Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkiye’de mercimek piyasasının ekonomik analizi ve pazarlama marjları

ANADOLU TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.34, ss.279-288, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye'de mercimek piyasasının ekonomik analizi ve pazarlama marjları

Anadolu Tarım Bilimleri Derğisi Ondokuz Mayıs Üniversitesi, cilt.34, ss.279-288, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Muhasebe Bilgi Kalitesi Karşılaştırılabilirlik Kavramı

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, ss.140-152, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Muhasebe Bilgi Kalitesi: Karşılaştırılabilirlik Kavramı

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Entitüsü Dergisi, ss.140-152, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Muhasebe Bilgi Kalitesi: Karşılaştırılabilirlik Kavramı

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.140-152, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

MESLEK YÜKSEK OKULLARINDA ÇALIŞAN AKADEMİK PERSONELİN RİSK ALGISI: ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.9, ss.233-248, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Bulanık Ağırlıklandırma Ve Bulanık Derecelendirme Tabanlı Bir Satın Alma Karar Destek Sistemi

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.8, ss.31-45, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bulanık Ağırlıklandırma Ve Bulanık Derecelendirme Tabanlı Bir Satın Alma Karar Destek Sistemi

Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, cilt.8, ss.31-45, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Muhasebe Bilgi Kalitesi Karşılaştırılabilirlik Kavramı

Congress on International Economic and Administrative Perpectives: New Regional Visions, Baku, Azerbaycan, 28 - 30 Eylül 2016

Muhasebe Bilgi Kalitesi: Karşılaştırılabilirlik Kavramı

Congress on International Economic and Administrative Perpectives, Baku, Azerbaycan, 28 - 30 Eylül 2016, ss.1

Muhasebe Bilgi Kalitesi: Karşılaştırılabilirlik Kavramı

Congress on International Economic and Administrative Perpectives, Baku, Azerbaycan, 28 - 30 Eylül 2016, ss.1

Kitap & Kitap Bölümleri

Genel

Bilgisayar ve İnternet Kullanımı, Dr. Hasan Cebi bal,..... ve diğerleri, Editör, Ekin Yayınevi, Bursa, ss.416, 2018

Diğer Yayınlar