Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Hava Kirliliğine İlişkin Mahalli Çevre Kurulu Kararlarının Yansıttıkları: Kararsızlık Üretimine Karşı Savunuculuk Gereksinimi

Akdeniz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.21, no.2, pp.164-179, 2021 (National Refreed University Journal)

Sakin Kent (Cittaslow) ve Ekoturizmin Birlikte Uygulanması: Türkiye

Akademik Düşünce Dergisi, no.3, pp.3-18, 2021 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Antalya’da Dinamik Balıkçılık Sektörü İçin Ekonomik Amaçlı Yatay İşbirliği Önerisi: Teknik Kapasitesi Artırılmış Örgütsel Ağ

Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.2, no.2, pp.1-12, 2020 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Kent Kültürü ve Kimliğine Tarihsel ve Kuramsal Bakış

Toros Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.3, pp.117-144, 2015 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

TEMİZ HAVA HAKKI BAĞLAMINDA ERZİNCAN’DA HAVA KİRLİLİĞİ

1. Ulusal Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kongresi, Kars, Turkey, 5 - 07 March 2020, pp.72 Creative Commons License

Yerelde Mekansal Yönetişim Modeli Önerisi Olarak Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetim Planı: Antalya kemerağzı-Kundu Örneği

Alanya Uluslararası Yerel Yönetimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 1 - 03 November 2018, pp.392-401

Spatial Transformation of Coastal Areas For Tourism and Instrumentalization of Integrated Coastal Zone Management Plan: The Case of Kemerağzı-Kundu Region In Antalya

7th International symposium 'Monitoring of Mediterranean coastal areas: problems and measurement techniques, Livorno, Italy, 19 - 21 June 2018, pp.426-434 Creative Commons License

Kemaliye’nin Sakin Kent Statüsü Edinmesine İlişkin Bir Değerlendirme

5. Ulusal Kentsel ve Çevresel Sorunlar ve Politikalar Kongresi, Aksaray, Turkey, 18 - 20 November 2018

Books & Book Chapters

İÇSELLEŞTİRİLEMEYEN DEMOKRASİ VE MAĞDUR MEKÂNLAR YARATMAK

in: Kentsel Siyaset – Kentsel Mekânda Siyasal ve Toplumsal Boşluklar, Ahmet Yazar, Editor, Efil Yayınevi, Ankara, pp.151-159, 2021 Sustainable Development

Kent, Kapitalizm ve İktisadi Hayat

in: Şehir Sosyolojisi, Doç. Dr. Musa Yavuz Alptekin, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.199-211, 2021

Ekolojik Belediyecilik

in: Yerel Yönetimlerde Yenilikçi Yaklaşımlar, Levent Memiş,Oğuzhan Erdoğan,Cenay Babaoğlu, Editor, Orion, Ankara, pp.191-221, 2020 Creative Commons License

Kent Ekonomisi

in: Kent Tartışmaları ve Yeni Yaklaşımlar, "Özcan S. ve Kayan A.", Editor, Orion Kitabevi, Ankara, pp.221-238, 2019

Kentsel Yoksulluk ve Dışlanma Kapanında Çıkış Yolu Arayışı

in: Erzincan'da Sosyal Damga, Kimlik ve Yoksulluk, "Efe, H.", Editor, Siyasal Kitabevi, Ankara, pp.185-196, 2019 Sustainable Development

Other Publications