Assoc. Prof. ANIL TÜRKELİ


Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Anabilim Dalı


Research Areas: Physical Education and Sports

Email: anil.turkeli@erzincan.edu.tr
Web: https://avesis.ebyu.edu.tr/anil.turkeli
Address: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü

Metrics

Publication

39

H-Index (WoS)

1

Citiation (TrDizin)

5

H-Index (TrDizin)

2

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2012 - 2018

2012 - 2018

Doctorate

Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği, Turkey

2008 - 2011

2008 - 2011

Postgraduate

Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği, Turkey

2003 - 2007

2003 - 2007

Undergraduate

Gazi University, Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği, Turkey

Dissertations

2018

2018

Doctorate

Beden Eğitimi ve Spor Alanında Karşılaşılan Kavram Yanılgıları

Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği

2011

2011

Postgraduate

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Eğitim Felsefeleri ve Teknolojiye Karşı Tutumları

Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği

Research Areas

Physical Education and Sports

Academic Titles / Tasks

2022 - Continues

2022 - Continues

Associate Professor

Erzincan Binali Yildirim University, Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi Ve Spor Bölümü

2018 - 2022

2018 - 2022

Assistant Professor

Erzincan Binali Yildirim University, Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi Ve Spor Bölümü

2012 - 2018

2012 - 2018

Research Assistant

Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği

Non Academic Experience

2007 - 2007

2007 - 2007

Badminton Antrenörlüğü

University, ODTÜ, METU

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2023

2023

Ergenlerde Uygulanan Badminton Egzersiz Programının Akıllı Telefon Bağımlılığına Etkisi

ÖZELGÜL İ. N., TÜRKELİ A., ESENTÜRK O. K.

7. ULUSLARARASI AKADEMİK SPOR ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Trabzon, Turkey, 7 - 09 October 2023

2022

2022

Tekler ve Çiftler Kategorilerinde Oynayan Badmintoncuların Öz Yeterliklerinin İncelenmesi

ÖZELGÜL İ. N., TÜRKELİ A.

20. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 28 November - 01 December 2022

2021

2021

ALAN BİLGİSİ SINAVI ÖĞRETMENLİK PROGRAMLARINDA UYGULANMALI MI? BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI ÖRNEĞİ

TÜRKELİ A., NAMLI S.

1. ULUSLARARASI SPOR VE SOSYAL BİLİMLERE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 25 - 26 November 2021

2020

2020

Elit Badmintoncuların Sporda Sosyal Bütünleşme Düzeylerinin İncelenmesi

TUNÇ O M., TÜRKELİ A.

18. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 09 November 2020

2020

2020

ELİT BADMİNTONCULARIN SPORDA SOSYAL BÜTÜNLEŞME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

TUNÇ O M., TÜRKELİ A.

18. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 07 November 2020

2019

2019

ÖĞRENCİLERİN BEDEN EĞİTİMİ KAVRAMINA YÖNELİK METAFORİK ALGILARININ İNCELENMESİ

TÜRKELİ A.

17. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 13 - 16 November 2019, pp.998-1004

2019

2019

Öğrencilerin Spor Kavramına Yönelik Metaforik Algılarınınİncelenmesi

TÜRKELİ A.

5th International Eurasian Congress on‘Natural Nutrition,Healthy Life Sport’, 2 - 06 October 2019

2019

2019

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Öğrencilerinin Öğrenme Stillerinin İncelenmesi

TÜRKELİ A., NAMLI S.

2. Avrasya Spor Bilimleri Kongresi, Muş, Turkey, 2 - 05 May 2019, pp.220-232

2019

2019

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN FİZİKSEL AKTİVİTE MOTİVASYONLARININ İNCELENMESİ

TÜRKELİ A., NAMLI S.

4. INTERNATIONAL CONGRESS OF SOCIAL SCIENCES, Erzurum, Turkey, 5 - 08 September 2019, pp.12-19

2017

2017

Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Akademik Odaklanma Düzeyleri

NAMLI S., TEKKURŞUN DEMİR G., HAZAR Z., TÜRKELİ A., CİCİOĞLU H. İ.

15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 18 November 2017, pp.1176

Books & Book Chapters

2022

2022

MISCONCEPTIONS OF UNIVERSITY STUDENTS REGARDING THE CONCEPT OF EXERCISE

Çolak M., Türkeli A., Özelgül İ. N.

in: MULTIDISCIPLINARY PERSPECTIVES IN EDUCATIONAL AND SOCIAL SCIENCES III, Prof. Dr. Mustafa KAYAOĞLU, Editor, İKSAD, Ankara, pp.207-228, 2022

2022

2022

EFFECTIVENESS OF DISTANCE EDUCATION IN THE TIME OF PANDEMIC ENCOUNTERED FOR THE FIRST TIME: OPINIONS OF ACADEMICIANS IN FACULTIES OF SPORT SCIENCES

TÜRKELİ A.

in: Research & Reviews in Sports, Doç. Dr. Mustafa ALTINKÖK, Editor, Gece Publishing, pp.1-10, 2022

2022

2022

MISCONCEPTIONS OF UNIVERSITY STUDENTS REGARDING THE CONCEPT OF EXERCISE

ÇOLAK M., TÜRKELİ A., ÖZELGÜL İ. N.

in: MULTIDISCIPLINARY PERSPECTIVES IN EDUCATIONAL AND SOCIAL SCIENCES III, Prof. Dr. Mustafa KAHYAOĞLU, Editor, Iksad Publications, pp.207-228, 2022

2020

2020

ANTRENÖR-SPORCU İLİŞKİSİ: BADMİNTON ÖRNEĞİ

TÜRKELİ A.

in: Spor Bilimleri AlanındaAkademik Çalışmalar-2, Karataş Özgür, Editor, Gece Kitaplığı, pp.1-10, 2020

2020

2020

BEDEN EĞİTİMİ, SPOR, EGZERSİZ VE FİZİKSEL AKTİVİTE TERİMLERİNE İLİŞKİN KAVRAM YANILGILARI

TÜRKELİ A., ŞENEL Ö.

in: Spor Bilimlerinde Teori ve Araştırmalar, , Editor, Gece Kitaplığı, pp.283-316, 2020

2020

2020

RELATIONSHIP OF BADMINTON PLAYERS WITH THEIR COACHES

TÜRKELİ A., ESENTÜRK O. K.

in: Theory and Research in Sport Sciences, Karataş Özgür, Editor, Gece Kitaplığı, pp.195-204, 2020

2019

2019

TÜRKİYE’DE YENİ BİR RAKET SPORU: CROSSMİNTON

TÜRKELİ A.

in: Spor Bilimler Alanında Araştırma Makaleleri, , Editor, Gece Akademi, pp.28-39, 2019


Citations

Total Citations (WOS): 2

h-index (WOS): 1

Coaching Duties

2018 - Continues

2018 - Continues

Erzincan Badminton

Amateur Club

2008 - 2018

2008 - 2018

Gazi University

Professional Club

2007 - 2008

2007 - 2008

Middle East Technical University (METU)

Amateur Club