Geleneksel ve Endüstriyel Yöntemlerle Üretilmiş Salamura Asma Yapraklarının Mikrobiyolojik ve Bazı Kimyasal Özellikleri/Microbiological and some Chemical Properties of Brined Grapevine Leaves Produced by Traditional and Industrial Methods


FIRAT M. Ç. , Çetin B.

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.45, sa.1, ss.15-19, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 45 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.15-19

Özet

ÖZET: Bu çalışma, geleneksel ev tipi ve endüstriyel salamura asma yapraklarının mikroflorasını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yapraklar, ülkemizde yoğun olarak üretim yapılan özellikle Tokat, Manisa ve Erzincan yörelerinden seçilmiştir. Denemede ürünün gıda güvenliği açısından durumu ve fermantasyonda rol alabilecek muhtemel floranın belirlenmesi amaçlanmış, bu nedenle Toplam Aerobik Mezofilik Bakteri (TAMB), Psikrotrofilik, Pseudomonas, Maya ve Küf, Muhtemel Laktik Asit Bakterileri (Laktokoklar ve Laktobasiller), Enterobacteriaceae, Enterekoklar, Staphylococcus aureus sayımı gerçekleştirilmiştir. Sayımı yapılan mikroorganizmalarda ortalama değerler sırası ile; 0.88, ?2, ?2, 3.92, ?2, ?2, 0.09, 0.04, ?2 olarak tespit edilmiştir. Kimyasal analizlerden ise pH, asitlik ve tuz tayini yapılmış olup ortalamalar sırası ile; 3.36, %1.32, %12.62 olarak belirlenmiştir. Örneklerdeki tuz oranının %1,75 ila %25,00 gibi geniş bir aralıkta değişkenlik gösterdiği tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda; salamura asma yapraklarının mikroflorasını genel olarak maya türlerinin oluşturduğu görülmüştür.

SUMMARY: This study has been carried out to identify the microflora of brined grapevine leaves which were produced by traditional and industrial methods. The leaves were collected primarily from Manisa, Tokat and Erzincan regions where brined grape leaf production is made mostly. In the study, Total Aerobic Mesophilic Bacteria (TAMB), Psychrotrophic bacteria, Pseudomonas, Yeast and Mould, Lactic Acid Bacteria (presumptive lactic acid bacteria on MRS and M17), Enterobacteriaceae, Enterococcus and S.aureus, were counted in order to identify the microflora which have a role in food safety and fermentation. In sequence, means of enumerations were found; 0.88, ?2, ?2, 3.92, ?2, ?2, 0.09, 0.04, ?2. Chemical properties of product affecting microbiological characteristics as pH, acidity and salt were measured. Means of chemical analyses were found as 3.36, 1.32%, and 12.62%, respectively. Salt percentages varied from 1,75 to 25,00%. As a result, brined grape leaves microflora consist of various yeast species.