Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Lisans Düzeyinde Atatürk Algısı ve Farklılıklar

21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.9, no.27, pp.665-686, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bozdağ Cephesi’nde Efeler ve Kumandanlık Meselesi

Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, vol.16, no.32, pp.661-689, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

İki Darbe Arası Türk Demokrasisi (1961-1980)

ATATÜRK YOLU DERGİSİ, no.67, pp.241-264, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Efe Groups and the Question of Command on the Bozdag Front

CTAD-CUMHURIYET TARIHI ARASTIRMALARI DERGISI, vol.16, no.32, pp.661-689, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Terör Örgütlerinin Üniversite Öğrencilerine Yönelik Faaliyetleri

TİHEK Akademik Dergisi, no.4, pp.285-300, 2020 (Other Refereed National Journals)

Sivas’xxta İşgallere Karşı Gösterilen Tepkiler

DEVLET, no.486, 2019 (National Non-Refereed Journal)

Sivas'ta İşgallere Karşı Gösterilen Tepkiler

DEVLET, no.486, pp.10-16, 2019 (National Non-Refereed Journal)

100. Yılında Sivas Kongresi

ATLAS TARİH, no.61, pp.4-10, 2019 (National Non-Refereed Journal)

Milli Mücadele'de Sivas'ın Yeri ve Önemi

Hayat Ağacı Şehir Kültür Dergisi, no.37, pp.41-47, 2019 (National Non-Refereed Journal)

Mütareke Döneminde Rum Çetelerinin Uyguladıkları Terör Eylemleri

Düşünce ve Tarih, vol.5, no.58, pp.41-51, 2019 (Other Refereed National Journals)

3 Mayıs 1944 Hadiseleri ve Yeni Kuşak Türk Milliyetçileri

DEVLET, no.484, pp.6-11, 2019 (National Non-Refereed Journal)

Bir Yunan Paranoyası: Sözde Pontus Soykırımı

Düşünce ve Tarih, vol.5, no.57, pp.48-53, 2019 (Other Refereed National Journals)

Milli Mücadele'nin Lider Kadrosu

Düşünce Dünyasında Türkiz Dergisi, vol.10, no.51, pp.39-68, 2019 (Other Refereed National Journals)

50. Kuruluş Yıldönümünde Milliyetçi Hareket Partisi

DEVLET, vol.16, no.483, pp.40-44, 2019 (National Non-Refereed Journal)

Rum Elinde Bitmeyen Çile: Batı Trakya Türklerinin Sorunları

Düşünce ve Tarih, vol.5, no.55, pp.19-29, 2019 (Other Refereed National Journals)

Atatürk'ün Türk Dünyasına Yönelik Stratejik Yaklaşımları

DEVLET, vol.16, no.482, pp.82-90, 2019 (National Non-Refereed Journal)

Mustafa Kemal Paşa’nın Erzincan’a Yapmış Olduğu Ziyaretler

Akademik Tarih ve Düşünce, vol.V, no.14, pp.152-169, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Milli Meseleler Karşısında Aksiyoner Bir Lider: Alparslan Türkeş

DEVLET, vol.14, no.474, pp.9-19, 2017 (National Non-Refereed Journal)

Atatürk ve Atatürkçü Düşünce Sorunsalı: Öğretmen AdaylarınınGözünden Yanılsamalar

International Online Journal of Educational Sciences, vol.9, no.3, pp.705-722, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Problematic of Ataturk and Kemalist Thought: Illusions from the Preservice Teachers’ Perceptions

International Online Journal of Educational Sciences, no.9, pp.705-722, 2017 (International Refereed University Journal)

Azerbaycan 8. Sınıf Tarih Ders Kitabında Yer Alan Osmanlı Tarihi Konularının İncelenmesi

TİDSAD, vol.4, no.10, pp.1-15, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

ASTANA ZİRVESİ VE BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ

SONSAM, vol.1, no.2, pp.1-10, 2017 (National Non-Refereed Journal)

TERÖR VE DİPLOMASİ

SONSAM, vol.1, no.1, pp.1-10, 2016 (National Non-Refereed Journal) Sustainable Development

"Çölün Kraliçesi" Gertrude Bell ve Araplar

Sonsuz Türk, vol.1, pp.1-10, 2016 (National Non-Refereed Journal)

Hasan Sabbah ve Alamut Gerçeği

Sonsuz Türk, vol.1, no.13, pp.1-10, 2016 (National Non-Refereed Journal)

Ortadoğu ve Kıbrıs

Sonsuz Türk, vol.1, no.2, pp.1-10, 2016 (National Non-Refereed Journal)

Türk Dünyası ve Atatürk

Sonsuz Türk, vol.1, no.1, pp.1-5, 2016 (National Non-Refereed Journal)

Anadolu'yu Türk'ten Arındırma Projesi

Sonsuz Türk, vol.1, no.1, pp.1-10, 2016 (National Non-Refereed Journal)

Kavramsal Paranoya "Soykırımı Siyaseti"

Sonsuz Türk, vol.1, no.1, pp.1-4, 2016 (National Non-Refereed Journal)

The General Character of the Greek Occupation in the course of the Turkish National Struggle

CTAD-CUMHURIYET TARIHI ARASTIRMALARI DERGISI, vol.12, pp.89-110, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Çanakkale Savaşları

Sonsuz Türk, vol.1, no.5, pp.1-5, 2016 (National Non-Refereed Journal)

Terörle Mücadele

Sonsuz Türk, vol.1, no.1, pp.1-10, 2016 (National Non-Refereed Journal) Sustainable Development

İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy

Sonsuz Türk, vol.1, no.4, pp.1-5, 2016 (National Non-Refereed Journal)

ATATÜRK DÖNEMİNDE TÜRKİYE YUGOSLAVYA İLİŞKİLERİ VE KRAL ALEXANDER IN TÜRKİYE ZİYARETİ

uluslararası sosyal araştırmalar dergisi, vol.9, no.42, pp.667-682, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ekümenik Buhran: Heybeliada Ruhban Okulu

Düşünce Dünyasında Türkiz Dergisi, vol.5, no.27, pp.7-22, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ege de 12 Mil

21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, no.41, pp.1-3, 2010 (National Non-Refereed Journal)

Kapitülasyonlar Kaldırıldıktan Sonra Osmanlı Devleti ndeki Ecanibin Durumu R 1333 M 1917 Senesi Ecanib İstatistikleri

Tarihin Peşinde Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.2, no.3, pp.151-171, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kapitülasyonlar Kaldırıldıktan Sonra Osmanlı Devleti ndeki Ecanibin Durumu

Tarihin Peşinde, Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.3, pp.151-171, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ankara Moskova İlişkilerinin Gelişimi ve 1925 Dostluk ve Saldırmazlık Andlaşması

Uluslararası Karadeniz İncelemeleri Dergisi, vol.2, no.3, pp.117-140, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Küresel Liderlik Yolunda Avrupa Birliği ve Onun Stratejik Ortağı Fener Rum Patrikhanesi

Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, no.15, pp.253-269, 2007 (International Refereed University Journal)

BALKANLARDA BÖLGESEL YAKLAŞIM: Avrupa Birliğinin Balkanlar Politikası

Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Dergisi, vol.5, no.3, pp.115-132, 2007 (International Refereed University Journal)

Fener Rum Patrikhanesinin Hukukî Statüsü ve Heybeliada Ruhban Okulunu Yeniden Açtırma Girişimleri

Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Dergisi, vol.5, no.1, pp.185-222, 2006 (International Refereed University Journal)

DOGMATİK YUNAN PARANOYASI: Anadolu’da Rum Soykırımı

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi (Atatürk Özel Sayısı), no.31, pp.73-92, 2006 (International Refereed University Journal)

Ekümeniklik Meselesi

Müdafaa-i Hukuk, no.88, pp.17-21, 2005 (National Non-Refereed Journal)

Patrikhane ve Ruhban Okulu

YÖRTÜRK, no.64, pp.50-64, 2005 (National Non-Refereed Journal)

Ebediyete İntikalinin 67. Yıldönümünde Atatürk'ü Anarken

Müdafaa-i Hukuk, no.87, pp.15-17, 2005 (National Non-Refereed Journal)

Avrupa Birliği ve Balkanlar

Müdafaa-i Hukuk, no.83, pp.39-45, 2005 (National Non-Refereed Journal)

Rum Soykırımı Yalanı

Müdafaa-i Hukuk, no.82, pp.31-36, 2005 (National Non-Refereed Journal)

Heybeliada Ruhban Okulu

KÖK Araştırmalar, vol.7, no.1, pp.39-63, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

ANNAN PLAN VS ACHESON PLAN: The Changing Cyprus Policy

STRADIGMA (English), no.2, pp.1-6, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Balkanlarda Bölgesel Yaklaşım

Orkun, no.82, pp.35-39, 2004 (National Non-Refereed Journal)

Fener Rum Patrikhanesindeki Metropolit Revizyonu

Ülkü Ocakları, no.19, pp.18-20, 2004 (National Non-Refereed Journal)

Yunanistanın Talepleri

Orkun, no.78, pp.25-30, 2004 (National Non-Refereed Journal)

Avrupa Birliği ve Patrikhane

Orkun, no.77, pp.20-25, 2004 (National Non-Refereed Journal)

Avrupa Birliği ve Fener-Rum Patrikhanesi

Müdafaa-i Hukuk, no.70, pp.25-32, 2004 (National Non-Refereed Journal)

Patrikhane ve Hoşgörü

Müdafaa-i Hukuk, no.69, pp.19-22, 2004 (National Non-Refereed Journal)

Megali İdea ve Yeni Roma Yolunda

Orkun, no.75, pp.24-30, 2004 (National Non-Refereed Journal)

Patrikhane ve Metropolit Revizyonu

Müdafaa-i Hukuk, no.68, pp.32-35, 2004 (National Non-Refereed Journal)

Hoşgörü ve Tolerans Kavramlarına Patrikhane Yorumu

Orkun, no.74, pp.21-26, 2004 (National Non-Refereed Journal)

Bartholomeos, Ruhban Okulu ve Ekümenizm

Orkun, no.73, pp.20-25, 2004 (National Non-Refereed Journal)

Fener Rum Patrikhanesindeki Metropolit Revizyonu Mevcut Statüye Rağmen Neden Yapıldı?

2023 Dergisi, no.35, pp.72-74, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tolerans ve Patrikhane

Hisar Gazetesi, no.37, pp.3, 2004 (National Non-Refereed Journal)

Fener-Rum Patrikhanesi ve Metropolit Revizyonu

TÜRKELİ, no.107, pp.63-66, 2004 (National Non-Refereed Journal)

Heybeliada Ruhban Okulu Tartışmaları

Orkun, no.72, pp.28-31, 2004 (National Non-Refereed Journal)

Heybeliada Ruhban Okulu

Müdafaa-i Hukuk, no.65, pp.46-51, 2004 (National Non-Refereed Journal)

Teoloji Okulu Heybeliada

TÜRKELİ, no.105, pp.17-21, 2004 (National Non-Refereed Journal)

Ortodoks Teoloji Akademisi

Orkun, no.71, pp.25-30, 2004 (National Non-Refereed Journal)

ORTODOKS TEOLOJİ AKADEMİSİ: Heybeliada Ruhban Okulu Yanılsamaları

2023 Dergisi, no.32, pp.52-57, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions)

Fener-Rum Patrikhanesi'nin Statüsü ve Heybeliada Ruhban Okulu

Müdafaa-i Hukuk, no.64, pp.26-37, 2003 (National Non-Refereed Journal)

Azınlık Kilisesinden Ekümenik Patrikhaneye Yol Haritası

2023 Dergisi, no.29, pp.54-61, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions)

Değişen Kıbrıs Politikası ve Acheson Plânı

Müdafaa-i Hukuk, no.59, pp.34-36, 2003 (National Non-Refereed Journal)

Bartholomeos, Ruhban Okulu ve Ekümenizm

Müdafaa-i Hukuk, no.58, pp.23-28, 2003 (National Non-Refereed Journal)

Bartholomeos Belgeseli

Analiz, no.18, pp.1-3, 2003 (National Non-Refereed Journal)

Patrikhanenin Faaliyetleri

Yeni Batı Trakya, no.177, pp.30-38, 2003 (National Non-Refereed Journal)

The Man Between Europe and Asia

STRADIGMA (English), no.4, pp.1-10, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yunanistan Yüksek Mahkemesi ve Müftü Seçimleri

Analiz, no.14, pp.1-3, 2003 (National Non-Refereed Journal)

Saddamın Suratındaki Terlik!

Analiz, no.10, pp.1-3, 2003 (National Non-Refereed Journal)

BARTHOLOMEOS, THEOLOGICAL COLLEGE AND ECUMENICISM: Notes from The Activities of The Patriarch

STRADIGMA (English), no.3, pp.1-10, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türk-Amerikan İlişkilerinde Tasarılar Dönemeci

Analiz, no.13, pp.1-3, 2003 (National Non-Refereed Journal)

Uzlaşmacı Uzlaşmazlar!

Analiz, no.9, pp.1-3, 2003 (National Non-Refereed Journal)

Yunanistanın Ermeni Oyunu

Analiz, no.11, pp.1-3, 2003 (National Non-Refereed Journal)

Kaklamanisin İftiralarına Verilen Yanıt

Analiz, no.16, pp.1-3, 2003 (National Non-Refereed Journal)

Kıbrısı Referanduma Mahkûm Etmek

Analiz, no.5, pp.1-3, 2003 (National Non-Refereed Journal)

Çanakkale Savaşının 88. Yıldönümü

Analiz, no.8, pp.1-3, 2003 (National Non-Refereed Journal)

Asıl İşgalci Verhaugen ve Muhibleri

Analiz, no.6, pp.1-3, 2003 (National Non-Refereed Journal)

Rum Yönetiminin Diplomatik Ayak Oyunları

Analiz, no.7, pp.1-3, 2003 (National Non-Refereed Journal)

Kıbrıs Barış Plânı Üzerine Türk ve Rum Kamuoyunun Görüşü

Analiz, no.4, pp.1-3, 2003 (National Non-Refereed Journal)

David Hannay Neden Türkiye'de?

Analiz, no.3, pp.1-3, 2003 (National Non-Refereed Journal)

YUNANİSTANIN BATI TRAKYA POLİTİKASI: Batı Trakya Türklerinin Sorunları

Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Dergisi, vol.3, no.3, pp.49-65, 2003 (International Refereed University Journal)

İlmi Eser mi? Yoksa Popüler Eser mi?

Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Dergisi, vol.3, no.2, pp.301-306, 2002 (International Refereed University Journal)

Türkiye-Yunanistan İlişkilerinde Temel Sorunlar

Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Dergisi, vol.3, no.2, pp.143-170, 2002 (International Refereed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Atatürk’ün Kurun Gazetesi’ndeki ”Hatay” Yazıları

ANAVATANA KATILIŞININ 80.YILINDA HATAY ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, Hatay, Turkey, 4 - 06 April 2019, pp.1845-1868

KORDOS KOMİTESİ VE KARADENİZ BÖLGESİNDEKİ FAALİYETLERİ

100. Yılında Mondros Mütarekesi ve Karadeniz’xxde Milli Mücadele Uluslararası Sempozyumu (25-26 Ekim 2018), Trabzon, Turkey, 25 - 26 October 2019, pp.791-804

Anadolu'da Rum Çoğunluğu Oluşturmak İçin Faaliyet Gösteren Örgütler

100. Yılında 19 Mayıs ve Milli Mücadele Sempozyumu, Samsun, Turkey, 11 - 14 June 2019, pp.1-10

Mütareke Döneminde Rum Çetelerinin Uyguladıkları Terör Eylemleri

19 MAYIS’IN 100. YILDÖNÜMÜNDE ATATÜRK VE TÜRK İSTİKLÂLİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 15 - 18 May 2019, pp.1-10 Sustainable Development

Atatürkün Türk Dünyasına Yönelik Yaklaşımları

Uluslararası 4. Türk Şöleni, 17 - 19 May 2016, pp.761-772

"CUMHURİYET’İN İLANINDAN SONRA ORTAYA ÇIKAN PATRİKHANE SORUNUNUN TBMM’YE YANSIMALARI"

2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 08 December 2018, pp.11-21

"100. YILINDA YUNANİSTAN’IN “PONTUS SOYKIRIMI” İDDİALARI"

2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 08 December 2018, pp.1-10

"MİLLİ MÜCADELENİN HÂKİMİYET-İ MİLLİYE ANLAYIŞINDAKİ LİDER KADROSU"

Hâkimiyet-i Milliye Uluslararası Bilgi Şöleni, Van, Turkey, 30 October - 01 November 2018, pp.1-10

"KORDOS KOMİTESİ VE KARADENİZ BÖLGESİNDEKİ FAALİYETLERİ", KTÜ Yayınları, Trabzon, (Eylül 2019)

100. Yılında Mondros Mütarekesi ve Karadeniz'de Milli Mücadele Uluslararası Sempozyumu (25-26 Ekim 2018), Trabzon, Turkey, 25 - 26 October 2018, vol.2, pp.791-804

ABD DIŞİŞLERİ BELGELERİNE GÖRE TÜRKİYE’xxNİN NATO’xxYA GİRİŞİ

18. Türk Tarih Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 05 October 2018

"ABD DIŞİŞLERİ BELGELERİNE GÖRE TÜRKİYE'NİN NATO'YA GİRİŞİ"

18. Türk Tarih Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 05 October 2018, pp.1-10

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Kuruluşunda Türk Milliyetçiliğinin Tesirleri"

Dünden Bugüne Türk Milliyetçiliği ve Milliyetçi Hareket, İstanbul, Turkey, 17 February 2018, pp.41-62

Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı Devketinde Hayvan Hastalıkları ve Alınan Tedbirler (1875-1908)

I. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, 7 - 10 December 2017, pp.1276-1284

Damat Ferit Hükümeti Oluşumuna Karşı Amasya, Merzifon ve Gümüşhacıköyün Tepkisi

Uluslararası Amasya Sempozyumu, 4 - 07 October 2017, vol.1, pp.189-202

Gümüşhane Müdafaa-i hukuk Cemiyetinin Hükümet Değişikliğine Tepkisi

I. Uluslararası Gümüşhane Sempozyumu, 16 - 18 October 2017

Siyasal Baskı Örneği Olarak Protesto Telgrafları: Milli Mücadelede Malatya ve Çevresinden Gönderilen Telgraflar

Geçmişten Günümüze Malatya Uluslararası Sempozyumu (Kent, Kültür ve Kimlik), 14 - 16 April 2016, vol.1

Milli Mücadelede Pontus Örgütü ve Faaliyetleri

Tarihsel Arka Planıyla Pontus Meselesi Çalıştayı, Trabzon, Turkey, 15 May 2017, pp.1-10

Jeopolitik Açıdan Türkiye ve Hazar Enerji Havzası

21. Yüzyılda İslam Dünyasına Stratejik Bakış Uluslararası Kongresi: Fırsatlar, İmkanlar, Gelişmeler, Sorunlar, Çözüm Önerileri, 10 - 14 May 2017

Atatürk ve Türk Dünyası

Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 December 2016, vol.1, no.1, pp.1-15

Kırım Harbinde Erzincan

Uluslararası Erzincan Sempozyumu, Erzincan, Turkey, 28 - 01 October 2016, vol.1, no.1, pp.1-15

Atatürk'ün Türk Dünyasına Yönelik Stratejik Yaklaşımları

4. Uluslararası Türk Şöleni, Erzurum, Turkey, 17 - 19 May 2016, pp.1-10

DAMAT FERİD HÜKÜMETİ OLUŞMASINA KARŞI YOZGAT VE ÇEVRESİNDEN GELEN TEPKİLER

Uluslararası Bozok Sempozyumu, Yozgat, Turkey, 5 - 07 May 2016, pp.1-15

1909 Adana Olaylarının Meclis-i Mebusan'a Yansımaları

II. Uluslararası Türk Ermeni İlişkileri ve Büyük Güçler Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 6 - 08 May 2015, pp.100

1917 Ecanib İstatistiklerine Göre Adana'da Yabancıların Durumu

I. Uluslararası Adana ve Çukurova Tarihi Sempozyumu, Adana, Turkey, 17 - 19 April 2015, pp.120-140

Batı Trakya Türkleri

3. Uluslararası Türk Şöleni, Erzurum, Turkey, 17 - 19 May 2012, pp.100-120

Mütareke Dönemi ve Sonrasında Rum-Ermeni İttifakı

I. Uluslararası Türk Ermeni İlişkileri ve Büyük Güçler Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 2 - 04 May 2012, pp.100-120

Atatürk Döneminde Türkiye-Yugoslavya İlişkileri ve Kral Alexandre'ın Türkiye Ziyareti

VII. Uluslararası Atatürk Kongresi, Üsküp, Macedonia, 17 - 22 October 2011, pp.10-120

Ali Rıza Paşa Hükümeti nin İstifasına Karakilise Karaköse Ağrı Bayezid ve Diyadin in Tepkisi

III. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’xxun Gemisi Sempozyumu, Ağrı, Turkey, 12 - 14 October 2010

Ekümenik Tehdit

IV. Türkiyenin Güvenliği Sempozyumu (Tarihten Günümüze Dış Tehditler), Elazığ, Turkey, 16 - 17 October 2003, pp.335-344

Ali Rıza Paşa Hükümetinin İstifası ve İstifanın Erzurumdaki Akisleri

23 Temmuz Erzurum Kongresi ve Kurtuluştan Günümüze Erzurum I. Uluslararası Sempozyumu Bildirileri, Erzurum, Turkey, 23 - 25 July 2002, pp.581-601

Fener Rum Patrikhanesi ve Pontus u Canlandırma Hayali Din Bilim ve Çevre Sempozyumu 20 28 Eylül 1997

Trabzon ve Çevresi Uluslararası Tarih, Dil ve Edebiyat Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 3 - 05 May 2001

Books & Book Chapters

Milli Mücadele’xxde Sivas’xxın Yeri ve Önemi

in: Yüz Yıl Önceki Ruhla Sivas Kongresi’xxnin Yüzüncü Yılı, Ahper Nuri Delican, Editor, Sivas Valiliği, Sivas, pp.75-80, 2020

Milli Mücadele’nin Lider Kadrosu ve Milli Hakimiyeti Tesis Çabaları

in: 95. Yılında Türkiye Cumhuriyeti’nde Siyasi, Sosyal ve Ekonomik Hayat (1918-1938), Mustafa Turan, Editor, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, pp.29-54, 2020

27 Aralık 1939 Erzincan Depremi ve Kriz Yönetimi

in: Dünya’da ve Türkiye’de Büyük Felaketler, Ali Güler, Editor, Halk Kitabevi, İstanbul, pp.381-428, 2020

Türk ve Yunan Tarihçiliği Açısından Pontus Meselesi

in: Tarih, Sosyoloji ve Antropoloji Bağlamında İncelemeler, DURAN, Alev; ÖZEN, Gökçen Çatlı, Editor, Hiperyayın, İstanbul, pp.499-516, 2020

Milli Mücadelenin Hâkimiyet-i Milliye Anlayışındaki Lider Kadrosu

in: Millî Mücadelenin 100. Yılı Anısına MİLLÎ MÜCADELE ve ATATÜRK, Bekir Koçlar-Kemal Yakut-Ömer Obuz , Editor, Cedit Neşriyat, Ankara, pp.574-588, 2019

Yunan İşgalinin Sınırlandırılması Sorunu

in: Prof. Dr. İsmail Özçelik'e Armağan, Burak Kocaoğlu, Editor, Berikan Elektor-Verlag, Ankara, pp.733-748, 2019

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Temel Kaynakları

in: Çağdaş Türkiye Tarihi, İ.Demircioğlu-A.Özcan-Y.Yiğit-N.Çencen, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.365-379, 2019

Günümüzde Fener Rum Patrikhanesi'nin Ekümenik İddiaları ve Doğu Karadeniz Bölgesine Yönelik Faaliyetleri

in: Karadeniz'de İsyan Mübadele ve Propaganda, Demircioğlu,İ.H.-Çiçek,R.-Okur,M., Editor, Yeditepe Yayınevi, İstanbul, pp.367-390, 2019 Sustainable Development

Pontus Meselesi'nin Yunan Dış Politikasına Yansımaları

in: Karadeniz'de İsyan Mübadele ve Propaganda, Demircioğlu,İ.H.-Çiçek,R.-Okur,M., Editor, Yeditepe Yayınevi, İstanbul, pp.339-356, 2019 Sustainable Development

Milli Mücadele Öncesi Doğu Karadeniz Bölgesi'nin Demografik Yapısı ve Yunan İddiaları

in: Karadeniz'de İsyan Mübadele ve Propaganda, Demircioğlu,İ.H.-Çiçek,R.-Okur,M., Editor, Yeditepe Yayınevi, İstanbul, pp.35-56, 2019 Sustainable Development

Milli Mücadelenin Hâkimiyet-i Milliye Anlayışındaki Lider Kadrosu

in: 100. Yılında Milli Mücadele ve Atatürk, Bekir Koçlar-Kemal Yakut-Ömer Obuz, Editor, Cedit Neşriyat, Ankara, pp.161-175, 2019

Ali Rıza Paşa Hükümeti’nin İstifası ve İstifanın Erzurum’daki Akisleri

in: Birinci Dünya Savaşı ve Milli Mücadele’de Erzurum, Yavuz Aslan-Tolga Başak, Editor, ER-VAK Kültür Kent Yayınları, Erzurum, pp.927-944, 2019

Yunanistan’ın Milli Mücadele Döneminde Karadeniz Bölgesine Yönelik Göç ve İskân Politikası

in: Karadeniz’de İsyan, Mübadele ve Propaganda, Demircioğlu,İ.H.-Çiçek,R.-Okur,M., Editor, Yeditepe, İstanbul, pp.87-112, 2019 Sustainable Development

Yunan İşgalinin Sınırlandırılması Sorunu

in: Prof. Dr. İsmail Özçelik’xxe Armağan, Burak Kocaoğlu, Editor, Berikan, pp.733-748, 2019

Milli Mücadele Döneminde Pontus Örgütü ve Faaliyetleri

in: Pontus Meselesi, Olaylar, Algılar ve Gerçekler, Hikmet Öksüz-Yüksel Küçüker-Mehmet Okur, Editor, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, pp.1-14, 2019

Milli Mücadele Öncesi Doğu Karadeniz Bölgesi’xxnin Demografik Yapısı ve Yunan İddiaları

in: Karadeniz’xxde İsyan, Mübadele ve Propaganda, Demircioğlu,İ.H.-Çiçek,R.-Okur,M., Editor, Yeditepe, pp.35-56, 2019 Sustainable Development

Günümüzde Fener Rum Patrikhanesi’xxnin Ekümenik İddiaları ve Doğu Karadeniz Bölgesine Yönelik Faaliyetleri

in: Karadeniz’xxde İsyan Mübadele ve Propaganda, Demircioğlu,İ.H.-Çiçek,R.-Okur,M., Editor, Yeditepe, pp.367-390, 2019 Sustainable Development

Pontus Meselesi’xxnin Yunan Dış Politikasına Yansımaları

in: Karadeniz’de İsyan, Mübadele ve Propaganda, Demircioğlu,İ.H.-Çiçek,R.-Okur,M., Editor, Yeditepe, İstanbul, pp.339-356, 2019 Sustainable Development

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Temel Kaynakları

in: Çağdaş Türkiye Tarihi, İ.Demircioğlu-A.Özcan-Y.Yiğit-N.Çencen, Editor, PEGEM Akademi, Ankara, pp.365-379, 2019

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Kuruluşunda Türk Milliyetçiliğinin Tesirleri

in: Dünden Bugüne Türk Milliyetçiliği ve Milliyetçi Hareket, Salim Gökçen, Gökmen Kantar, Erdem Bilgili, Editor, Kamer Yayınları, İstanbul, pp.41-62, 2018

Milli Mücadelede Kuva-yı Milliye ve Bozdağ Cephesi

in: Prof. Dr. Salim CÖHCE Armağanı - Türk Tarihine Adanmış Çileli Bir Ömür, Ceylan A, Editor, Berikan Elektronik Basım Yayın, Ankara, pp.751-784, 2017

Milli Mücadele’xxde Kuva-yı Milliye ve Bozdağ Cephesi

in: Prof. Dr. Salim CÖHCE Armağanı - Türk Tarihine Adanmış Çileli Bir Ömür, Alpaslan Ceylan, Editor, Berikan Yayınevi, Ankara, pp.751-784, 2017

Pontus Örgütü ve Mütareke Dönemi'nde Pontusçu Faaliyetler

in: OSMANLI SOSYAL VE EKONOMİK TARİHİ - Prof. Dr. Yılmaz KURT Armağanı I, Oruç H., Ceyhan M., Editor, Akçağ, Ankara, pp.398-408, 2016

Ortodoks Üçgeni Yunanistan Patrikhane ve Pontus

IQ Kültür – Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2014

Türkiyede Rum-Yunan Vahşet ve Terörü

IQ Kültür – Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2010 Sustainable Development

Fener-Rum Patrikhanesi'nin Günümüzdeki Faaliyetleri ve Pontus-Rum Soykırımı İddiaları

in: Başlangıçtan Günümüze Pontus Sorunu, Usta, V., Editor, Serander Yayınları, Ankara, pp.483-522, 2007

İsmail Berkokun Erzurum Atatürk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Seyfettin Özege Bölümündeki Eski Harflerle Yayınlanan Eserleri

in: General İsmail Berkok'a Armağan (1889-1954), Berkok N.,Toygar K., Editor, Birlik Matbaası, Ankara, pp.57-64, 2004

23 Temmuz Erzurum Kongresi ve Kurtuluştan Günümüze Erzurum I. Uluslararası Sempozyumu (23-25 Temmuz 2002)Bildirileri

Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 2003

Bozdağın İşgali ve Ali Rıza Paşa Hükümetinin İstifası

Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 2003

Other Publications