Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ (9-12. SINIF) ÖĞRETİM PROGRAMINDA VE DERS KİTAPLARINDA YARATILIŞ KONUSU

VII. ULUSARASI BİLİMLER IŞIĞINDA YARATILIŞ KONGRESİ, Bitlis, Turkey, 19 - 21 October 2023

Din Eğitiminde Denetim

3. Uluslararası Din Eğitimi Sempozyumu, Konya, Turkey, 13 - 15 May 2022, vol.1, pp.147

GELİŞİM DÖNEMLERİNE GÖRE AFGAN MÜLTECİ ÖĞRENCİLERİN VATANSEVERLİK DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

2. Uluslararası Güvenlik, Ekonomik, Sosyal, Siyasal ve Kültürel Boyutlarıyla "Küresel Göç Olgusu" Sempozyumu, Ankara, Turkey, 25 March 2022 Sustainable Development

İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ AHLAK BİLGİSİ (4-8. SINIF) ÖĞRETİM PROGRAMINDA VE DERS KİTAPLARINDA YARATILIŞ KONUSU

IV. ULUSLARARASI BİLİMLER IŞIĞINDA YARATILIŞ SEMPOZYUMU, Kütahya, Turkey, 22 - 24 February 2020, vol.4, pp.25-35

GeçmiRELIGIOUS EDUCATION IN REFAHİYE DISTRICT (PAST TO PRESENT)şten Günümüze Refahiye`de Din Eğitimi

REFAHİYE ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Erzincan, Turkey, 14 - 15 March 2019, vol.1, pp.151-161 Creative Commons License

RELIGIOUS EDUCATION IN ERZINCAN: YESTERDAY AND TODAY

uluslar arası erzincan tarihi sempozyumu, Erzincan, Turkey, 26 - 28 September 2019, vol.6, pp.1881-1900

İMAM HATİP ORTAOKULU VE DİĞER DEVLET ORTAOKULU ÖĞRENCİLERİNİN GÖZÜYLE ADİL OLMA VE ESTETİK DEĞERLERİ

X. ULUSLARARASI EĞİTİM DENETİMİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 6 - 08 December 2018, pp.280-291

İmam Hatip Ortaokulu ve Diğer Devlet Ortaokulu Öğrencilerine Göre Değerler Eğitimi: Betimsel Bir Karşılaştırma

2. Uluslararası Güneysu Sempozyumu: Ahlaki Sorunlar, Gençlik ve Değerler Eğitimi, Rize, Turkey, 19 - 21 October 2018, pp.567-582

Ortaokul Öğrencilerine Göre Vatanseverlik Değeri

4. ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Bodrum/Muğla, Turkey, 4 - 07 October 2018

Maarif Müfettişlerinin Kariyer Gereksinimlerinin Betimlenmesi

VI. Uluslararası Eğitim Denetimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 18 June 2014

İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Eğitim Müfettişlerinden Beklentileri

II. ULuslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Sempozyumu, Kütahya, Turkey, 23 June 2010, pp.267-276

Devlet Okulu Yöneticilerinde İş Stresine Neden Olan Faktörler

1. uluslararası Eğitim Araştırmaları Birliği Kongresi, Çanakkale, Turkey, 01 May 2009, vol.1, pp.134

Devlet İlköğretim okulunu Motive Eden Faktörler

3. Ulusal Sosyal Bilimler eğitimi Kongresi, Adana, Turkey, 18 June 2007

Books & Book Chapters

İslam İbadet Esasları ve Öğretimi

in: Din kültürü Ahlak Bilgisi Öğretimi İlkokul 4. Sınıf, Demir Rıdvan, Editor, Nobel, Ankara, pp.155-182, 2022

Religion and Freedom

Kitap Dünyası, İstanbul, 2021

DIN ÖĞRETIMINDE TEKNOLOJI VE MATERYAL GELIŞTIRME: TEMEL KAVRAMLAR

in: DİN ÖĞRETİMİNDE TEKNOLOJİ VE MATERYAL GELİŞTİRME, Tuğrul YÜRÜK, Rıdvan DEMİR, Editor, Nobel Bilimsel, Ankara, pp.1-10, 2021

Nörobilim ve Din Eğitimi

in: Akıl Kitabı-4, Turgut Akyüz, Editor, Ravza, İstanbul, pp.153-175, 2020

Metrics

Publication

34

Citiation (TrDizin)

3

H-Index (TrDizin)

1

Thesis Advisory

5

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals