Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Propolis ve Antimikrobiyal Özelliği

Türk Farmakope Dergisi , vol.3, no.2, pp.60-75, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

APİTERAPİ (Apiterapiye Yönelik Arı Ürünlerinin Üretilmesinde Dikkat Edilecek Hususlar)

Sağlıklı Arı Yüksek Verim PANELİ, Erzincan, Turkey, 12 January 2024, pp.2

Sensor Technology and Application in the Bee Colony Swarm Prevention And Disease Alert System

3.Uluslararası Mühendislik ve Doğa Bilimleri Çalışmaları Kongresi, Ankara, Turkey, 24 - 25 May 2023, pp.48

Susceptibility of Tetranychus urticae to the Entomopathogenic Fungus Metarhizium anisoplea and Beauveria bassiana

The 8th International Entomopathogens and Microbial control Congress, Antalya, Turkey, 6 - 08 October 2022, pp.14-15

The Pollinator Groups of Plant Families in Ergan Mount, Erzincan, Turkey

3. Uluslararası Bitki Biyolojisi, Rize, Turkey, 21 - 23 September 2022, pp.15-16 Sustainable Development

Pollinator diversity of the grassland communities from Mount Ergan (Erzincan, Türkiye)

1st International Symposium of Biodiversity Studies, Ankara, Turkey, 23 - 25 May 2022, pp.41

ISOLATION ENTOMOPATHOGENIC FUNGI FROM THE TWO-SPOTTED SPIDER MITE (TERANICHUS URTICAE) ATERZINCAN PROVIENCE

IV. International Eurasian Agriculture and Natural Sciences Congress, 30 - 31 October 2020, pp.15

FUNGAL SEKONDER METABOLİTLER VE KULLANIM ALANLARI

uluslar arası tarım çevre ve sağlık kongresi, 18 - 19 October 2019

The evalation of entomopathogenic Fungi against Myzus persicae (Homoptera Aphididae)

.th International Conference on Advance in Natural Applied Science (ICANAS), Ağrı, Turkey, 19 - 22 June 2019, no.1

evalation of entomopathogenic fungi aganinst Apis fabae (Homoptera; Aphididae) under laboratory condiditon

HASAT-international Agriculturel and Forest Congress, Ankara, Turkey, 21 - 24 June 2019, vol.1, no.1, pp.36

evalation of entomopathogenic fungi against Apis gossypi Glover (Homoptera; Aphididae)

4.th International Conference on Advance in Natural &Applied Science (ICANAS, Ağrı, Turkey, 19 - 22 June 2019, vol.1, no.1, pp.29

Some Biological Observations on Omuplus caucaiscus Kırsh.1869 and Omuplus flavipennis Küster, 1850 (Alleculidae: Coleoptera) of Potential Harmful on Cultivars Fruit and Vineyard in Erzincan Province”,

NTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MULTIDISCIPLINARY ACADEMIC STUDIES, İSTANBUL, TÜRKIYE, 16-17 Kasım 2018, vol.1, no.1, pp.48-51, Ankara, Turkey, 16 - 18 November 2018

entomopatojenler ve terapatik özellikleri

Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi, 26 - 28 October 2018

TİCARİLEŞMİŞ MİKOİNSEKTİSİTLER VE TEDAVİDE KULLANILAN TOKSİNLERİ

Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık kongresi, Aydın, Turkey, 26 - 29 October 2018, vol.1, no.2, pp.27

Apiterapi

Erzincan da “Arı Ürünleri Üretimindeki Kriterler ve Bal Dışındaki Arı Ürünlerinin Önem, Turkey, 08 October 2017

Isolation of Entomopathogenic Fungi from Erzincan Province

The sixth International Entomopathogens and Microbial Control Congress, TOKAT, TÜRKIYE, 14 - 16 September 2017

Comparing the Potential of Galleria mellonella and Tenebrio molitor Larvae for Isolating Entomopathogenic Fungi from Soil

The sixth International Entomopathogens and Microbial Control Congress, TOKAT, TÜRKIYE, 14 - 16 September 2017

Natural occurences entomopathogenic fungi for major harmful pest control in Georgia

stated and perspectives of plant protection, material of the international scientific conferance, dedicated to the 45th anniversay of the institue of plant protection foundation, Minsk-priluki-Russia, 17 - 19 May 2016

erzincan ilinde bitkisel üretim, kimyasal pestisit kullanım durumu ve bunların yerine ikame edilebilecek biyopestisitler

türkiyede eko toksikoloji çalışmaları ve eğtimi çalıştayı, Düzce, Turkey, 10 - 11 May 2016

erzincanın ekoturizm potansiyeli

1 ulusal alternatif turizm kongresi, Turkey, 7 - 09 April 2016 Sustainable Development

saglik turuzminde apiterapi ve erzincan potansiyeli

I. Ulusal alternatif Turizm Kongresi, Erzincan, Turkey, 7 - 09 April 2016, pp.436

The effects of entomopathogenic fungi against Heliothis armigera, Spodoptera littoralis, Tenebrio molitor and Blattella germanica

The Fifth International Entomopathogens and Microbial Control Congress, Ankara, Turkey, 9 - 11 September 2015, pp.28

Isolation of Beauveria bassiana from the larvae of the European cockchaferMelolontha melolontha L.(Col: Scarabaeidae ) at Erzincan Province in Turkey

The Fifth International Entomopathogens and Microbial Control Congress, Ankara, Turkey, 9 - 11 September 2015, pp.17

APITHERAPY

INTERNATIONAL EURASIA PHARMACY CONGRESS, 3 - 07 September 2015

The Potential of Arthropods Causes Venom Allergy at Turkey

International Euroasia pharmacy congresses, 3 - 07 September 2015

Entomotherapy and Turkey

International Euroasia pharmacy ongreses, 3 - 07 September 2015

Entomoterapy and Turkey

Euroasia Pharmacy Congress., Erzincan, Turkey, 3 - 07 September 2015, pp.79-80

An evaluation on Beuveria bassiana, its micotoxins and bioactivitiy

Fourth International Meeting On Pharmacy & Pharmaceutical Science, İstanbul, Turkey, 9 - 13 September 2014, pp.105

Paniagua, J. Bosswell, A. Wanchoo, E. KILIÇ, N.O.Keyhani (2012) Cemeorecption in insects using odorant-binding and chemosensory proteins

Microbiology Congreses of University of Florida, Gaınesville, United States Of America, 11 February 2012, vol.1, pp.27

Potantial usege of hypomycestes Fungi on the pest in different Agro Ecosystem

2. entomopatogens and microbial control symposium, Turkey, 24 - 27 September 2009

Biopesticdicides marketing and Turkey

international conferance on biopesticides 7, 19 - 25 November 2007

Varrospp. ile Mücadelede Mikrobiyal ve Bitkisel Kökenli Pestisitlerin Kullanılma Olanakları.

III. Marmara Arıcılık Kongresi, Bursa, Turkey, 20 - 21 October 2007, pp.35

Bal Arısında Zararlı Olan Bazı Arthropodların Entegre Mücadelesi.

III. Marmara Arıcılık Kongresi., Bursa, Turkey, 20 - 21 October 2007, pp.28

Biyopestisitler.

VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi., Malatya, Turkey, 10 - 13 September 2007, pp.51

KILIÇ, E., (2007). Örtüaltında Görülen Zararlıların Mikrobiyal Mücadelesi.

VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi. 10–13 Eylül 2007, Malatya, 52s., Malatya, Turkey, 10 - 13 September 2007, pp.52

KILIÇ, E., (2006). Patates Böceğinin Mücadelesinde Entomopatojenlerin Kullanılma İmkanları.

IV. Ulusal Patates Kongresi., Niğde, Turkey, 6 - 08 September 2007, pp.330-335

E.,Ö. F., Algur, (2007).EntomopatojenFungusların Taksonomisinin Belirlenmesinde PolymraseChainReaction (PCR) Uygulamaları.

Entomopatojenler ve Mikrobiyal Mücadele Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 21 - 24 June 2007, pp.48

entomopatojen fungusların canlılığına etki eden çevresel faktörler

Uluslar arası Katılımlı entomopatojenler ve mikrobiyal mücadele sempozyumu, Trabzon, Turkey, 21 - 24 June 2007

KILIÇ, E., M. KARA. (2006). Organik Arıcılık.

III Organik Tarım Sempozyumu. 1–4 Kasım 2006, Yalova, 141s., Yalova, Turkey, 1 - 04 November 2006, pp.141

KILIÇ, E., (2006). Organik Tarımda Patates Böceğinin Mücadelesi.

III. Organik Tarım Sempozyumu., Yalova, Turkey, 1 - 04 November 2006, pp.107

Organik Tartımda Zararlılarla Mücadelede Entomopatojen Mikroorganizmaların Kullanılma Olanakları

III. Organik Tarım Sempozyumu, Yalova, Turkey, 1 - 04 November 2006, pp.483-491

Farklı Azotlu Gübrelerin Kuru Fasulye Bitkisinin (Phasolus vulvaris) Verim ve Verim Unsurları Üzerine Olan Etkileri

3.Ulusal Gübre Kongresi. 11–13 Kasım 2004, Tokat,, Tokat, Turkey, 11 - 13 November 2004, pp.945-952 Sustainable Development

Erzurum ve Yöresinde Arıcılık.

IV. Ulusal Hayvancılık Kongresi., Isparta, Turkey, 1 - 04 September 2004, vol.2, pp.16-23

A environmental friendly insect is tenebrio molitor (coleoptera:tenebrionidae)

3. Uluslararası Biyosidal Kongresi, Antalya, Turkey, 22 November 0206 - 25 November 2016, pp.61

Books & Book Chapters

Arıların Oğul Vermesini Önleme Ve Hastalık Takip Siteminde Sensör Teknolojisi Ve Uygulama Şekli

in: DOĞA VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİNDE GÜNCEL TARTIŞMALAR, HİKMET Y. ÇOĞUN,İSHAK PARLAR,HASAN ÜZMUİŞ, Editor, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara, pp.94-105, 2023

Aphis Fabae Scopoli, 1763. (Hemiptera: Aphididae)’ne karşıEntomopatojen Fungusların Laboratuvar ŞartlarındaDeğerlendirilmesi

in: CURRENT RESEARCH AND ASSESMENTS FORAGRICULTURAL SCIENCES, Prof. Dr. Birhan KUNTER, Assoc. Prof. Dr. Nurhan KESKİN, Editor, Ivpe, Cetinje, pp.149-166, 2019

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Organik Kuru Fasulye Üretiminin Araştırılması.(Bakteri kullanımı)

in: Organik Tarım Araştırma Sonuçları, ALAY VURAL, Ayşen, Editor, Tarımsal Araştırma Destekleme ve Geliştirme Vakfı, Ankara, pp.128-0, 2011

Tarımsal Zararlıların Biyolojik Mücadelesi

in: Palandöken Dağları (Erzurum) ve Sarıkamış (Kars) Çevresinde Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi-III KİTABI). Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Erzurum) (TÜBİTAK)]., Ö. faruk Algur, M. Nuri aydoğdu, Hasan Turkez, Editor, Atatürk Ünivesitesi, Erzurum, pp.124-130, 2007 Sustainable Development

Other Publications

Metrics

Publication

101

Citation (WoS)

23

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

46

H-Index (Scopus)

2

Citiation (TrDizin)

1

H-Index (TrDizin)

1

Project

8

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals