Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Modelling and improvements of production processes using OptQuest and process analyser

International Journal of Internet Manufacturing and Services, cilt.6, ss.32-47, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Fuzzy goal programming approach on location-routing model for waste containers

International Journal of Industrial and Systems Engineering, cilt.29, ss.413-427, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Multi criteria decision-making approach for evaluation of supplier performance with MACBETH method

International Journal of Information and Decision Sciences, cilt.10, ss.249-262, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Improvement of Manufacturing Processes by Artificial Neural Networks Analysis

EGE ACADEMIC REVIEW, cilt.18, ss.261-271, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Tedarikçi Performansı Değerlendirmede Toplamsal Bir Yaklaşım

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, cilt.15, ss.28-46, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Effect of Production Management Course on the Self-Efficacy of Employees

Procedia - Social and Behavioral Sciences, cilt.197, ss.108-112, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İmalat Performansı Ölçümü İçin Alternatif Bir Yaklaşım: Tercih İndeksi (PSI) Yöntemi

BUSINESS AND ECONOMICS RESEARCH JOURNAL, cilt.6, no.1, ss.63-77, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Performances of Turkish Non-Life Insurance Companies: Efficiency Analysis with DEA

7th International Conference of Strategic Research in Social Science an Education (ICoSReSSE), Antalya, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2017, cilt.1, ss.291-300

Preference Selection Index (PSI) Method on Evaluation of Supplier Performance

AGP Humanities and Social Sciences Conference, Barcelona, İspanya, 4 - 07 Şubat 2016, cilt.1, ss.31

Üretim Yönetimi Dersinin İşletme Bölümü Öğrencileri Özyeterlilikleri Üzerine Etkisi

13. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2014, cilt.1, ss.315-321