Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sağlıkta Sürdürülebilirlik ve Veri Analizi

4th INARS International Academic Researches for Sustainability 2023, İstanbul, Turkey, 14 - 15 December 2023, pp.165

YARI-İDEAL GIDALARIN TERCİH EDİLMEME SEBEPLERİ NELERDİR?

ASIA PACIFIC 8th INTERNATIONAL MODERN SCIENCES CONGRESS, Delhi, Canada, 11 - 12 September 2023, vol.1, pp.181-187

GIDA TEDARİK ZİNCİRİNDE NESNELERİN İNTERNETİ TEKNOLOJİSİNİN YERİ

SIVAS II. INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENTIFIC AND INNOVATION RESEARCH, Sivas, Turkey, 15 - 17 September 2023, vol.1, pp.1604-1612

Performances of Turkish Non-Life Insurance Companies: Efficiency Analysis with DEA

7th International Conference of Strategic Research in Social Science an Education (ICoSReSSE), Antalya, Turkey, 13 - 15 October 2017, vol.1, pp.291-300

Preference Selection Index (PSI) Method on Evaluation of Supplier Performance

AGP Humanities and Social Sciences Conference, Barcelona, Spain, 4 - 07 February 2016, vol.1, pp.31

The Effect Of Production Management Course On The Self-Efficacy Of Employees

7th World Conference on Educational Sciences, (WCES-2015), Atina, Greece, 05 February 2015, vol.197, pp.108-112

Üretim Yönetimi Dersinin İşletme Bölümü Öğrencileri Özyeterlilikleri Üzerine Etkisi

13. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 10 May 2014, vol.1, pp.315-321

Books & Book Chapters

Which Barriers Need More Attention in Food Waste Management and Blockchain Integration?

in: Impactful Technologies Transforming the Food Industry, Aydın Şule, Katlav Eda Özgül, Çamlıca Koray , Yönet Eren Firdevs, Editor, IGI Global, pp.214-238, 2023

İş Örneklemesi Yoluyla Kapasite Planlama

in: Sosyal Bilimler Üzerine Araştırmalar-VIII, Yazıt Hasibe, Köktürk Neşe, Editor, Özgür Yayınları, pp.141-158, 2023

Paralel Hizmet Sağlayıcı ve Tek Kuyruklu Sistemlerin Bulanık Kontrolü

in: Yönetim Bilişim Sistemleri: İşletmelerde Dijital Dönüşüm Yönetimi, Çevik Tekin İlknur, Editor, Özgür Yayınları, pp.37-54, 2023

The Role of Social Manufacturing for Entrepreneurship in the Industry 4.0 Transformation

in: Digital Entrepreneurship and Co-Creating Value Through Digital Encounters, Edghiem Farag, Ali Mohammed, Wood Robert, Editor, IGI Global, pp.198-217, 2023

Yenilenebilir Enerjide Depolama Yönetimi

in: Yenilenebilir Enerjiye Farklı Bakışlar, Yavuz Selahattin, Karabulut Turgut, Editor, Nobel Bilimsel Eserler, Ankara, pp.171-184, 2022