Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

100. Yılında Sivas Kongresi

ATLAS TARİH, ss.4-10, 2019 (Hakemsiz Dergi)

Milli Mücadele'de Sivas'ın Yeri ve Önemi

Hayat Ağacı Şehir Kültür Dergisi, ss.41-47, 2019 (Hakemsiz Dergi)

Mütareke Döneminde Rum Çetelerinin Uyguladıkları Terör Eylemleri

Düşünce ve Tarih, cilt.5, ss.41-51, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Yunan Paranoyası: Sözde Pontus Soykırımı

Düşünce ve Tarih, cilt.5, ss.48-53, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Milli Mücadele'nin Lider Kadrosu

Düşünce Dünyasında Türkiz Dergisi, cilt.10, ss.39-68, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

50. Kuruluş Yıldönümünde Milliyetçi Hareket Partisi

DEVLET, cilt.16, ss.40-44, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rum Elinde Bitmeyen Çile: Batı Trakya Türklerinin Sorunları

Düşünce ve Tarih, cilt.5, ss.19-29, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Atatürk'ün Türk Dünyasına Yönelik Stratejik Yaklaşımları

DEVLET, cilt.16, ss.82-90, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mustafa Kemal Paşa’nın Erzincan’a Yapmış Olduğu Ziyaretler

Akademik Tarih ve Düşünce, cilt.V, ss.152-169, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Greece's Organizational Activities in Turkey During National Struggle Period and Greek Patriarchate

CTAD-CUMHURIYET TARIHI ARASTIRMALARI DERGISI, cilt.14, ss.49-69, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Milli Meseleler Karşısında Aksiyoner Bir Lider: Alparslan Türkeş

DEVLET, cilt.14, ss.9-19, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Atatürk ve Atatürkçü Düşünce Sorunsalı: Öğretmen AdaylarınınGözünden Yanılsamalar

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.9, ss.705-722, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Problematic of Ataturk and Kemalist Thought: Illusions from the Preservice Teachers’ Perceptions

International Online Journal of Educational Sciences, no.3, ss.705-722, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

ASTANA ZİRVESİ VE BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ

SONSAM, cilt.1, no.1, ss.1-10, 2017 (Hakemsiz Dergi)

TERÖR VE DİPLOMASİ

SONSAM, cilt.1, no.1, ss.1-10, 2016 (Hakemsiz Dergi)

"Çölün Kraliçesi" Gertrude Bell ve Araplar

Sonsuz Türk, cilt.1, no.1, ss.1-10, 2016 (Hakemsiz Dergi)

Hasan Sabbah ve Alamut Gerçeği

Sonsuz Türk, cilt.1, ss.1-10, 2016 (Hakemsiz Dergi)

Ortadoğu ve Kıbrıs

Sonsuz Türk, cilt.1, ss.1-10, 2016 (Hakemsiz Dergi)

Anadolu'yu Türk'ten Arındırma Projesi

Sonsuz Türk, cilt.1, ss.1-10, 2016 (Hakemsiz Dergi)

Türk Dünyası ve Atatürk

Sonsuz Türk, cilt.1, no.1, ss.1-5, 2016 (Hakemsiz Dergi)

The General Character of the Greek Occupation in the course of the Turkish National Struggle

CTAD-CUMHURIYET TARIHI ARASTIRMALARI DERGISI, cilt.12, ss.89-110, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Terörle Mücadele

Sonsuz Türk, cilt.1, ss.1-10, 2016 (Hakemsiz Dergi)

Çanakkale Savaşları

Sonsuz Türk, cilt.1, ss.1-5, 2016 (Hakemsiz Dergi)

İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy

Sonsuz Türk, cilt.1, ss.1-5, 2016 (Hakemsiz Dergi)

Kavramsal Paranoya "Soykırımı Siyaseti"

Sonsuz Türk, cilt.1, no.1, ss.1-4, 2016 (Hakemsiz Dergi)

ATATÜRK DÖNEMİNDE TÜRKİYE YUGOSLAVYA İLİŞKİLERİ VE KRAL ALEXANDER IN TÜRKİYE ZİYARETİ

uluslararası sosyal araştırmalar dergisi, cilt.9, ss.667-682, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ekümenik Buhran: Heybeliada Ruhban Okulu

Düşünce Dünyasında Türkiz Dergisi, cilt.5, ss.7-22, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ege de 12 Mil

21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, ss.1-3, 2010 (Hakemsiz Dergi)

Kapitülasyonlar Kaldırıldıktan Sonra Osmanlı Devleti ndeki Ecanibin Durumu R 1333 M 1917 Senesi Ecanib İstatistikleri

Tarihin Peşinde Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.2, ss.151-171, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ankara Moskova İlişkilerinin Gelişimi ve 1925 Dostluk ve Saldırmazlık Andlaşması

Uluslararası Karadeniz İncelemeleri Dergisi, cilt.2, ss.117-140, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Küresel Liderlik Yolunda Avrupa Birliği ve Onun Stratejik Ortağı Fener Rum Patrikhanesi

Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.253-269, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

BALKANLARDA BÖLGESEL YAKLAŞIM: Avrupa Birliğinin Balkanlar Politikası

Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Dergisi, cilt.5, ss.115-132, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Fener Rum Patrikhanesinin Hukukî Statüsü ve Heybeliada Ruhban Okulunu Yeniden Açtırma Girişimleri

Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Dergisi, cilt.5, ss.185-222, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

DOGMATİK YUNAN PARANOYASI: Anadolu’da Rum Soykırımı

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi (Atatürk Özel Sayısı), ss.73-92, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ekümeniklik Meselesi

Müdafaa-i Hukuk, ss.17-21, 2005 (Hakemsiz Dergi)

Patrikhane ve Ruhban Okulu

YÖRTÜRK, ss.50-64, 2005 (Hakemsiz Dergi)

Avrupa Birliği ve Balkanlar

Müdafaa-i Hukuk, ss.39-45, 2005 (Hakemsiz Dergi)

Rum Soykırımı Yalanı

Müdafaa-i Hukuk, ss.31-36, 2005 (Hakemsiz Dergi)

Heybeliada Ruhban Okulu

KÖK Araştırmalar, cilt.7, ss.39-63, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ANNAN PLAN VS ACHESON PLAN: The Changing Cyprus Policy

STRADIGMA (English), ss.1-6, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Fener Rum Patrikhanesindeki Metropolit Revizyonu

Ülkü Ocakları, ss.18-20, 2004 (Hakemsiz Dergi)

Balkanlarda Bölgesel Yaklaşım

Orkun, ss.35-39, 2004 (Hakemsiz Dergi)

Yunanistanın Talepleri

Orkun, ss.25-30, 2004 (Hakemsiz Dergi)

Avrupa Birliği ve Patrikhane

Orkun, ss.20-25, 2004 (Hakemsiz Dergi)

Avrupa Birliği ve Fener-Rum Patrikhanesi

Müdafaa-i Hukuk, ss.25-32, 2004 (Hakemsiz Dergi)

Patrikhane ve Hoşgörü

Müdafaa-i Hukuk, ss.19-22, 2004 (Hakemsiz Dergi)

Megali İdea ve Yeni Roma Yolunda

Orkun, ss.24-30, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Patrikhane ve Metropolit Revizyonu

Müdafaa-i Hukuk, ss.32-35, 2004 (Hakemsiz Dergi)

Bartholomeos, Ruhban Okulu ve Ekümenizm

Orkun, ss.20-25, 2004 (Hakemsiz Dergi)

Fener-Rum Patrikhanesi ve Metropolit Revizyonu

TÜRKELİ, ss.63-66, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tolerans ve Patrikhane

Hisar Gazetesi, ss.3, 2004 (Hakemsiz Dergi)

Heybeliada Ruhban Okulu

Orkun, ss.28-31, 2004 (Hakemsiz Dergi)

Ortodoks Teoloji Akademisi

Orkun, ss.25-30, 2004 (Hakemsiz Dergi)

Heybeliada Ruhban Okulu

Müdafaa-i Hukuk, ss.46-51, 2004 (Hakemsiz Dergi)

Teoloji Okulu Heybeliada

TÜRKELİ, ss.17-21, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ORTODOKS TEOLOJİ AKADEMİSİ: Heybeliada Ruhban Okulu Yanılsamaları

2023 Dergisi, ss.52-57, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Azınlık Kilisesinden Ekümenik Patrikhaneye Yol Haritası

2023 Dergisi, ss.54-61, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Değişen Kıbrıs Politikası ve Acheson Plânı

Müdafaa-i Hukuk, ss.34-36, 2003 (Hakemsiz Dergi)

Bartholomeos Belgeseli

Analiz, ss.1-3, 2003 (Hakemsiz Dergi)

Bartholomeos, Ruhban Okulu ve Ekümenizm

Müdafaa-i Hukuk, ss.23-28, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Patrikhanenin Faaliyetleri

Yeni Batı Trakya, ss.30-38, 2003 (Hakemsiz Dergi)

The Man Between Europe and Asia

STRADIGMA (English), ss.1-10, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Yunanistanın Ermeni Oyunu

Analiz, ss.1-3, 2003 (Hakemsiz Dergi)

Kaklamanisin İftiralarına Verilen Yanıt

Analiz, ss.1-3, 2003 (Hakemsiz Dergi)

Saddamın Suratındaki Terlik!

Analiz, ss.1-3, 2003 (Hakemsiz Dergi)

Uzlaşmacı Uzlaşmazlar!

Analiz, ss.1-3, 2003 (Hakemsiz Dergi)

Çanakkale Savaşının 88. Yıldönümü

Analiz, ss.1-3, 2003 (Hakemsiz Dergi)

Kıbrısı Referanduma Mahkûm Etmek

Analiz, ss.1-3, 2003 (Hakemsiz Dergi)

Rum Yönetiminin Diplomatik Ayak Oyunları

Analiz, ss.1-3, 2003 (Hakemsiz Dergi)

Asıl İşgalci Verhaugen ve Muhibleri

Analiz, ss.1-3, 2003 (Hakemsiz Dergi)

David Hannay Neden Türkiye'de?

Analiz, ss.1-3, 2003 (Hakemsiz Dergi)

YUNANİSTANIN BATI TRAKYA POLİTİKASI: Batı Trakya Türklerinin Sorunları

Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Dergisi, cilt.3, ss.49-65, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye-Yunanistan İlişkilerinde Temel Sorunlar

Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Dergisi, cilt.3, ss.143-170, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İlmi Eser mi? Yoksa Popüler Eser mi?

Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Dergisi, cilt.3, ss.301-306, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

KORDOS KOMİTESİ VE KARADENİZ BÖLGESİNDEKİ FAALİYETLERİ

100. Yılında Mondros Mütarekesi ve Karadeniz’xxde Milli Mücadele Uluslararası Sempozyumu (25-26 Ekim 2018), Trabzon, Türkiye, 25 - 26 October 2019, ss.791-804

Anadolu'da Rum Çoğunluğu Oluşturmak İçin Faaliyet Gösteren Örgütler

100. Yılında 19 Mayıs ve Milli Mücadele Sempozyumu, Samsun, Türkiye, 11 - 14 June 2019, ss.1-10

Mütareke Döneminde Rum Çetelerinin Uyguladıkları Terör Eylemleri

19 MAYIS’IN 100. YILDÖNÜMÜNDE ATATÜRK VE TÜRK İSTİKLÂLİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, Ankara, Türkiye, 15 - 18 May 2019, ss.1-10

Atatürk'ün Kurun Gazetesi'ndeki Hatay Yazıları

ANAVATAN’A KATILIŞININ 80.YILINDA HATAY ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, Hatay, Türkiye, 4 - 06 April 2019, ss.1-10

Atatürkün Türk Dünyasına Yönelik Yaklaşımları

Uluslararası 4. Türk Şöleni, 17 - 19 May 2016, ss.761-772

"100. YILINDA YUNANİSTAN’IN “PONTUS SOYKIRIMI” İDDİALARI"

2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Türkiye, 7 - 08 December 2018, ss.1-10

"CUMHURİYET’İN İLANINDAN SONRA ORTAYA ÇIKAN PATRİKHANE SORUNUNUN TBMM’YE YANSIMALARI"

2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Türkiye, 7 - 08 December 2018, ss.11-21

"MİLLİ MÜCADELENİN HÂKİMİYET-İ MİLLİYE ANLAYIŞINDAKİ LİDER KADROSU"

Hâkimiyet-i Milliye Uluslararası Bilgi Şöleni, Van, Türkiye, 30 October - 01 November 2018, ss.1-10

"KORDOS KOMİTESİ VE KARADENİZ BÖLGESİNDEKİ FAALİYETLERİ", KTÜ Yayınları, Trabzon, (Eylül 2019)

100. Yılında Mondros Mütarekesi ve Karadeniz'de Milli Mücadele Uluslararası Sempozyumu (25-26 Ekim 2018), Trabzon, Türkiye, 25 - 26 October 2018, cilt.2, ss.791-804

ABD DIŞİŞLERİ BELGELERİNE GÖRE TÜRKİYE’xxNİN NATO’xxYA GİRİŞİ

18. Türk Tarih Kongresi, Ankara, Türkiye, 1 - 05 October 2018

"ABD DIŞİŞLERİ BELGELERİNE GÖRE TÜRKİYE'NİN NATO'YA GİRİŞİ"

18. Türk Tarih Kongresi, Ankara, Türkiye, 1 - 05 October 2018, ss.1-10

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Kuruluşunda Türk Milliyetçiliğinin Tesirleri"

Dünden Bugüne Türk Milliyetçiliği ve Milliyetçi Hareket, İstanbul, Türkiye, 17 February 2018, ss.41-62

Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı Devketinde Hayvan Hastalıkları ve Alınan Tedbirler (1875-1908)

I. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, 7 - 10 December 2017, ss.1276-1284

Damat Ferit Hükümeti Oluşumuna Karşı Amasya, Merzifon ve Gümüşhacıköyün Tepkisi

Uluslararası Amasya Sempozyumu, 4 - 07 October 2017, cilt.1, ss.189-202

Gümüşhane Müdafaa-i hukuk Cemiyetinin Hükümet Değişikliğine Tepkisi

I. Uluslararası Gümüşhane Sempozyumu, 16 - 18 October 2017

Milli Mücadelede Pontus Örgütü ve Faaliyetleri

Tarihsel Arka Planıyla Pontus Meselesi Çalıştayı, Trabzon, Türkiye, 15 May 2017, ss.1-10

Siyasal Baskı Örneği Olarak Protesto Telgrafları: Milli Mücadelede Malatya ve Çevresinden Gönderilen Telgraflar

Geçmişten Günümüze Malatya Uluslararası Sempozyumu (Kent, Kültür ve Kimlik), 14 - 16 April 2016, cilt.1

Jeopolitik Açıdan Türkiye ve Hazar Enerji Havzası

21. Yüzyılda İslam Dünyasına Stratejik Bakış Uluslararası Kongresi: Fırsatlar, İmkanlar, Gelişmeler, Sorunlar, Çözüm Önerileri, 10 - 14 May 2017

Atatürk ve Türk Dünyası

Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 December 2016, cilt.1, no.1, ss.1-15

Kırım Harbinde Erzincan

Uluslararası Erzincan Sempozyumu, Erzincan, Türkiye, 28 - 01 October 2016, cilt.1, no.1, ss.1-15

Atatürk'ün Türk Dünyasına Yönelik Stratejik Yaklaşımları

4. Uluslararası Türk Şöleni, Erzurum, Türkiye, 17 - 19 May 2016, ss.1-10

DAMAT FERİD HÜKÜMETİ OLUŞMASINA KARŞI YOZGAT VE ÇEVRESİNDEN GELEN TEPKİLER

Uluslararası Bozok Sempozyumu, Yozgat, Türkiye, 5 - 07 May 2016, ss.1-15

SİYASAL BASKI ÖRNEĞİ OLARAK PROTESTO TELGRAFLARI: Milli Mücadele'de Malatya ve Çevresinden Gönderilen Telgraflar

Geçmişten Günümüze Malatya, Kent, Kültür ve Kimlik Uluslararası Sempozyumu, Malatya, Türkiye, 14 - 16 April 2016, ss.1-15

1909 Adana Olaylarının Meclis-i Mebusan'a Yansımaları

II. Uluslararası Türk Ermeni İlişkileri ve Büyük Güçler Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 6 - 08 May 2015, ss.100

1917 Ecanib İstatistiklerine Göre Adana'da Yabancıların Durumu

I. Uluslararası Adana ve Çukurova Tarihi Sempozyumu, Adana, Türkiye, 17 - 19 April 2015, ss.120-140

Batı Trakya Türkleri

3. Uluslararası Türk Şöleni, Erzurum, Türkiye, 17 - 19 May 2012, ss.100-120

Mütareke Dönemi ve Sonrasında Rum-Ermeni İttifakı

I. Uluslararası Türk Ermeni İlişkileri ve Büyük Güçler Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 2 - 04 May 2012, ss.100-120

Atatürk Döneminde Türkiye-Yugoslavya İlişkileri ve Kral Alexandre'ın Türkiye Ziyareti

VII. Uluslararası Atatürk Kongresi, Üsküp, Makedonya, 17 - 22 October 2011, ss.10-120

Ali Rıza Paşa Hükümeti nin İstifasına Karakilise Karaköse Ağrı Bayezid ve Diyadin in Tepkisi

III. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’xxun Gemisi Sempozyumu, Ağrı, Türkiye, 12 - 14 October 2010

Ali Rıza Paşa Hükümeti nin İstifasına Karakilise/Karaköse (Ağrı), Bayezid ve Diyadin in Tepkisi

III. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuhun Gemisi Sempozyumu, Ağrı, Türkiye, 12 - 14 October 2010, ss.222-236

Ekümenik Tehdit

IV. Türkiyenin Güvenliği Sempozyumu (Tarihten Günümüze Dış Tehditler), Elazığ, Türkiye, 16 - 17 October 2003, ss.335-344

Ali Rıza Paşa Hükümetinin İstifası ve İstifanın Erzurumdaki Akisleri

23 Temmuz Erzurum Kongresi ve Kurtuluştan Günümüze Erzurum I. Uluslararası Sempozyumu Bildirileri, Erzurum, Türkiye, 23 - 25 July 2002, ss.581-601

Fener Rum Patrikhanesi ve Pontus u Canlandırma Hayali Din Bilim ve Çevre Sempozyumu 20 28 Eylül 1997

Trabzon ve Çevresi Uluslararası Tarih, Dil ve Edebiyat Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 3 - 05 May 2001

FENER RUM PATRİKHANESİ VE PONTUSU CANLANDIRMA HAYALİ: Din, Bilim ve Çevre Sempozyumu (20-28 Eylül 1997)

Trabzon ve Çevresi Uluslararası Tarih - Dil ve Edebiyat Sempozyumu Bildirileri, Trabzon, Türkiye, 3 - 05 May 2001, cilt.1, ss.819-846

Kitap & Kitap Bölümleri

Millî Mücadelenin 100. Yılı Anısına MİLLÎ MÜCADELE ve ATATÜRK

Milli Mücadelenin Hâkimiyet-i Milliye Anlayışındaki Lider Kadrosu , Bekir Koçlar-Kemal Yakut-Ömer Obuz , Editör, Cedit Neşriyat, Ankara, ss.574-588, 2019

Prof. Dr. İsmail Özçelik'e Armağan

Yunan İşgalinin Sınırlandırılması Sorunu, Burak Kocaoğlu, Editör, Berikan Elektor-Verlag, Ankara, ss.733-748, 2019

Pontus Meselesi, Olaylar, Algılar ve Gerçekler

Milli Mücadele Döneminde Pontus Örgütü ve Faaliyetleri, Hikmet Öksüz-Yüksel Küçüker-Mehmet Okur, Editör, Ktü Yayınları, Trabzon, ss.1-14, 2019

Çağdaş Türkiye Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Temel Kaynakları, İ.Demircioğlu-A.Özcan-Y.Yiğit-N.Çencen, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.365-379, 2019

Birinci Dünya Savaşı ve Milli Mücadele'de Erzurum

Ali Rıza Paşa Hükümeti'nin İstifası ve İstifanın Erzurum'daki Akisleri, Yavuz Aslan-Tolga Başak, Editör, Er-Vak Kültür Kent Yayınları, Erzurum, ss.927-944, 2019

Karadeniz'de İsyan Mübadele ve Propaganda

Yunanistan'ın Milli Mücadele Döneminde Karadeniz Bölgesine Yönelik Göç ve İskân Politikası, Demircioğlu,İ.H.-Çiçek,R.-Okur,M., Editör, Yeditepe Yayınevi, İstanbul, ss.87-112, 2019

Karadeniz'de İsyan Mübadele ve Propaganda

Milli Mücadele Öncesi Doğu Karadeniz Bölgesi'nin Demografik Yapısı ve Yunan İddiaları, Demircioğlu,İ.H.-Çiçek,R.-Okur,M., Editör, Yeditepe Yayınevi, İstanbul, ss.35-56, 2019

Karadeniz'de İsyan Mübadele ve Propaganda

Günümüzde Fener Rum Patrikhanesi'nin Ekümenik İddiaları ve Doğu Karadeniz Bölgesine Yönelik Faaliyetleri, Demircioğlu,İ.H.-Çiçek,R.-Okur,M., Editör, Yeditepe Yayınevi, İstanbul, ss.367-390, 2019

Karadeniz'de İsyan Mübadele ve Propaganda

Pontus Meselesi'nin Yunan Dış Politikasına Yansımaları, Demircioğlu,İ.H.-Çiçek,R.-Okur,M., Editör, Yeditepe Yayınevi, İstanbul, ss.339-356, 2019

Çağdaş Türkiye Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Temel Kaynakları, İ.Demircioğlu-A.Özcan-Y.Yiğit-N.Çencen, Editör, PEGEM Akademi, Ankara, ss.365-379, 2019

Birinci Dünya Savaşı ve Milli Mücadele’xxde Erzurum

Ali Rıza Paşa Hükümeti’nin İstifası ve İstifanın Erzurum’xxdaki Akisleri, Yavuz Aslan-Tolga Başak, Editör, ER-VAK Kültür Kent Yayınları, ss.927-944, 2019

Karadeniz’xxde İsyan, Mübadele ve Propaganda

Yunanistan’xxın Milli Mücadele Döneminde Karadeniz Bölgesine Yönelik Göç ve İskân Politikası, Demircioğlu,İ.H.-Çiçek,R.-Okur,M., Editör, Yeditepe, ss.87-112, 2019

Prof. Dr. İsmail Özçelik’xxe Armağan

Yunan İşgalinin Sınırlandırılması Sorunu, Burak Kocaoğlu, Editör, Berikan, ss.733-748, 2019

100. Yılında Milli Mücadele ve Atatürk

Milli Mücadelenin Hâkimiyet-i Milliye Anlayışındaki Lider Kadrosu, Bekir Koçlar-Kemal Yakut-Ömer Obuz, Editör, Cedit Neşriyat, Ankara, ss.161-175, 2019

Karadeniz’xxde İsyan, Mübadele ve Propaganda

Milli Mücadele Öncesi Doğu Karadeniz Bölgesi’xxnin Demografik Yapısı ve Yunan İddiaları, Demircioğlu,İ.H.-Çiçek,R.-Okur,M., Editör, Yeditepe, ss.35-56, 2019

Karadeniz’xxde İsyan Mübadele ve Propaganda

Günümüzde Fener Rum Patrikhanesi’xxnin Ekümenik İddiaları ve Doğu Karadeniz Bölgesine Yönelik Faaliyetleri, Demircioğlu,İ.H.-Çiçek,R.-Okur,M., Editör, Yeditepe, ss.367-390, 2019

Karadeniz’de İsyan, Mübadele ve Propaganda

Pontus Meselesi’xxnin Yunan Dış Politikasına Yansımaları, Demircioğlu,İ.H.-Çiçek,R.-Okur,M., Editör, Yeditepe, İstanbul, ss.339-356, 2019

Pontus Meselesi, Olaylar, Algılar ve Gerçekler

Milli Mücadele Döneminde Pontus Örgütü ve Faaliyetleri, Hikmet Öksüz-Yüksel Küçüker-Mehmet Okur, Editör, KTÜ Yayınları, ss.1-14, 2019

Dünden Bugüne Türk Milliyetçiliği ve Milliyetçi Hareket

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Kuruluşunda Türk Milliyetçiliğinin Tesirleri, Salim Gökçen, Gökmen Kantar, Erdem Bilgili, Editör, Kamer Yayınları, İstanbul, ss.41-62, 2018

Prof. Dr. Salim CÖHCE Armağanı - Türk Tarihine Adanmış Çileli Bir Ömür

Milli Mücadelede Kuva-yı Milliye ve Bozdağ Cephesi, Ceylan A, Editör, Berikan Elektronik Basım Yayın, Ankara, ss.751-784, 2017

Prof. Dr. Salim CÖHCE Armağanı - Türk Tarihine Adanmış Çileli Bir Ömür

Milli Mücadele’xxde Kuva-yı Milliye ve Bozdağ Cephesi, Alpaslan Ceylan, Editör, Berikan Yayınevi, Ankara, ss.751-784, 2017

OSMANLI SOSYAL VE EKONOMİK TARİHİ - Prof. Dr. Yılmaz KURT Armağanı I

Pontus Örgütü ve Mütareke Dönemi'nde Pontusçu Faaliyetler, Oruç H., Ceyhan M., Editör, Akçağ, Ankara, ss.398-408, 2016

Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Tarihi Prof Dr Yılmaz Kurt Armağanı I

Pontus Örgütü ve Mütareke Döneminde Pontusçu Faaliyetler, Hatice Oruç, Muhammed Ceyhan, Editör, Akçağ Yayınları, Ankara, ss.398-408, 2016

Türkiyede Rum-Yunan Vahşet ve Terörü

IQ Kültür – Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2010

Başlangıçtan Günümüze Pontus Sorunu

Fener-Rum Patrikhanesi'nin Günümüzdeki Faaliyetleri ve Pontus-Rum Soykırımı İddiaları, Usta, V., Editör, Serander Yayınları, Ankara, ss.483-522, 2007

General İsmail Berkok'a Armağan (1889-1954)

İsmail Berkokun Erzurum Atatürk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Seyfettin Özege Bölümündeki Eski Harflerle Yayınlanan Eserleri, Berkok N., Toygar K., Editör, Birlik Matbaası, Ankara, ss.57-64, 2004

23 Temmuz Erzurum Kongresi ve Kurtuluştan Günümüze Erzurum I. Uluslararası Sempozyumu (23-25 Temmuz 2002)Bildirileri

Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 2003

Bozdağın İşgali ve Ali Rıza Paşa Hükümetinin İstifası

Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 2003

Ölümünün 50 Yıldönümünde General İsmail Berkoka Armağan (1889-1954)

İsmail Berkokun Erzurum Atatürk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Seyfettin Özege Bölümündeki Eski Harflerle Yayınlanan Eserleri, Nimet Berkok Toygar - Kamil Toygar, Editör, Birlik Matbaası, Ankara, ss.57-65, 2003

Diğer Yayınlar