Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

THE IMPORTANCE OF THE HEALTH LITERACY INTERVENTIONS FROM SOCIAL WORK PERSPECTIVE

Toplum ve Sosyal Hizmet, cilt.31, ss.203-2017, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

TÜRKİYE’DE YAŞLILARIN TOPLUMA AKTİF KATILIMI İÇİN “HİZMET SAĞLAMA YÖNELİMİNE GÖRE KUŞAKLARARASI DAYANIŞMA MODELLERİ

8. Ulusal Sosyal Hizmetler Kongresi: “Türkiye’de Sosyal Politikanın Dönüşümü: Yerelleşme ve Sosyal Hizmetler”, Ankara, Türkiye, 15 - 16 Nisan 2016, ss.544-563