Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Can endocan be a new biomarker in ventilator-associated pneumonia?

The Kaohsiung journal of medical sciences, cilt.34, ss.689-694, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The effect of desflurane and propofol protocols on preconditioning

ADVANCES IN CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICINE, cilt.26, ss.817-823, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Liv-52; prophylactic or therapeutic agent against desflurane-induced hepatotoxicity in rats

Latin American Journal of Pharmacy, cilt.35, ss.1169-1176, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effect of disulfiram on ketamine-induced cardiotoxicity in rats

International Journal of Clinical and Experimental Medicine, cilt.8, ss.13540-13547, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

At what age range should children be circumcised?

Iranian Red Crescent medical journal, cilt.17, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Comparison of dexmedetomidine and propofol used for drug-induced sleep endoscopy in patients with obstructive sleep apnea syndrome

INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICINE, cilt.8, ss.5691-5698, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The Effect of Etoricoxib on Hepatic Ischemia-Reperfusion Injury in Rats

OXIDATIVE MEDICINE AND CELLULAR LONGEVITY, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Use of sugammadex in Rett syndrome: A case report

Journal of Dental Anesthesia and Pain Medicine, cilt.18, ss.261-265, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

The Effect of Anakinra on Paclitaxel-Induced Peripheral Neuropathic Pain in Rats

TURKISH JOURNAL OF ANAESTHESIOLOGY AND REANIMATION, cilt.44, ss.287-294, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The Effect of Anakinra on Paclitaxel-Induced Peripheral Neuropathic Pain in Rats

Turk J Anaesthesiol Reanim, cilt.4, ss.1-6, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Anakinra on Paclitaxel-Induced Peripheral Neuropathic Pain in Rats

Turk J Anaesthesiol Reanim, cilt.4, ss.1-6, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rejyonel Anestezi/Periferik Sinir Bloğu ile Genel Anestezinin Preoperatif Anksiyeteye Etkilerinin Karşılaştırılması

Türkiye Klinikleri Anesteziyoloji Reanimasyon Dergisi, cilt.14, ss.1-6, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rejyonel Anestezi/Periferik Sinir Bloğu ile Genel Anestezinin Preoperatif Anksiyeteye Etkilerinin Karşılaştırılması

TÜRKİYE KLİNİKLERİ ANESTEZİYOLJİ VE REANİMASYON DERGİSİ, cilt.14, ss.1-6, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Why epidural blood patch in postdural pain headache

Medical Science and Discovery, cilt.3, ss.120-123, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Use of Infraclavicular Temporary Perineural Catheter in the Exercise for Range of Joint Motion

Clinical Medical Reviews and Case Reports, cilt.8, ss.1, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ultrasound-Guided Bilateral Greater Occipital Nerve Block for Mass Excision.

Turkish journal of anaesthesiology and reanimation, cilt.43, ss.437-9, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

5-Fluorourasile Bağlı Akut Koroner Sendrom: Olgu Sunumu

OKMEYDANİ TİP DERGİSİ, cilt.31, ss.220-223, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rapid Correction of Profound Hyponatremia a Case Report

Journal of CardioVascular Thoracic Anaesthesia and Intensive Care Society, cilt.21, ss.51-54, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Postdural Ponksiyon Baş Ağrısı Nedeni ile Yapılan Epidural Kan Yamasından Sonra Gelişen Epidural Hematom

Turkiye Klinikleri Journal of Anesthesiology Reanimation, cilt.12, ss.102-105, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

NADİR GÖRÜLEN BİR KOMPLİKASYON: GLUKOKORTİKOSTEROİD ALLERJİSİ

50. ULUSAL TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 26 - 30 October 2016, ss.1

GENÇLERDE UÇUCU MADDE SOLUMA SONUCU ANİ KARDİYAK ARREST

50. ULUSAL TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 26 - 30 October 2016, ss.1

THE EFFECT OF DESFLURANE AND PROPOFOL PROTOCOLS ON PRECONDITIONING IN CORONARY ARTERY BYPASS GRAFT SURGERY

30th ANNUAL CONGRESS OF THE EUROPEAN ASSOCIATION OF CARDIOTHORACIC ANAESTHESIOLOGISTS, 24 - 26 June 2015

Varis Hastalarında Uygulanan Spinal Anestezide Fentanyl ve Morfin'in Schivering'e Etkileri

21. Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Ulusal Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 23 - 26 April 2015, ss.65

2014 Klavuzu ile Tedavi Edilen İlk Derin Hiponatremi Olgumuz

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Dernegi 48. Ulusal Kongresi, Türkiye, 25 - 29 October 2014

Çocuklarda sünnet hangi yaş grubunda yapılmalıdır

ULUSAL ÇOCUK CERRAHİSİ KONGRESİ, Trabzon, Türkiye, 17 - 20 September 2014, cilt.28, ss.305

SPİNAL ANESTEZİ SONRASI BOYUN VE OMUZ AĞRISINDA EPİDURAL KAN YAMASININ YERI

TÜRK ANESTEZİ VE REANİMASYON DERNEĞİ 44.ULUSAL KONGRESİ, Türkiye, 27 - 31 October 2010

PECTUS EKSCAVATUM DA NUSS ONARIMI

TÜRK ANESTEZİ VE REANİMASYON DERNEĞİ 41.ULUSAL KONGRESİ 2007, Türkiye, 25 - 28 October 2007

ORTA ETKİLİ NÖROMUSKÜLER BLOKERLERİN TEK DOZ KULLANIMI SONRASI GELİŞEN REZIDÜEL PARALİZİ İNSIDANSI

TÜRK ANESTEZİ VE REANİMASYON DERNEĞİ 41.ULUSAL KONGRESİ 2007, Türkiye, 25 - 28 October 2007

SUFENTANIL COMBİNED WITH BUPIVACAINE IN EPIDURAL INFUSION

VI.INTERNATIONALCONGRESS ORTHOPAEDIC ANAESTHESIA AND PAIN, 26 - 29 April 2007