Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İNTİFA HAKKININ DENKLEŞTİRİLMESİ VE TENKİSİ (THE EQUALIZATION AND REDUCTION OF USUFRUCT)

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.8, ss.138-166, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kişisel verilerin reklam amaçlı işlenmesinde hukuka uygunluk sebepleri

Kişisel Verileri Koruma Dergisi, cilt.1, ss.1-20, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Marka Hakkının İhlalinde Kusur (Fault in Infringement of Trademark Rights)

Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi (TFM), cilt.2, ss.51-63, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

SINAİ MÜLKİYET HAKLARINA İLİŞKİN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERİN ANAYASA'YA UYGUNLUĞU SORUNU / CONSTITUTIONALITY ISSUE OF DECREE LAWS PERTAINING TO INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS

Legal Hukuk Dergisi ( ULAKBİM Ulusal Veri Tabanları Tarafından Taranıyor), cilt.14, ss.1861-1902, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MARKA HUKUKUNDA DİKKAT VE ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ/CARE LIABILITY IN TRADEMARK LAW

Terazi Aylık Hukuk Dergisi (ULAKBİM Ulusal Veri Tabanları Tarafından Taranıyor), ss.41-51, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

TÜRK, İSVİÇRE VE ALMAN HUKUKUNDA BOŞANMA SEBEPLERİ

6. ULUSLARARASI ÇİN’DEN ADRİYATİK’E SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 29 Mart - 31 Ekim 2018, ss.56-57

Kitap & Kitap Bölümleri