Publications & Works

Articles Published in Other Journals

IS THE PRICE FORMATION IN HOUSING MARKET OF THE TRA1 REGION A BUBBLE?

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, vol.21, no.81, pp.291-307, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

TÜRKİYE’DE İLLER BAZINDA SEKTÖREL ELEKTRİK TÜKETİMİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: PANEL ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMI

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, no.31, pp.41-60, 2020 (International Refereed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Türkiye’de Birincil Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Dinamik Bir Analiz

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.46, pp.139-169, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Books & Book Chapters

Teorik Perspektiften Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi

in: Enerji ve Çevre Ekonomisi, Manga M., Ballı E., Editor, Ekin Yayınevi, Ankara, pp.37-61, 2019