honey, pollen, propolis used in apitherapy

I. Avrasya Uluslararası Eczacılık Kongresi, Erzincan, Türkiye, 3 - 05 Eylül 2015, ss.78

The potential of arthropods causes venom allergy at Turkey

Euroasia Pharmacy Congress., Erzincan, Türkiye, 3 - 07 Eylül 2015, ss.68

An evaluation on Beuveria bassiana, its micotoxins and bioactivitiy

Fourth International Meeting On Pharmacy & Pharmaceutical Science, İstanbul, Türkiye, 9 - 13 Eylül 2014, ss.105

Paniagua, J. Bosswell, A. Wanchoo, E. KILIÇ, N.O.Keyhani (2012) Cemeorecption in insects using odorant-binding and chemosensory proteins

Microbiology Congreses of University of Florida, Gaınesville, Amerika Birleşik Devletleri, 11 Şubat 2012, cilt.1, ss.27

KILIÇ, E. Ozlem Güvek kalkar, Ömer faruk Algur, Potantial usege of hypomycestes Fungi on the pest in different Agro Ecosystem

Second International Entomopathogens and Microbial Control Congress, Aydın, Eylül 2009, Muğla, Türkiye, 24 - 27 Eylül 2009, ss.78

Erzurum Pasinler Ekolojik Şartlarında Kuru Fasulyede Tespit Edilen Entomolojik Problemler.

19. Ulusal Biyoloji Kongresi. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi., Trabzon, Türkiye, 23 - 26 Haziran 2008, ss.561

Bal Arısında Zararlı Olan Bazı Arthropodların Entegre Mücadelesi.

III. Marmara Arıcılık Kongresi., Bursa, Türkiye, 20 - 21 Ekim 2007, ss.28

Varrospp. ile Mücadelede Mikrobiyal ve Bitkisel Kökenli Pestisitlerin Kullanılma Olanakları.

III. Marmara Arıcılık Kongresi, Bursa, Türkiye, 20 - 21 Ekim 2007, ss.35

Biyopestisitler.

VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi., Malatya, Türkiye, 10 - 13 Eylül 2007, ss.51

KILIÇ, E., (2007). Örtüaltında Görülen Zararlıların Mikrobiyal Mücadelesi.

VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi. 10–13 Eylül 2007, Malatya, 52s., Malatya, Türkiye, 10 - 13 Eylül 2007, ss.52

KILIÇ, E., (2006). Patates Böceğinin Mücadelesinde Entomopatojenlerin Kullanılma İmkanları.

IV. Ulusal Patates Kongresi., Niğde, Türkiye, 6 - 08 Eylül 2007, ss.330-335

EntomopatojenFungusların Canlılığına Etki Eden Çevresel Faktörler.

Entomopatojenler ve Mikrobiyal Mücadele Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 21 - 24 Haziran 2007, ss.43

E.,Ö. F., Algur, (2007).EntomopatojenFungusların Taksonomisinin Belirlenmesinde PolymraseChainReaction (PCR) Uygulamaları.

Entomopatojenler ve Mikrobiyal Mücadele Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 21 - 24 Haziran 2007, ss.48

Beauveriabassiana (Balsamo) Viilemin, 1826 (Deuteromycotina: Hypomycetes)’nın Entegre Zararlı Yönetiminde Kullanılma Olanakları.

Entomopatojenler ve Mikrobiyal Mücadele Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 21 - 24 Haziran 2007, ss.51

Türkiye’de Kanolada Yeni Bir Zararlı Tür Kafkas Böceği[Omophlus(s.str.)caucasicusKirsch, 1869 (Coleoptera: Alleculidae: Omophlinae)].

I. Ulusal Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Biyodizel Sempozyumu, Samsun, Türkiye, 28 - 31 Mayıs 2007, ss.412-416

KILIÇ, E., (2006). Organik Tarımda Patates Böceğinin Mücadelesi.

III. Organik Tarım Sempozyumu., Yalova, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2006, ss.107

KILIÇ, E., M. KARA. (2006). Organik Arıcılık.

III Organik Tarım Sempozyumu. 1–4 Kasım 2006, Yalova, 141s., Yalova, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2006, ss.141

Organik Tartımda Zararlılarla Mücadelede Entomopatojen Mikroorganizmaların Kullanılma Olanakları

III. Organik Tarım Sempozyumu, Yalova, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2006, ss.483-491

Erzurum ve Yöresinde Arıcılık.

IV. Ulusal Hayvancılık Kongresi., Isparta, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2004, cilt.2, ss.16-23

S., Bilen, M., Turan, F., Şahin, (2004). Effects of Organic and Chemical Fertilizers on Yield and Yield Parameters Bean (Phasolusvulvaris).

International Soil Sciences. Natural Resource Management for Sustainable Development, Erzurum, Türkiye, 4 - 07 Ağustos 2004, cilt.1, ss.77

A environmental friendly insect is tenebrio molitor (coleoptera:tenebrionidae)

3. Uluslararası Biyosidal Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 Kasım 0206 - 25 Kasım 2016, ss.61

Kitap & Kitap Bölümleri

Aphis Fabae Scopoli, 1763. (Hemiptera: Aphididae)’ne karşıEntomopatojen Fungusların Laboratuvar ŞartlarındaDeğerlendirilmesi

CURRENT RESEARCH AND ASSESMENTS FORAGRICULTURAL SCIENCES, Prof. Dr. Birhan KUNTER, Assoc. Prof. Dr. Nurhan KESKİN, Editör, Ivpe, Cetinje, ss.149-166, 2019

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Organik Kuru Fasulye Üretiminin Araştırılması.(Bakteri kullanımı)

Organik Tarım Araştırma Sonuçları, ALAY VURAL, Ayşen, Editör, Tarımsal Araştırma Destekleme ve Geliştirme Vakfı, Ankara, ss.128-0, 2011

Tarımsal Zararlıların Biyolojik Mücadelesi

Palandöken Dağları (Erzurum) ve Sarıkamış (Kars) Çevresinde Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi-III KİTABI). Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Erzurum) (TÜBİTAK)]., Ö. faruk Algur, M. Nuri aydoğdu, Hasan Turkez, Editör, Atatürk Ünivesitesi, Erzurum, ss.124-130, 2007

Diğer Yayınlar