Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Fibonacci Polynomials in Rings

ARS COMBINATORIA, cilt.133, ss.355-366, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

On Period of the Sequence of Fibonacci Polynomials Modulo m

DISCRETE DYNAMICS IN NATURE AND SOCIETY, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

On the Sums of Tribonacci and Tribonacci-Lucas Numbers

Applied Mathematical Sciences, cilt.13, ss.1201-1208, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determinants and Permanents of Hessenberg Matrices with Fibonacci-LikeSequences

Turkish Journal of Mathematics Computer Science, cilt.11, ss.65-71, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Generalized (p,q)-Fibonacci-Like Sequences and Their Properties

Journal of Mathematics Research, cilt.11, ss.43-52, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Padovan and Pell-Padovan Octonions

Turkish Journal of Mathematics Computer Science, cilt.11, ss.114-122, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hyperbolic Tribonacci andTribonacci-Lucas Sequences

International Journal of Mathematical Analysis, cilt.13, ss.565-572, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tribonacci and Tribonacci-Lucas Hybrid Numbers

International Journal of Contemporary Mathematical Sciences, cilt.14, ss.245-254, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pell Sequences in Rings with Identity and Their Applications

IOSR Journal of Mathematics, cilt.15, ss.1-9, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Binomial Transforms of Generalized Fibonacci-Like Sequences

International Journal of Mathematics Trends and Technology, cilt.64, ss.59-64, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

On Generalized Fibonacci-Like Sequences by Hessenberg Matrices

International Journal of Mathematics Trends and Technology, cilt.64, ss.51-58, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ON THE JACOBSTHAL SEQUENCESAND THEIR APPLICATIONSIN RINGS WITH IDENTITY

Romai Journal, cilt.14, ss.187-200, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Applications of Pell Polynomials in Rings

Journal of Mathematics Research, cilt.10, no.3, ss.35-41, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Matrix Representations of Fibonacci-Like Sequences

New Trends in Mathematical Sciences, cilt.6, ss.222-230, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Period of Fibonacci Sequences Over The Finite Field of Order p^2

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.13, ss.248-255, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

On the a New Family of k-Fibonacci Numbers

Erzincan University Journal of Science and Technology, cilt.9, no.2016, ss.95-101, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The period of Fibonacci sequences over the finite field of order p2

New Trends in Mathematical Sciences, cilt.2016, no.1, ss.248-255, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determinantal and permanental representation of q-Fibonacci polynomials

Qscience Connect, ss.1-5, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

On The Pell Polynomials Pn(x,s,q) and Tridiogonal Matrix

Research & Reviews: Discrete Mathematical Structures, ss.24-27, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ON PERIOD OF FIBONACCI SEQUENCE IN FINITE RINGS WITH IDENTITY OF ORDER p2

Journal of Mathematics and System Science, cilt.2013, ss.349-352, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Determinants and permanents of Hessenberg matrices with Fibonacci-like sequences

International Conference on Mathematics and Mathematics Education, Konya, Türkiye, 11 - 13 July 2019, ss.29

Hessenberg matrices and Morgan-Voyce sequences

International Conference on Mathematics and Mathematics Education, Konya, Türkiye, 11 - 13 July 2019, ss.27

Perrin octonions and Perrin sedenions

International Conference on Mathematics and Mathematics Education, Konya, Türkiye, 11 - 13 July 2019, ss.23

Padovan and Pell-Padovan octonions

International Conference on Mathematics and Mathematics Education, Konya, Türkiye, 11 - 13 July 2019, ss.21

DETERMINANTS AND PERMANENTS OF HESSENBERGMATRICES WITH (s t)-JACOBSTHAL AND (s t)-JACOBSTHALLUCAS SEQUENCES

5th IFSCOM2018, 5th International IFS and Contemporary Mathematics Conference, Kahramanmaraş, Türkiye, 5 - 09 September 2018, ss.98-150

BINOMIAL TRANSFORMS OF THE MORGAN-VOYCESEQUENCES

5th IFSCOM2018, 5th International IFS and Contemporary Mathematics Conference, Kahramanmaraş, Türkiye, 5 - 09 September 2018, ss.79-87

The Jacobsthal Sequence in The Ring Structure

International Conference on Mathematics and Engineering, İstanbul, Türkiye, 10 - 12 May 2017, ss.396

k-Pell,k-Pell Lucas and Modified k-Pell Matrix Sequences

4th International Intuitionistic Fuzzy Sets and Contemporary Mathematics Conference, Mersin, Türkiye, 3 - 07 May 2017, ss.21

The Pell Polynomials in Rings

Antalya Algebra Days XVIII, İzmir, Türkiye, 18 - 22 May 2016, ss.25

ON THE q-FIBONACCI POLYNOMIALS F_n(x;s;q)

Antalya Algebra Days XVIII, İzmir, Türkiye, 18 - 22 May 2016, ss.26

On Period of Generalized Fibonacci Sequence Over Finite Rings and Tridiogonal Matrix

International Conference on Advancement in Mathematical Sciences, Antalya, Türkiye, 5 - 07 November 2015, ss.97

Keyfi Bir Halka Üzerinden Genelleştirilmiş Pell Dizisi ve Periyodu

10. Ankara Matematik Günler, Ankara, Türkiye, 11 - 12 June 2015, ss.117

k-Fibonacci Sayılarının Yeni Ailesi Üzerine

10. Ankara Matematik Günleri, Ankara, Türkiye, 11 - 12 June 2015, ss.46

p2 Mertebeden Sonlu Cisimlerin Fibonacci Dizilerinin Periyodu

8. Ankara Matematik Günleri, Antalya, Türkiye, 13 - 14 June 2013, ss.84

The Fibonacci Sequence in Finite Rings of order p2

Antalya Algebra Days XIV, Antalya, Türkiye, 16 - 20 May 2012, ss.44

Fibonacci Polinomlarının Katsayı ve Üstlerinin Modülüne göre Dizileri

6. Ankara Matematik Günleri, Ankara, Türkiye, 2 - 03 June 2011, ss.67

On the Relationship Between Fibonacci Length of its Extensions and Dicyclic group

Antalya Algebra Days XII, Antalya, Türkiye, 19 May 2010 - 22 May 0210, ss.40