Education Information

Education Information

 • 2017 - 2021 Doctorate

  Gumushane University, Instıtute Of Socıal Scıences, Dısaster Management(Interdıscıplınary), Turkey

 • 2013 - 2015 Postgraduate

  Inonu University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik, Turkey

 • 2012 - 2015 Postgraduate

  Gumushane University, Instıtute Of Socıal Scıences, Afet Yönetimi, Turkey

 • 2006 - 2010 Undergraduate

  Mugla Sitki Kocman University, Fethiye Health Academy, Sağlık Memurluğu, Turkey

Dissertations

 • 2021 Doctorate

  Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Personelin Afetlere Hazırlık Algılarını Belirlemeye Yönelik Ölçek Geliştirme: Metodolojik Bir Çalışma

  Gumushane University, Instıtute Of Socıal Scıences, Dısaster Management(Interdıscıplınary)

 • 2015 Postgraduate

  Hemşirelerin Afetlere Karşı Hazır Olma Durumları ve Hazırlık Algıları

  Gümüşhane Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afet Yönetimi

 • 2015 Postgraduate

  Hemşirelerin Ağrı Yönetiminde İlaç Dışı Yöntemleri Bilme ve Uygulama Durumları

  İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English