FEN ÖĞRETİMİNDE HARMANLANMIŞ ÖĞRENME: AVANTAJLAR VE ÖĞRENCİ ALIŞKANLIKLARI


Creative Commons License

Yılmaz Ö.

Hitit Sosyal Bilimler Dergisi (Online), vol.11, no.3, pp.2111-2121, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Sınıf içi yüz yüze öğretim ve uzaktan öğretimin kendine özgü avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır. Harmanlanmış öğrenme her iki öğrenme ortamının avantajlı yönlerinin kullanımını esas almaktadır. Bu araştırma, harmanlanmış öğrenmenin öğrencilere sağladığı avantajları belirlemeye yönelik bir anket çalışmasıdır. Çalışma yükseköğretim seviyesinde, okul öncesi öğretmenliği bölümünde öğrenim gören öğrencilerle yürütülmüştür. Fen Eğitimi dersi kapsamında yapılan harmanlanmış öğrenme uygulamasına katılan 33 öğrenci hazırlanan ankete katılmıştır. Veri toplama aracı olarak kullanılan anket iki temel bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm harmanlanmış öğrenmenin avantajlarını belirlemeyi  (11 madde), ikinci bölüm ise uzaktan öğretim uygulamalarında öğrenci alışkanlıklarını belirlemeyi (4 madde) hedeflemektedir. Yapılan betimleyici istatistiksel analiz sonucunda harmanlanmış öğrenmenin belirlenen maddeler boyutunda orta ve üzeri düzeyde avantajlarının olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca öğrencilerin internet üzerinden yapılan çalışmalara günde ortalama 60 dakika ayırdığı görülmüştür.