Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Can endocan be a new biomarker in ventilator-associated pneumonia?

The Kaohsiung journal of medical sciences, cilt.34, ss.689-694, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

RESULTS OF USING CIGARETTE PAPER TO TREAT PERFORATION OF THE TYMPANİC MEMBRANE

ARCHİVES OF BASİC AND CLİNİCAL RESEARCH, cilt.1, ss.86-88, 2019 (Hakemsiz Dergi)

Knowledge and Attitudes of Intensive Care Nurses on Organ Donation

EURASIAN JOURNAL OF MEDICINE AND ONCOLOGY, cilt.2, ss.238-242, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rejyonel Anestezi/Periferik Sinir Bloğu ile Genel Anestezinin Preoperatif Anksiyeteye Etkilerinin Karşılaştırılması

Türkiye Klinikleri Anesteziyoloji Reanimasyon Dergisi, cilt.14, ss.1-6, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rejyonel Anestezi/Periferik Sinir Bloğu ile Genel Anestezinin Preoperatif Anksiyeteye Etkilerinin Karşılaştırılması

TÜRKİYE KLİNİKLERİ ANESTEZİYOLJİ VE REANİMASYON DERGİSİ, cilt.14, ss.1-6, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Erişkinde Bağışıklama

8. Solunum Zirvesi, Artvin, Türkiye, 6 - 09 September 2018, ss.20-21

CAN ENDOCAN BE A NEW BIOMARKER IN VENTILATOR-ASSOCIATED PNEUMONIA?

19. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Nisan 2018, cilt.34, no.12, ss.689-694

Erzurum il Merkezindeki 3. Trimester Gebelerde Yaşam Kalitesi ve SosyoDemografik Değişkenler ile ilişkisi

2. uluslararası gebelik doğum ve lohusa kongresi, Ankara, Türkiye, 1 - 03 December 2017, ss.1

Kitap & Kitap Bölümleri

Nazal İlaç Uygulamaları

SAĞLIKLI BURUN PERFORMANSI İÇİN İDEAL HAVA KOŞULLARI, Cingi C.,Muluk NB., Editör, Sebad Yayınları, Eskişehir, ss.9-13, 2018