Publications & Works

Articles Published in Other Journals

ÖRGÜTLERDE MİSYON, VİZYON KAVRAMLARI VE ÖRGÜTLERE OLAN ETKİLERİ

JOURNAL OF INSTITUTE OF ECONOMIC DEVELOPMENT AND SOCIAL RESEARCHES, vol.7, no.27, pp.66-84, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye'de mercimek piyasasının ekonomik analizi ve pazarlama marjları

Anadolu Tarım Bilimleri Derğisi Ondokuz Mayıs Üniversitesi, vol.34, no.3, pp.279-288, 2019 (International Refereed University Journal)

Muhasebe Bilgi Kalitesi Karşılaştırılabilirlik Kavramı

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, pp.140-152, 2016 (Other Refereed National Journals)

Meslek Yüksek Okullarında Çalışan Akademik Personelin Risk Algısı: Erzincan Üniversitesi Örneği

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.9, no.2, pp.233-248, 2016 (National Refreed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Muhasebe Bilgi Kalitesi Karşılaştırılabilirlik Kavramı

Congress on International Economic and Administrative Perpectives: New Regional Visions, Baku, Azerbaijan, 28 - 30 September 2016

Muhasebe Bilgi Kalitesi: Karşılaştırılabilirlik Kavramı

Congress on International Economic and Administrative Perpectives, Baku, Azerbaijan, 28 - 30 September 2016, pp.1

Muhasebe Bilgi Kalitesi: Karşılaştırılabilirlik Kavramı

Congress on International Economic and Administrative Perpectives, Baku, Azerbaijan, 28 - 30 September 2016, pp.1

Books & Book Chapters

Genel

in: Bilgisayar ve İnternet Kullanımı, Dr. Hasan Cebi bal,..... ve diğerleri, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.416, 2018

Other Publications