Education Information

Education Information

 • 2014 - 2019 Doctorate

  Ankara University, Instıtute Of Socıal Scıences, Kent ve Çevre Bilimleri, Turkey

 • 2011 - 2014 Postgraduate

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitütüsü, Kent ve Çevre Bilimleri, Turkey

 • 2004 - 2009 Undergraduate

  Karadeniz Technical University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi, Turkey

Dissertations

 • 2019 Doctorate

  Genetiği Değiştirilmiş Tarımsal Ürünler ve Uluslararası Ticareti

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü

 • 2014 Postgraduate

  Türkiye'de Çevre Politikasının Bütünleştirilmesi ve Bölgesel Gelişme: Türkiye Örneği

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Foreign Languages

 • A1 Beginner Hungarian

 • B2 Upper Intermediate English