Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

"Determination of Satisfaction Factors For Local Community in Sports Tourism"

Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, cilt.2, ss.1-5, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kent Kültürü ve Kimliğine Tarihsel ve Kuramsal Bakış

Toros Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.117-144, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Yerelde Mekansal Yönetişim Modeli Önerisi Olarak Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetim Planı: Antalya kemerağzı-Kundu Örneği

Alanya Uluslararası Yerel Yönetimler Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2018, ss.392-401

SPATIAL TRANSFORMATION OF COASTAL AREAS FOR TOURISM AND INSTRUMENTALIZATION OF INTEGRATED COASTAL ZONE MANAGEMENT PLAN: THE CASE OF KEMERAĞZI-KUNDU REGION IN ANTALYA

7th International symposium 'Monitoring of Mediterranean coastal areas: problems and measurement techniques, Livorno, İtalya, 19 - 21 Haziran 2018, ss.426-434 Creative Commons License

Kemaliye’nin Sakin Kent Statüsü Edinmesine İlişkin Bir Değerlendirme

5. Ulusal Kentsel ve Çevresel Sorunlar ve Politikalar Kongresi, Aksaray, Türkiye, 18 - 20 Kasım 2018

Manavgat Destinasyonunda Alternatif Turizm Olarak Kano Sporuna Yönelik Kısıtların Ölçülmesi

Sosyal ve Liberal Bilimlerde Yeni Yönelimler Sempozyumu, Milano, İtalya, 27 Nisan - 01 Mayıs 2016, cilt.2, ss.747-760

Determination Of Satisfaction Factors For Local Community in Sports Tourism

International Balkan and Near Eastern Social Conference Series, Plovdiv, Bulgaristan, 12 - 13 Mart 2016, cilt.2, ss.111-112

Antalya'da Deniz Turizminin Gelişimi İçin Fırsatlar-Öneriler

Avrupa Birliği ve Türkiye’de Turizm ve Teşvikler Çalıştayı, Antalya, Türkiye, 26 - 27 Mart 2014, ss.26-27

Kitap & Kitap Bölümleri

Kent Ekonomisi

Kent Tartışmaları ve Yeni Yaklaşımlar, "Özcan S. ve Kayan A.", Editör, Orion Kitabevi, Ankara, ss.221-238, 2019

Kentsel Yoksulluk ve Dışlanma Kapanında Çıkış Yolu Arayışı

Erzincan'da Sosyal Damga, Kimlik ve Yoksulluk, "Efe, H.", Editör, Siyasal Kitabevi, Ankara, ss.185-196, 2019

Diğer Yayınlar