Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2010 - Devam Ediyor Öğretim Görevlisi

  Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Kemaliye Hacı Ali Akın Meslek Yüksek Okulu, Mimarlık Ve Şehir Planlama

Yönetimsel Görevler

Verdiği Dersler

 • Ön LisansOnarım Atölyesi (Ahşap)

 • Ön LisansBilgisayar Destekli Tasarım

 • Ön LisansGeleneksel Yapı Sistemleri ve Öğeleri II

 • Ön LisansOnarım Atölyesi(Ahşap)

 • Ön LisansTarihi Yapılara İşlev Kazandırma

 • Ön LisansMimarlık ve Sanat Tarihi II

 • Ön LisansBilgisayar Destekli Tasarım III

 • Ön LisansGeleneksel Yapı Sistemleri ve Öğeleri II

 • Ön LisansYapı Malzemesi

 • Ön LisansBilgisayar Destekli Tasarım II

 • Ön LisansMimarlık ve Sanat Tarihi 1

 • Ön LisansOnarım Atölyesi(Kagir)

 • Ön Lisansrestorasyon Teknikleri ve Koruma

 • Ön LisansRestorasyon Keşif ve Şantiye Yönetimi

 • Ön LisansRestorasyon Teknikleri ve Koruma

 • Ön LisansKent Tarihi ve Kent Koruma

 • Ön LisansMalzeme Bozulması ve Koruma 1

 • Ön LisansONARIM ATÖLYESİ-2 (AHŞAP)

 • Ön LisansMALZEME BOZULMASI VE KORUMA-2

 • Ön LisansTEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ

 • Ön LisansTARİHİ YAPILARA İŞLEV KAZANDIRMA

 • Ön LisansYAPI MALZEMESİ

 • Ön LisansMİMARLIK VE SANAT TARİHİ-2

 • Ön LisansRESTORASYON TEKNİKLERİ VE KORUMA-2

 • Ön LisansGELENEKSEL YAPI SİSTEMLERİ VE ÖĞELERİ-2

 • Ön LisansTEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ

 • Ön LisansMALZEME BOZULMASI VE KORUMA-1

 • Ön LisansMİMARLIK VE SANAT TARİHİ-1

 • Ön LisansGELENEKSEL YAPI SİSTEMLERİ VE ÖĞELERİ-1

 • Ön LisansMİMARLIK VE SANAT TARİHİ-3

 • Ön LisansRESTORASYON TEKNİKLERİ VE KORUMA-1