Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2019 7. Uluslararası Entomopatojenler Ve Mikrobiyel Mücadele Kongresi

  Katılımcı

  Kayseri, Türkiye

 • 2019 ULUSAL APİTERAPİ ÇALIŞTAYI

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2018 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MULTIDISCIPLINARY ACADEMIC STUDIES

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık kongresi

  Katılımcı

  Aydın, Türkiye

 • 2018 Bal arılarında (Apis mellifera L.) modern arıcılık teknikleri ve arı sütü üretimi eğitimi (Apiterapiye Yönelik Arı ürünlerinin üretilmesinde Dikkat Edilecek Husular)

  Davetli Konuşmacı

  Erzincan, Türkiye

 • 2018 NEW APPROACHES İN COMPLİEMNTARY MEDİCİNE: 'APİTHERAPY SYMPOSIUM'

  Katılımcı

  Erzurum, Türkiye

 • 2018 5. Üreticiden Tüketiciye Bal ve Arı ürünleri İstanbul Günleri Kapsamında, Apiterapi sözlü sunumu ve Apiterapi Farkındalığı adlı poster sergisi

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 5. Üreticiden Tüketiciye Bal ve Arı ürünleri İstanbul Günleri

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 KUDAKA trafından desteklenen Anahtar Çözümler Programı kapsamında Erzincan da “Arı Ürünleri Üretimindeki Kriterler ve Bal Dışındaki Arı Ürünlerinin Önemi” konulu sempozyum( Apiterapi)

  Davetli Konuşmacı

  Erzincan, Türkiye

 • 2017 Erzincan da “Arı Ürünleri Üretimindeki Kriterler ve Bal Dışındaki Arı Ürünlerinin Önemi

  Katılımcı

  Erzincan, Türkiye

 • 2017 The sixth International Entomopathogens and Microbial Control Congress,

  Katılımcı

  Tokat, Türkiye

 • 2017 3. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 Erzincanda tibbi ve aromatik bitkileri arama calistayi

  Katılımcı

  Erzincan, Türkiye

 • 2016 3. INTERNATIONAL BIOCIDAL CONRESESS

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2016 Expo-2016

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2016 Türkiye’de Ekotoksikoloji Çalışmaları ve Eğitimi Çalıştayı

  Katılımcı

  Düzce, Türkiye

 • 2016 I. Ulusal alternatif Turizm Kongresi,

  Katılımcı

  Erzincan, Türkiye

 • 2015 7. International Biyopesticides Congresses

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2015 I. Euroasia Pharmacy Congress

  Katılımcı

  Erzincan, Türkiye

 • 2015 The Fifth International Entomopathogens and Microbial Control Congress

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2014 Fourth International Meeting On Pharmacy & Pharmaceutical Science

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2013 4th International participated entomopathogens and microbial control symposium

  Katılımcı

  Artvin, Türkiye

 • 2010 THE SOCİETY FOR INVERTABRATA PATHOLOGY- 43. ANNUAL MEETİNG

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2009 Second International Entomopathogens and Microbial Control Congress

  Katılımcı

  Muğla, Türkiye

 • 2008 ADAY ARAŞTIRMACILARIN EĞİTİMİ

  Davetli Konuşmacı

  Erzurum, Türkiye

 • 2008 19. Ulusal Biyoloji Kongresi

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2008 TÜBİTAK DOĞA EĞİTİMİ

  Davetli Konuşmacı

  Erzurum, Türkiye

 • 2008 4. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi

  Katılımcı

  Samsun, Türkiye

 • 2007 I. Ulusal Zoonoz Kongresi.

  Katılımcı

  Erzurum, Türkiye

 • 2007 III. Marmara Arıcılık Kongresi.

  Katılımcı

  Bursa, Türkiye

 • 2007 VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi.

  Katılımcı

  Malatya, Türkiye

 • 2007 Türkiye V. Bahçe Bitkileri Kongresi

  Katılımcı

  Erzurum, Türkiye

 • 2007 VII. Tarla Bitkileri Kongresi, 2007, Erzurum.,

  Katılımcı

  Erzurum, Türkiye

 • 2007 Entomopatojenler ve Mikrobiyal Mücadele Sempozyumu,

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2007 I. Ulusal Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Biyodizel Sempozyumu ,

  Katılımcı

  Samsun, Türkiye

 • 2006 III. Organik Tarım Sempozyumu. , YALOVA, TÜRKIYE, 1-4 Kasım 2006, ss.107-107

  Katılımcı

  Yalova, Türkiye

 • 2006 IV. Ulusal Patates Kongresi

  Katılımcı

  Niğde, Türkiye

 • 2006 VI. Europe Entomology Congress.,

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2004 3.Ulusal Gübre Kongresi.

  Katılımcı

  Tokat, Türkiye

 • 2004 IV. Ulusal Hayvancılık Kongresi. ,

  Katılımcı

  Isparta, Türkiye

 • 2004 International Soil Sciences. Natural Resource Management for Sustainable Development,

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2002 Türkiye 5. Biyolojik Mücadele Kongresi

  Katılımcı

  Erzurum, Türkiye

 • 2001 Europ-Asian Moleculer Biotecnology Congresses

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2001 4. Tarla Bitkileri Kongresi. ,

  Katılımcı

  Tekirdağ, Türkiye

 • 1999 II. Ulusal Patates Kongresi,

  Katılımcı

  Türkiye

Ödüller

 • Eylül 2015 EN İYİ POSTER ÖDÜLÜ -Basari Belgesi

  International Euroasia pharmacy Cogress

 • Nisan 2015 TEŞEKKÜR BELGESİ

  ERZİNCAN Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Burslar

 • 2011 - Devam Ediyor GRANT-USA.UNİVERSİTY OF FLORİDA

  Üniversite

 • 2010 - Devam Ediyor POSDOC-BURSU

  Üniversite

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 18

h-indeksi (WOS): 1