Achievements & Reputation

Edit Congress and Symposium Activities

 • 2019 100. Yılında 19 Mayıs ve Milli Mücadele Sempozyum

  Session Moderator

  Samsun, Turkey

 • 2019 19 MAYIS’IN 100. YILDÖNÜMÜNDE ATATÜRK VE TÜRK İSTİKLÂLİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMSustainable Development

  Invited Speaker

  Ankara, Turkey

 • 2019 ANAVATAN’A KATILIŞININ 80.YILINDA HATAY ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

  Session Moderator

  Hatay, Turkey

 • 2018 2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi

  Session Moderator

  Antalya, Turkey

 • 2018 Hâkimiyet-i Milliye Uluslararası Bilgi Şöleni

  Invited Speaker

  Van, Turkey

 • 2018 100. Yılında Mondros Mütarekesi ve Karadeniz'de Milli Mücadele Uluslararası Sempozyumu (25-26 Ekim 2018)

  Session Moderator

  Trabzon, Turkey

 • 2018 100. Yılında Mondros Mütarekesi ve Karadeniz'de Milli Mücadele Uluslararası Sempozyumu (25-26 Ekim 2018)

  Invited Speaker

  Trabzon, Turkey

 • 2018 18. Türk Tarih Kongresi

  Session Moderator

  Ankara, Turkey

 • 2017 I. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 2017 Uluslararası Amasya Sempozyumu

  Session Moderator

  Amasya, Turkey

 • 2017 I. Uluslararası Gümüşhane Sempozyumu

  Attendee

  Gümüşhane, Turkey

 • 2017 Uluslararası Amasya Sempozyumu

  Attendee

  Turkey

 • 2017 21. Yüzyılda İslam Dünyasına Stratejik Bakış Uluslararası Kongresi

  Invited Speaker

  Van, Turkey

 • 2017 Tarihsel Arkaplanıyla Pontus Çalıştayı

  Session Moderator

  Trabzon, Turkey

 • 2017 Tarihsel Arkaplanıyla Pontus Çalıştayı

  Attendee

  Trabzon, Turkey

 • 2017 Tarihsel Arkaplanıyla Pontus Çalıştayı

  Invited Speaker

  Trabzon, Turkey

 • 2017 21. Yüzyılda İslam Dünyasına Stratejik Bakış Uluslararası Kongresi: Fırsatlar, İmkanlar, Gelişmeler, Sorunlar, Çözüm Önerileri

  Attendee

  Van, Turkey

 • 2017 21. Yüzyılda İslam Dünyasına Stratejik Bakış Uluslararası Kongresi: Fırsatlar, İmkanlar, Gelişmeler, Sorunlar, Çözüm Önerileri

  Session Moderator

  Van, Turkey

 • 2016 Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi

  Session Moderator

  Antalya, Turkey

 • 2016 Uluslararası Erzincan Sempozyumu

  Session Moderator

  Erzincan, Turkey

 • 2016 Uluslararası Erzincan Sempozyumu

  Attendee

  Erzincan, Turkey

 • 2016 4. Uluslararası Türk Şöleni

  Session Moderator

  Erzurum, Turkey

 • 2016 4. Uluslararası Türk Şöleni

  Invited Speaker

  Erzurum, Turkey

 • 2016 Uluslararası Bozok Sempozyumu

  Moderator

  Yozgat, Turkey

 • 2016 Uluslararası Bozok Sempozyumu

  Attendee

  Yozgat, Turkey

 • 2016 Geçmişten Günümüze Malatya Kent, Kültür ve Kimlik Uluslararası Sempozyumu

  Attendee

  Malatya, Turkey

 • 2015 II. Uluslararası Türk Ermeni İlişkileri ve Büyük Güçler Sempozyumu

  Invited Speaker

  Erzurum, Turkey

 • 2015 II. Uluslararası Türk Ermeni İlişkileri ve Büyük Güçler Sempozyumu

  Attendee

  Erzurum, Turkey

 • 2015 Sevk ve İskân Kanunu’nun 100. Yılında II. Uluslararası Türk-Ermeni İlişkileri ve Büyük Güçler Sempozyumu

  Session Moderator

  Erzurum, Turkey

 • 2015 I. Uluslararası Adana ve Çukurova Tarihi Sempozyumu

  Session Moderator

  Adana, Turkey

 • 2015 I. Uluslararası Adana ve Çukurova Tarihi Sempozyumu

  Attendee

  Adana, Turkey

 • 2015 I. Uluslararası Adana ve Çukurova Tarihi Sempozyumu

  Invited Speaker

  Adana, Turkey

 • 2013 Türk Tarih Kurumu I. Tarih Çalıştayı

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 2012 3. Uluslararası Türk Şöleni

  Invited Speaker

  Erzurum, Turkey

 • 2012 I. Uluslararası Türk Ermeni İlişkileri ve Büyük Güçler Sempozyumu

  Attendee

  Turkey

 • 2012 I. Uluslararası Türk Ermeni İlişkileri ve Büyük Güçler Sempozyumu

  Invited Speaker

  Erzurum, Turkey

 • 2012 3. Uluslararası Türk Şöleni

  Attendee

  Erzurum, Turkey

 • 2012 III. Uluslararası Türk Şöleni

  Session Moderator

  Erzurum, Turkey

 • 2011 7. Uluslararası Atatürk Kongresi

  Invited Speaker

  Skopje, Macedonia

 • 2011 7. Uluslararası Atatürk Kongresi

  Attendee

  Skopje, Macedonia

 • 2011 Atatürk Araştırma Merkezi Paydaş Toplantısı

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 2010 III. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi SempozyumuSustainable Development

  Attendee

  Ağrı, Turkey

 • 2010 III. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi SempozyumuSustainable Development

  Invited Speaker

  Ağrı, Turkey

 • 2003 IV. Türkiye'nin Güvenliği Sempozyumu (Tarihten Günümüze Dış Tehditler)

  Attendee

  Elazığ, Turkey

 • 2002 23 Temmuz Erzurum Kongresi ve Kurtuluştan Günümüze Erzurum I. Uluslararası Sempozyumu Bildirileri

  Attendee

  Erzurum, Turkey

 • 2001 Trabzon ve Çevresi Uluslararası Tarih, Dil ve Edebiyat Sempozyumu

  Attendee

  Trabzon, Turkey

Awards

 • November 2020 BİLGE TONYUKUK TÜRK KÜLTÜRÜNE HİZMET ÖDÜLÜ

  Uaeseb

 • December 2018 Dede Korkut Türk Dünyasına Hizmet Ödülü

  UAESEB

 • May 2017 Akademik Bilim ve Sanat Ödülü (Sosyal Bilimler)

  Erzincan Kültür Eğitim Vakfı (Ekev)

 • December 2016 AHMET YESEVİ TÜRK DÜNYASINA HİZMET ÖDÜLÜ"

  UAESEB

Invited Talks

 • July 2020 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Milli İrade

  Conference

  Bayburt Üniversitesi, Turkey

 • March 2020 Tarihi Perspektifte Pontus Meselesi

  Conference

  İçişleri Bakanlığı, Turkey

 • November 2019 Cumhuriyetin Kuruluşunda Türk Milliyetçiliğinin Tesiri

  Conference

  Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Turkey

 • November 2019 10 Kasım'da Atatürk'ü Anlama

  Conference

  Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Turkey

 • November 2019 Türkiye'nin Bekâ Meselesi ve Sözde Soykırım İddiaları

  Conference

  Adana, Turkey

 • October 2019 Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milliyetçiliği

  Conference

  Ordu Ticaret Odası, Turkey

 • May 2019 Karadeniz'de İsyan, Mübadele ve Propaganda

  Conference

  Samsun Valiliği, Turkey

 • December 2018 Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk Milli Eğitimine Çizmiş Olduğu Yol ve Hedefler

  Conference

  TES Antalya, Turkey

 • July 2018 Kara Leke: 15 Temmuz İhaneti

  Conference

  Batman Üniversitesi, Turkey

 • December 2016 Sosyal Medya ve Tarih Yanılsamaları

  Conference

  İnönü Üniversitesi, Turkey

 • April 2016 Kut'ül Ammare Savaşı'nın 100. Yıldönümü

  Conference

  Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğü, Turkey

 • March 2016 Çanakkale ve Sarıkamış Muharebeleri

  Conference

  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Turkey

 • March 2016 Vatan Sevgisi

  Conference

  Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğü, Turkey

 • March 2016 Milli Mücadele Döneminde Azınlık Sorunu

  Conference

  Muğla Türk Ocakları, Turkey

 • November 2015 21. Yüzyılı Atatürk ile Anlamak

  Conference

  Osmaniye Gökay Okulları, Turkey

 • March 2015 100. Yılında Çanakkale

  Conference

  Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Turkey

 • March 2015 Çanakkale Savaşlarının 100. Yılı

  Conference

  TES Erzincan, Turkey

 • April 2014 Osmanlı'nın Son Zaferi Kut'ül Amare

  Conference

  Erzurum Güneş Vakfı, Turkey

 • December 2011 Sarıkamış Harekâtı

  Conference

  Türkiye İzcilik Federasyonu, Turkey

 • February 2011 Erzincan'ın Kurtuluş Mücadelesi

  Conference

  Erzincan Belediyesi, Turkey

 • April 2008 Milli Egemenlik ve Ekümenik Tehdit

  Conference

  Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Turkey

 • March 2008 Türk Kültüründe Nevruz

  Conference

  Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Turkey

 • March 2008 Çanakkale Savaşları

  Conference

  Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Turkey

 • February 2008 İstiklâl Marşının Kabulünün 87. Yıldönümü

  Conference

  Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Turkey

 • April 2007 Ekümeniklik Faaliyetleri

  Conference

  Erzurum Hava Radar Mevzi Komutanlığı, Turkey

 • March 2006 Bir Tehdit Olarak Ekümeniklik

  Conference

  Atatürk Üniversitesi, Turkey

 • November 2005 Atatürk'ü Anarken

  Conference

  Erzurum Polis Okulu, Turkey

 • May 2004 Avrupa Birliği Bağlamında Patrikhane, Ruhban Okulu ve Türkiye

  Conference

  Erzurum Türk Ocağı, Turkey

 • October 2003 Atatürk'ün En Büyük Mirası Cumhuriyetçilik

  Conference

  Aşkale Kaymakamlığı, Turkey

 • April 2003 Türkiye'ye Yönelik İç ve Dış Tehditler: Batı Trakya, Kıbrıs ve Adalar Sorunu

  Conference

  (Erzurum Hava Meydan Komutanlığı, Turkey

 • November 2001 2000'li Yıllarda Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük (Erzurum Valiliği ve Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü İşbirliği İle Yürütülen “Ulusal Eğitime Destek Programı”, Erzurum İli Karayazı, Hınıs, Horasan, Çat İlçeleri)

  Conference

  Erzurum Valiliği, Turkey

 • August 2000 30 Ağustos Zafer Bayramı

  Conference

  Erzurum Valiliği, Turkey

 • January 2000 21. Yüzyıla Doğru Türk Dünyası ve Türkiye'nin Yeri

  Conference

  Erzurum Polis Okulu, Turkey

 • July 1998 Erzurum Kongresi

  Conference

  Erzurum Valiliği, Turkey