General Information

Institutional Information: Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi, Bankacılık Ve Finans Bölümü, Sigortacılık Ve Aktüerya Anabilim Dalı

Metrics

Publication

2

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals