Araştırma Alanları

  • Sosyal ve Beşeri Bilimler

  • Sosyoloji

  • Uygulamalı Sosyoloji

  • Toplumsal Yapı ve Değişme

  • Kitle İletişimi ve Araçları

  • Gazetecilik

  • İletişim Bilimleri

  • Radyo, Sinema ve Televizyon