Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

REFLECTIONS OF ENDURING EDUCATIONAL INSTITUTIONS: VILLAGE INSTITUTES

Journal of Awareness, cilt.4, no.2019, ss.343-358, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vakıfların Osmanlı İstanbulu Konut Piyasasına Ekonomik Yansıması

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.44-54, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

XVI. Yüzyıl Osmanlı İstanbulu Gayrimenkul Fiyat Serisi: İstanbul Kadı Sicilleri Işığında

Journal of Life Economics, no.15, ss.59-82, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Yansıması Payidar Eğitim Kurumları: Köy Enstitüleri

IV. International Rating Academy Congress Village Institutes and New Searches in Education, Çanakkale, Türkiye, 2 - 03 Mayıs 2019, ss.66-67

Ottoman Istanbl Housing Typology: The Sample of 17th Century Galata

23rd Symposium of the Comite International Des Etudes Pre-Ottomanes Et Ottomanes, Sofya, Bulgaristan, 11 - 15 Eylül 2018, ss.51-52

XVI. Yüzyıl Üsküdar Suç Yapılanması

The Fifth Anadolu International Conference in Economics, Eskişehir, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2017, ss.146

A Review of Prices in the 16th Century’s Usküdar

CIEPO (International Committee of Pre – Ottoman and Ottoman Studies) 22nd Symposium, Trabzon, Türkiye, 4 - 08 Ekim 2016, ss.110

Debt and Credit Relations in Galata in the 17th Century: An Assessment Based on Court Registers of İstanbul

Symposium on Business and Economic History 2015, Lizbon, Portekiz, 29 - 30 Mayıs 2015, ss.1-20

KOBİ'lerde Aranan Emek Talebi: Tokat İli Örneği

7. KOBİ'ler ve Verimlilik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 25 - 26 Ekim 2011, ss.171-183