Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Doğu Karadeniz Bölgesi Geç Demir Çağı Kültürüne Ait Yeni Arkeolojik Bulgular ve Karadikmen Kalesi

Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, ss.135-152, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yeni Bulgular Işığında M.Ö. II. Binyılda Giresun İlinin Dağlık Kesimi-Çamoluk İlçesi

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, ss.169-180, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yüzey Araştırmaları Işığında Şebinkarahisar’ın M.Ö. II. Binyıl Yerleşmeleri ve Yol Bağlantıları

Karadeniz Araştırmaları - KARAM / Journal of the Black Sea Studies, ss.1-17, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Güncel Arkeolojik Bulgular Işığında Giresun İlinin Dağlık Kesiminin Prehistoryası

KTÜ-Karedeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi (KAREN), ss.15-29, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Doğu Karadeniz Bölgesinde Karaz-Erken Transkafkasya Kültürü’ne Ait Yeni Bir Yerleşim: Alucra-Gavur Kalesi, Giresun

Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi (TÜBA-AR), ss.25-34, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Karadeniz Tümülüs Geleneğine Bir Örnek: Sivritepe Tümülüsü (Giresun-Alucra)

Türk Tarih Kurumu Höyük Dergisi, ss.3-19, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Antikçağ'da Kelkit Vadisi'ndeki İnanç ve Tapınımlar-Kültler

Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi (TÜBA-AR), ss.79-95, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Afyonkarahisar’da İlk Tunç Çağı Çanak Çömlek Kültürü

TARİHİN PEŞİNDE ULUSLARARASI TARİH VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, ss.197-214, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Oluz Höyük Kazısı Onikinci Dönem (2018) Çalışmaları: Değerlendirmeler ve Sonuçlar

41. Kazı Sonuçları Toplantısı, Diyarbakır, Türkiye, 17 - 21 Haziran 2019, cilt.4, ss.256-276

Giresun İli Çamoluk İlçesi 2017 Yılı Arkeolojik Yüzey Araştırması

41. Uluslararası Kazı Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Diyarbakır, Türkiye, 17 - 21 Haziran 2019, cilt.3, ss.285-299

Erzincan Ve Çevresinin Tarihi Coğrafyasında Yaşanan Depremler

ULUSLARARASI ERZİNCAN TARİHİ SEMPOZYUMU, ERZİNCAN, 26 - 28 Eylül 2019

"Oluz Höyük Kazısı Onbirinci Dönem (2017) Çalışmaları"

40. Kazı Sonuçları Toplantısı, Çanakkale, Türkiye, 17 - 21 Haziran 2019, cilt.3, ss.449-462

"Giresun İli Alucra İlçesi 2016-2017 Yılı Arkeolojik Yüzey Araştırması"

40. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 17 - 21 Haziran 2019, cilt.3, ss.315-332

Road Connections of 2nd Millennium BC That Connect the Coastal Region of Giresun to Lycus Basin

ICE1 / International Congress, The East, Identity, Diversity & Contact, from the Southern Balkans to Xinjiang, from the Upper Palaeolithic to Alexander, Brussels, Belçika, 16 - 18 Nisan 2019, ss.16-17

Oluz Höyük Anıtsal Pers Yolu

İstanbul Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü III. Arkeoloji ve Sanat Tarihi Çalıştayı, İstanbul, Türkiye, 25 - 26 Nisan 2018, ss.1-16

Amasya-Oluz Höyük'te Mithradates VI Eupator Dönemi

Uluslararası Amasya Sempozyumu (Tarih-Dil-Kültür-Edebiyat), Amasya, Türkiye, 4 - 07 Ekim 2017, cilt.1, ss.285-294

Giresun and its Vicinity – Eastern Pontos – in Greek Colonization Period.

Sixth International Congress on Black Sea Antiquites, Constanta, Eylül 2017, Constanta, Romanya, 18 - 22 Eylül 2017, ss.1-15

Antikçağ'da Erzincan ve Çevresindeki Tapınımlar-Kültler

Uluslararası Erzincan Sempozyumu, Erzincan, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2016, ss.275-283

Giresun İli ve İlçeleri ile Giresun Adası 2015 Yılı Arkeolojik Yüzey Araştırması

38. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Edirne, Türkiye, 23 - 27 Mayıs 2016, cilt.2, ss.71-86

Nevşehir’de Çanak Çömlek Kültürünün Geçmişi (İlk Tunç Çağ M.Ö. 3200-2000)

I.Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu, Nevşehir, Türkiye, 16 - 19 Kasım 2011, cilt.7, ss.61-80

Kitap & Kitap Bölümleri

”2017-2018 Results of Archaeological Survey in Districts Bordering on Kelkit Basin of Giresun ”

The Archaeology of Anatolia / Volume III / Recent Discoveries (2017-2018), Sharon R. Steadman and Gregory McMahon, Editör, Cambridge University Press, Cambridge, Cambridge, ss.218-231, 2019

Bilirkişi Raporları

2863 Sayılı Kanuna Muhalefet

İliç Adliyesi, ss.8, Erzincan, 2014