Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

TÜRKİYE’DE İLLER BAZINDA SEKTÖREL ELEKTRİK TÜKETİMİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: PANEL ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMI

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, ss.41-60, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Türkiye’de Birincil Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Dinamik Bir Analiz

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.139-169, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Kitap & Kitap Bölümleri

Teorik Perspektiften Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi

Enerji ve Çevre Ekonomisi, Manga M., Ballı E., Editör, Ekin Yayınevi, Ankara, ss.37-61, 2019