The mediating role of work stress in the relationship between work engagement and turnover intention


Creative Commons License

Baş M.

BMI JOURNAL, vol.10, no.3, pp.1161-1171, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10 Issue: 3
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.15295/bmij.v10i3.2097
  • Journal Name: BMI JOURNAL
  • Journal Indexes: Directory of Open Access Journals
  • Page Numbers: pp.1161-1171
  • Erzincan Binali Yildirim University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmada sağlık sektörü çalışanları bağlamında işe bağlılık ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişki araştırılmış ve bu iki değişken arasındaki ilişkide iş stresinin aracı rolü araştırılmıştır. Verileri elde etmek için Erzincan ilinde 350 sağlık çalışanına anket uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde AMOS ve SPSS paket uygulamaları kullanılmıştır. Araştırmada, işe bağlılığın iş stresi ve işten ayrılma niyeti ile anlamlı ve negatif, iş stresinin işten ayrılma niyeti ile anlamlı ve pozitif ilişkili olduğu sonucuna varılmıştır. Araştırmada işe adanmışlık ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide iş stresinin aracı rolü olduğu belirlenmiştir.k sektörü çalışanları bağlamında işe bağlılık ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişki araştırılmış ve bu iki değişken arasındaki ilişkide iş stresinin aracı rolü araştırılmıştır. Verileri elde etmek için Erzincan ilinde 350 sağlık çalışanına anket uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde AMOS ve SPSS paket uygulamaları kullanılmıştır. Araştırmada, işe bağlılığın iş stresi ve işten ayrılma niyeti ile anlamlı ve negatif, iş stresinin işten ayrılma niyeti ile anlamlı ve pozitif ilişkili olduğu sonucuna varılmıştır. Araştırmada işe adanmışlık ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide iş stresinin aracı rolü olduğu belirlenmiştir..