Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yatırımcı Duyarlılığının Hisse Senedi Getirilerindeki Rolü ve Tüketici Güven Endeksiyle Ölçülmesi

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.34, no.5, ss.77-97, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Credit Rating&Assessment of Turkey's Credit Rating From

Ekinoks Ekonomi İşletme ve Siyasal Çalışmalar DErgisi, cilt.6, ss.233-250, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kira Sertifikası Fiyat Değerlerinin Makine Öğrenmesi Metodu ile Tahmini

Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finans Araştırmaları Dergisi, cilt.4, ss.74-82, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Modern Portföy Teorisi: Alternatif Yatırım Araçları İle Bir Uygulama

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.14, ss.285-300, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hisse Senedi Kapanış Fiyatlarının Yapay Sinir Ağları ve Bulanık Mantık Çıkarım Sistemleri İle Tahmin Edilmesi

kahramanmaraş sütçü imam üniversitesi iktisadi ve idari bilimler fakültesi dergisi, cilt.7, ss.1-22, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2008-2014 YILLARI ARASINDA BİST’ DE HAFTANIN GÜNÜ ETKİSİ

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.17, ss.287-301, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

BIST 100 Endeksinde Ocak Ayı Anomalisinin Güç Oranı Yöntemiyle Test Edilmesi

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, cilt.30, ss.171-187, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İçsel Performans Göstergeleri ve Müşteri Memnuniyeti İlişkisi

AKADEMİK BAKIŞ, ss.1-17, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ürün Geliştirme ve Pazarlama Kararlarında Hedef Maliyetleme

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.3, no.2, ss.552-565, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Dışsal Performans Göstergeleri, Kümülatif Anormal Getiriler ve Müşteri Memnuniyetiİlişkisi

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.28, ss.141-172, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Müşteri Memnuniyeti Endekslerinin Oluşturulması ve Finansal Sonuçları

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.1, ss.263-280, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sürdürülebilir Finans Uygulamaları ve Finansal Piyasalara Yansımaları

Hoca Ahmet Yesevi 2. Uluslararası ilimsel Araştırmalar Kongresi, Erzurum, Türkiye, 6 - 08 Aralık 2019, ss.1

Katılım Bankalarında Hesapları Bulunan Bireylerin Finansal Okuryazarlık Düzeyinin Belirlenmesi: Erzincan İli Örneği

Hoca Ahmet Yesevi 2. Uluslararası ilimsel Araştırmalar Kongresi, Erzurum, Türkiye, 6 - 08 Aralık 2019, ss.1

Bist Yatırımcıları Açısından Kamu Ve Özel Sektör Kira Sertifikalarının (Sukuk) Analizi

International Congress on Political, Economic and Social Studies, Venice, İtalya, 28 - 30 Haziran 2018, ss.131 Creative Commons License

THE EFFECT OF THE FEAR INDEX (VIX) AND CONSUMER TRUST INDEX ON THE BIST INVESTMENT TRUST INDEX

ICSER- 5th International Conference on Social Sciences and Education Research, Antalya, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2018, ss.175

Borsa İstanbul Sınai Endeksini Etkileyen Makroekonomik Faktörlerin Arbitraj Fiyatlama Modeli İle Belirlenmesi

International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), Ankara, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2017, ss.171

K- En Yakın Komşuluk Algoritması Kullanılarak Kira Sertifikasi (Sukuk) Değerlerinin Tahmini

International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), Ankara, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2017, ss.384

Kurumsal İşletmelerde İç Kontrol Sistemleri ve Risk Yönetimi

10. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi Konferansı, Kırım, Ukrayna, 28 Ağustos - 02 Eylül 2012, ss.519-526

Kitap & Kitap Bölümleri

Investor Sentiment in Terms of Financial Markets

Recent Economic Approaches & Financial Corporate Policy, Çoban S.,Dalpour S. W.,Marangoz C.,Bulut E., Editör, Ijopec Publıcatıon, London, ss.335-345, 2019

KRİPTO PARALARIN FİNANS DÜNYASINA YANSIMALARI

ENDÜSTRİ 4.0’IN MUHASEBE, DENETİM VE FİNANS DÜNYASINA YANSIMALARI, Serçemeli M., Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.221-237, 2019

Üniversitelerde Döner Sermaye İşletmeleri

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI, Erzincan, 2017

Havayolu Taşımacılığında Finans

Havayolu Taşımacılığı, MASAT M, Editör, Atatürk Üniversitesi Deneyim Açıköğretim Yayıncılık, Erzurum, ss.2-27, 2016